Mẫu số 02/PH-BLG thông báo phát hành biên lai đặt in, tự in theo Nghị định 123/2020/CĐ-CP

Kế toán Lê Ánh chia sẻ mẫu thông báo phát hành biên lai đặt in, tự in mới nhất (Mẫu số 02/PH-BLG) được ban hành kèm theo Nghị Định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn chứng từ, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2022. Kế toán Lê Ánh đã tách riêng để bạn đọc có thể tải về sử dụng khi cần sử dụng

Link download file word: Mẫu 02/PH-BLG

Mẫu số 02/PH-BLG thông báo phát hành biên lai đặt in, tự in theo Nghị định 123

Mẫu số 02/PH-BLG Thông báo phát hành biên lai đặt in, tự in

Mẫu số 02/PH-BLG Thông báo phát hành biên lai đặt in, tự in

Mẫu số: 02/PH-BLG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH BIÊN LAI ĐẶT IN, TỰ IN

  1. Tên đơn vị phát hành biên lai: ………………………………………………………………………………………………….
  2. Mã số thuế (nếu có): ………………………………………………………………………………………………….………
  3. Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………………………………….…………
  4. Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………….……………….
  5. Các loại biên lai đã phát hành: ………………………………………………………………………………………………….

STT

Tên loại biên lai

Ký hiệu mẫu biên lai

Ký hiệu biên lai

Số lượng

Từ số

Đến số

Ngày bắt đầu sử dụng

Hợp đồng in/hợp đồng cung ứng phần mềm tự in biên lai số … ngày…

Doanh nghiệp in hoặc cung ứng phần mềm in biên lai

Tên

MST

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

Ví dụ: Biên lai thu các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Tên cơ quan thuế tiếp nhận thông báo: ……………………………………………………….……………….……………….

                                                                                      Ngày …….tháng ……..năm ……… 

                                                                                   THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ     

                                                                                     (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

Trên đây Kế toán Lê Ánh đã chia sẻ mẫu thông báo phát hành biên lai đặt in, tự in mới nhất - Mẫu số 02/PH-BLG được ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ. Các bạn tải mẫu về sử dụng khi cần thiết nhé! 

Trung tâm Kế toán Lê Ánh chúc các bạn thành công!