Phân loại tài sản cố định

Phân loại tài sản cố định gồm 3 loại: tài sản cố định hữu hình, tài sản cố định vô hình và tài sản cố định thuê tài chính tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh.

tai-san-co-dinh

>>> Xem thêm: Các nguyên tắc cụ thể của phương pháp tính giá

Tài sản cố định của các đơn vị kế toán gồm 2 loại chính và 1 loại ít xuất hiện hơn.

Khái niệm tài sản cố định

Tài sản cố định là tất cả những tài sản của doanh nghiệp có giá trị lớn, có thời gian sử dụng, luân chuyển, thu hồi trên 1 năm hoặc trên 1 năm hoặc trên chu kỳ kinh doanh (nếu chu kỳ kinh doanh lớn hơn hoặc bằng 1 năm)

Trên thực tế, khái niệm TSCĐ bao gồm những tài sản đang sử dụng, chưa sử dụng hoặc không còn được sử dụng trong quá trình sản xuất kinh doanh do chúng đang trong quá trình hoàn thành (máy móc thiết bị đã mua nhưng chưa hoặc đang lắp đặt, nhà xưởng đang xây dụng chưa hoàn thành) hoặc do chúng chưa hết giá trị sử dụng nhưng không được sử dụng. Những tài sản thuê tài chihs mà doanh nghiệp sẽ sở hữu cũng thuộc về tài sản cố định

Đặc điểm tài sản cố định

Đặc điểm của tài sản cố định: Tuổi thụ có thời gian sử dụng trên 1 năm, tức là TSCD sẽ tham giá vào nhiều niên độ kinh doanh và giá trị của nó được chuyển dần vào giá trị sản phẩm làm ra thông qua khoản chi phí khấu hao. Điều này làm giá trị của TSCĐ giảm dần hàng năng. Tuy nhiên, không phải mọi tài sản có thời gian sử dụng trên 1 năm đều được gọi là TSCĐ, thực tế có những tài sản có tuổi thok trên 1 năm nhưng vì giá trị nhỏ nên chúng không được coi là TSCĐ mà được xếp vào tài sản lưu động

Theo thông tư 45/2013/TT-BTC của Bộ tài chính, một tài sản được gọi là TSCĐ khi có đặc điểm như đã nêu đồng thời phải có giá trị trên 30 triệu đồng 

Phân loại tài sản cố định
  • Phân loại theo hình thái biểu hiện: TSCĐ hữu hình, TSCĐ vô hình
  • Phân loại theo công dụng kinh tế: TSCĐ dùng trong sản xuất kinh doanh và dùng ngoài sản xuất kinh doanh
  • Phân loại theo tình hình sư dụng: TSCĐ đang sử dụng, chưa cần dụng và không cần dùng, chờ thanh lý
  • Phân loại theo mục đích sử dụng: TSCĐ dùng cho mục đích kinh doanh; TSCĐ dùng cho mục đích phúc lợi, sự nghiệp, an ninh, quốc phòng; TSCĐ bảo quản hộ, cất giữ cho nhà nước, cho các doanh nghiệp khác
  • Phân loại theo quyền sở hữu: TSCĐ tự có, TSCĐ đi thuê (TSCĐ thuê hoạt động, TSCĐ thuê tài chính)

1. Tài sản cố định hữu hình

TSCĐ HH là những tư liệu lao động chủ yếu có hình thái vật chất (từng đơn vị tài sản có kết cấu độc lập hoặc là một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản liên kết với nhau để thực hiện một hay một số chức năng nhất định) thỏa mãn các tiêu chuẩn của TSCĐ HH, tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh ngưng vẫn giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu, như: nhà cửa, vật kiến trúc, máy móc, thiết bị.

2. Tài sản cố định vô hình

TSCĐ VH là những tài sản không có hình thái vật chất, thể hiện một lượng giá trị đã được đầu tư thỏa mãn các tiêu chuẩn của TSCĐ VH, tham gia vào nhiều chu kỳ kinh doanh, như: một số chi phí liên quan trực tiếp tới đất sử dụng; chi phí về quyền phát hành, bằng phát minh, bằng sáng chế, bản quyền tác giả, phần mềm tin học,...

- TSCĐ dùng cho mục đích phúc lợi, sự nghiệp, an ninh, quốc phòng là những TSCĐ do DN quản lý sử dụng cho các mục đích phúc lợi, sự nghiệp, an ninh, quốc phòng trong doanh nghiệp. Các TSCĐ này cũng được phân loại theo quy định.

- TSCĐ bảo quản hộ, giữ hộ, cất giữ hộ là những TSCĐ doanh nghiệp bảo quản hộ, giữ hộ cho đơn vị khác hoặc cất giữ hộ Nhà nước theo quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

- Tùy theo yêu cầu quản lý của từng DN, DN tự phân loại chi tiết hơn các TSCĐ của DN trong từng nhóm cho phù hợp.

tai-san-co-dinh-huu-hinh

3. Tài sản cố định thuê tài chính

Đơn vị có quyền kiểm soát lại tài sản này trong thời gian dài nhưng không có quyền sở hữu. Hình thái biểu hiện của tài sản này mang đặc điểm của tài sản cố định hữu hình hoặc vô hình.

Để ghi nhận là TSCĐ thì tài sản phải thoản mãn đồng thời các điều kiện trong quy định hiện hành sau:

- Có giá trị từ 30 triệu đồng trở lên;

- Nguyên giá của tài sản được xác định một cách đáng tin cậy;

- Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai;

- Thời gian sử dụng phải từ một năm trở lên.

4. Tài sản cố định tương tự

Là tài sản cố định có tông dụng tương tự trong cùng một lĩnh vực kinh doanh và có giá trị tương đương

KẾ TOÁN LÊ ÁNH 

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

HOTLINE: 0904 84 88 55 (Mrs Ánh)

Bên cạnh đó, nếu bạn quan tâm đến các khoá học kế toán và khoá học xuất nhập khẩu đang được đào tạo tại trung tâm Lê Ánh, vui lòng liên hệ theo số hotline hoặc truy cập địa chỉ web: www.ketoanleanh.edu.vn được biết được các thông tin chi tiết về các khoá học này.

Bài viết liên quan