Mẫu hóa đơn điện tử bán hàng số 02/BH theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP

Chia sẻ mẫu hóa đơn điện tử bán hàng theo quy định mới nhất - Nghị định 123/2020/NĐ-CP. Mẫu số 02/BH sẽ dùng cho tổ chức, cá nhân khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiế. Các bạn có thể tải về sử dụng khi cần

Mẫu hóa đơn điện tử bán hàng - Mẫu số 02/BH

Mẫu hóa đơn điện tử bán hàng mẫu số 02/BH

Tải về mẫu hóa đơn điện tử bán hàng mẫu số 02/BH 

 

 

HÓA ĐƠN BÁN HÀNG

Ký hiệu:…………………..

Số: ……………………….  

Ngày …………tháng …………năm ……………….

Tên người bán: …………………………………………………………………………………………………………………………

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………………………

Số tài khoản: …………………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Họ tên người mua hàng: …………………………………………………………………………………………………………

Tên người mua: ………………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ ……………………………………….............   Số tài khoản: …………………………………………

Hình thức thanh toán: ……………………………………………… MST: ……………………………………………

Đồng tiền thanh toán: VNĐ

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

2

3

4

5

6 = 4 x 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng tiền thanh toán: ………………………………………………………..………………………..………………………..

Số tiền viết bằng chữ: ……………………………………………………….………………………..………………………..

NGƯỜI MUA HÀNG

Chữ ký số (nếu có)

NGƯỜI BÁN HÀNG

(Chữ ký điện tử, chữ ký số)

 

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, nhận hóa đơn

Trên đây Kế toán Lê Ánh đã chia sẻ mẫu hóa đơn điện tử bán hàng theo quy định mới nhất được ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ. Các bạn tải mẫu về sử dụng khi cần thiết nhé! 

Trung tâm Kế toán Lê Ánh chúc các bạn thành công!