Mô tả chi tiết các công việc của kế toán tiền mặt

Kế toán tiền mặt cần làm những việc gì? Kế toán tiền mặt với thủ quỹ có giống nhau không? 

Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên từ lớp học khóa học kế toán thực hành tại Kế toán Lê Ánh sẽ tổng hợp chi tiết các công việc của kế toán tiền mặt.

ton-tien-mat

>>> Xem thêm: Mẫu bộ chứng từ thanh toán tiền công tác phí

1. Những công việc Kế toán tiền mặt phải làm

 • Lập các chứng từ thu, chi khi có phát sinh.
 • Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến tiền mặt: sử dụng một đơn vị tiền tệ để hạch toán là đồng Việt Nam
 • Nhận báo cáo quỹ kèm theo các chứng từ gốc từ thủ quỹ hàng ngày.
 • Kiểm tra đối chiếu số liệu trên chứng từ với số liệu trên sổ quỹ.
 • Định khoản và ghi vào sổ kế toán tổng hợp.
 • Lưu giữ chứng từ liên quan tiền mặt theo quy định và quy chế của Công ty.

2. Các từ sử dụng trong kế toán tiền mặt

 • Phiếu thu, phiếu chi
 • Giấy đề nghị tạm ứng, giấy thanh toán tạm ứng
 • Chứng từ ghi sổ
 • Sổ quỹ tiền mặt; sổ chi tiết tiền măt
 • Sổ cái TK 111
 • Và các sổ kế toán tổng hợp khác…

3. Tài khoản sử dụng trong kế toán tiền mặt

Kế toán tiền mặt sử dụng TK 111 để phản ánh các tăng, giảm và số dư tiền mặt còn trong kỳ. Tài khoản này có 3 tài khoản cấp 2 là: 

- Tài khoản 1111 - Tiền Việt Nam: Phản ánh tình hình thu, chi, tồn quỹ tiền Việt Nam tại quỹ tiền mặt. 
- Tài khoản 1112 - Ngoại tệ: Phản ánh tình hình thu, chi, chênh lệch tỷ giá và số dư ngoại tệ tại quỹ tiền mặt theo giá trị quy đổi ra Đồng Việt Nam.
- Tài khoản 1113 - Vàng tiền tệ: Phản ánh tình hình tăng, giảm và giá trị vàng tiền tệ tại quỹ của doanh nghiệp.

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành, khoá học kế toán thuế chuyên sâu, khoá học phân tích tài chính, khoá học hành chính nhân sự...

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng, chuyên gia từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

Bên cạnh các khoá học kế toán, trung tâm Lê Ánh hiện có đào tạo các khoá học xuất nhập khẩu cho người mới bắt đầu và các khoá học chuyên sâu tại Hà Nội và TPHCM, nếu bạn quan tâm, vui lòng truy cập website: https://ketoanleanh.edu.vn/ để biết thêm thông tin chi tiết.

Một số tìm kiếm liên quan:

mô tả công việc kế toán tiền lương        mô tả công việc kế toán bằng tiếng anh
mô tả công việc kế toán thuế                 mô tả công việc kế toán thanh toán
bảng mô tả công việc kế toán                mô tả công việc kế toán giá thành
mô tả công việc kế toán tổng hợp          mô tả công việc kế toán bán hàng