Phương thức đóng Bảo Hiểm Xã Hội

Chi phí bảo hiểm là một chi phí có ảnh hưởng tới kế toán quản trị và dòng tiền của doanh nghiệp. Vậy có những phương thức đóng bảo hiểm xã hội nào để kế toán chúng ta có thể lựa chọn để phù hợp với tài chính của doanh nghiệp mình?

 

Xem thêm: Mức phạt chậm đóng Bảo Hiểm Xã Hội

Phương thức đóng bảo hiểm xã hội theo quy định

Theo quy định tại Điều 85, Điều 86 Luật BHXH, các văn bản hướng dẫn thi hành và quy định cụ thể trong Điều 7 Quyết định 595/2017/QĐ-BHXH, phương thức đóng bảo hiểm có những cách như sau:

1. Phương thức đóng BHXH: Đóng hàng tháng

Thời gian đóng: hàng tháng, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng, đơn vị chuyển vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước.

2. Đóng 3 tháng hoặc 6 tháng một lần

Áp dụng đối với các đơn vị sau: doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán.

Thời gian đóng: chậm nhất là ngày cuối cùng của phương thức đóng.

3. Đóng theo địa bàn

- Đơn vị đóng trụ sở chính tại địa bàn tỉnh nào thì đăng ký tham gia và đóng BHXH tại địa bàn tỉnh đó theo phân cấp của BHXH tỉnh.

Chi nhánh của doanh nghiệp hoạt động tại địa bàn nào thì đóng BHXH tại địa bàn đó.

4. Đóng 03 tháng, 06 tháng, 12 tháng một lần hoặc đóng trước một lần theo thời hạn ghi trong hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại nước ngoài đối với người lao động quy định tại Tiết a, c và d Điểm 1.7 Khoản 1 Điều 4 QĐ 595/2017/QĐ-CP như sau:

“Người làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định tại Nghị định số 115/2015/NĐ-CP được áp dụng đối với các hợp đồng sau:

- Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, tổ chức sự nghiệp được phép đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;

- Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tạp nâng cao tay nghề với doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề;

- Hợp đồng cá nhân.”

Người lao động đóng trực tiếp cho cơ quan BHXH trước khi đi làm việc ở nước ngoài hoặc đóng qua đơn vị, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

- Trường hợp đóng qua đơn vị, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài thì đơn vị, tổ chức sự nghiệp thu, nộp BHXH cho người lao động và đăng ký phương thức đóng cho cơ quan BHXH

- Trường hợp người lao động được gia hạn hợp đồng hoặc ký HĐLĐ mới ngay tại nước tiếp nhận lao động thì thực hiện đóng BHXH theo phương thức quy định tại Điều này hoặc truy nộp cho cơ quan BHXH sau khi về nước.

5. Đóng hàng tháng, 03 tháng hoặc 06 tháng một lần thông qua đơn vị quản lý cán bộ, công chức có phu nhân hoặc phu quân để đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với người lao động quy định tại Điểm 1.8 Khoản 1 Điều 4 QĐ 595/2017/QĐ-BHXH: “Người hưởng chế độ phu nhân hoặc phu quân tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài quy định tại Khoản 4 Điều 123 Luật BHXH (Người hưởng chế độ phu nhân hoặc phu quân tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc với hai chế độ hưu trí và tử tuất)”

6. Đóng cho thời gian còn thiếu không quá 06 tháng quy định tại Điểm 1.6 Khoản 1 Điều 5 QĐ 595/2017/QĐ-BHXH:

Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc và người đang bảo lưu thời gian đóng BHXH bắt buộc còn thiếu tối đa 06 tháng để đủ điều kiện hưởng lương hưu hoặc trợ cấp tuất hàng tháng: mức đóng bằng 22% mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc của người lao động trước khi nghỉ việc hoặc chết vào quỹ hưu trí và tử tuất”

- Người lao động đóng một lần cho số tháng còn thiếu thông qua đơn vị trước khi nghỉ việc.

- Người đang bảo lưu thời gian đóng BHXH bắt buộc hoặc thân nhân của người lao động chết đóng một lần cho số tháng còn thiếu tại cơ quan BHXH huyện nơi cư trú.

Trên đây, kế toán Lê Ánh đã thông tin đến các bạn các phương thức đóng bảo hiểm mới nhất. Hy vọng qua bài viết các bạn có thể lựa chọn được phương thức đóng BHXH phù hợp với tài chính của doanh nghiệp mình

Bài viết tham khảo: Mức đóng bảo hiểm xã hội mới nhất

Trong quá trình học và làm kế toán nếu bạn có khó khăn gì thì Kế toán Lê Ánh - tổ chức đào tạo các khóa học kế toán thực tế chuyên nghiệp, với giảng viên đứng lớp 100% là những chuyên gia giàu kinh nghiệm, hiện đang là kế toán trưởng, giám đốc tài chính, nghiệp vụ XNK tại các doanh nghiệp lớn rất sẵn lòng giúp bạn.

Hoặc bạn có thể tham gia lớp học kế toán tổng hợp thực hành tại Hà Nội hoặc lớp học kế toán tổng hợp thực hành tại tp HCM để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất từ các chuyên gia, kế toán trưởng tại Kế toán Lê Ánh.

Ngoài lĩnh vực kế toán, Trung tâm Lê Ánh có đào tạo các khóa học xuất nhập khẩu, để biết thêm thông tin về khóa học này, bạn vui lòng tham khảo tại website: xuatnhapkhauleanh.edu.vn

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

 

Đánh giá:

Bài viết liên quan