Quy Định Mới Về Mở Sổ Kế Toán Hành Chính, Sự Nghiệp Từ Ngày 01/01/2025

Kể từ ngày 01/01/2025, việc mở sổ kế toán hành chính, sự nghiệp sẽ được áp dụng theo những quy định mới, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc nâng cao tính minh bạch và hiệu quả quản lý tài chính công.

Bài viết Quy định mới về mở sổ kế toán hành chính, sự nghiệp từ ngày 01/01/2025 của Kế toán Lê Ánh sẽ tập trung phân tích chi tiết các quy định mới về mở sổ kế toán hành chính, sự nghiệp, đồng thời đánh giá tác động của chúng đối với các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập. 

I. Quy Định Về Mở Sổ Kế Toán Hành Chính, Sự Nghiệp Từ Ngày 01/01/2025

Theo đó, việc mở sổ kế toán hành chính, sự nghiệp từ ngày 01/01/2025 sẽ được quy định như sau:

(1) Sổ kế toán phải được mở vào đầu kỳ kế toán năm hoặc ngay sau khi có quyết định thành lập đơn vị. Sổ kế toán được mở đầu kỳ kế toán năm mới để chuyển thông tin, số liệu từ sổ kế toán năm cũ sang và ghi ngay nghiệp vụ kinh tế, tài chính mới phát sinh thuộc năm mới từ ngày 01/01 của năm tài chính, ngân sách mới.

Trên sổ kế toán của đơn vị kế toán phải thể hiện tên đơn vị kế toán lập sổ, tên sổ kế toán và ký hiệu sổ; ngày, tháng, năm lập sổ kế toán; phải có đầy đủ chữ ký của nhân viên kế toán lập sổ, kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán của đơn vị.

Trên sổ kế toán của đơn vị hạch toán phụ thuộc phải thể hiện tên đơn vị, tên sổ kế toán và ký hiệu sổ; ngày, tháng, năm lập sổ kế toán; phải có đầy đủ chữ ký của người được giao làm công việc kế toán.

(2) Đối với các sổ kế toán tài khoản ngoài bảng theo dõi tiếp nhận và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp trong nước; kinh phí viện trợ nước ngoài, kinh phí vay nợ nước ngoài theo dự án; kinh phí từ tiền thu phí được khấu trừ, để lại và kinh phí từ hoạt động nghiệp vụ phải quyết toán số đã sử dụng theo mục lục ngân sách nhà nước, sau ngày 31/12 phải giữ nguyên số liệu thuộc năm trước để tiếp tục theo dõi, điều chỉnh số liệu trong thời gian quyết toán theo quy định. Đơn vị mở sổ kế toán để hạch toán các phát sinh mới thuộc năm sau phù hợp với niên độ quyết toán theo quy định.

(3) Các thông tin, dữ liệu của sổ kế toán trên phần mềm kế toán phải đảm bảo đầy đủ các nội dung của sổ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán và quy định tại Thông tư 24/2024/TT-BTC.

(4) Trường hợp mở sổ kế toán thủ công, đơn vị phải hoàn thiện thủ tục pháp lý của sổ kế toán như sau:

- Sổ kế toán phải được đóng thành quyển, ngoài bìa (góc trên bên trái) phải ghi tên đơn vị ghi sổ kế toán, giữa bìa ghi tên sổ, ngày, tháng năm lập sổ, ngày, tháng, năm khoá sổ, họ tên và chữ ký của những người có liên quan theo quy định của pháp luật kế toán, đóng dấu; ngày, tháng, năm kết thúc ghi sổ hoặc ngày bàn giao sổ cho người khác.

- Các trang sổ kế toán phải đánh số trang liên tục từ trang một (01) đến hết trang sổ cuối cùng, giữa hai trang sổ phải đóng dấu giáp lai của đơn vị.

(Khoản 6 Điều 6 Thông tư 24/2024/TT-BTC)

Quy định mới về mở sổ kế toán hành chính, sự nghiệp từ ngày 01/01/2025

II. Các Loại Sổ Kế Toán Trong Hành Chính, Sự Nghiệp Từ Ngày 01/01/2025

Mỗi đơn vị chỉ sử dụng một hệ thống sổ kế toán cho một kỳ kế toán năm, bao gồm sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết.

- Sổ kế toán tổng hợp dùng để ghi sổ tổng hợp các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh theo trình tự thời gian hoặc theo nội dung kinh tế. Trường hợp cần thiết, có thể kết hợp việc ghi sổ theo trình tự thời gian với việc phân loại, hệ thống hoá các nghiệp vụ kinh tế đã phát sinh theo nội dung kinh tế.

- Sổ, thẻ kế toán chi tiết:

+ Sổ, thẻ kế toán chi tiết dùng để ghi chi tiết các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh liên quan đến các đối tượng kế toán theo yêu cầu quản lý mà sổ kế toán tổng hợp chưa phản ánh chi tiết. Số liệu trên sổ, thẻ kế toán chi tiết cung cấp các thông tin cụ thể phục vụ cho việc quản lý trong đơn vị và việc tính, lập các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động.

+ Căn cứ vào yêu cầu quản lý và yêu cầu hạch toán của từng đối tượng kế toán riêng biệt, đơn vị được phép bổ sung thêm các thông tin trên sổ, thẻ kế toán chi tiết để phục vụ lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động và yêu cầu quản lý khác.

+ Thông tin, số liệu trên sổ, thẻ kế toán chi tiết phải đảm bảo khớp đúng với các chỉ tiêu, số liệu có liên quan trên sổ kế toán tổng hợp.

Lưu ý: Đơn vị phải mở đầy đủ các sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán chi tiết và thực hiện đầy đủ, đúng nội dung, trình tự và phương pháp ghi sổ theo quy định tại Thông tư 24/2024/TT-BTC.

(Khoản 4 Điều 6 Thông tư 24/2024/TT-BTC)

Quy định mới về mở sổ kế toán hành chính, sự nghiệp từ ngày 01/01/2025 đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc nâng cao chất lượng quản lý tài chính công. Việc áp dụng các tiêu chuẩn mới không chỉ giúp cải thiện sự minh bạch, chính xác trong ghi chép và báo cáo tài chính mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra, giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp. Để thực hiện tốt các quy định mới này, các đơn vị cần chủ động cập nhật, đào tạo và nâng cao năng lực cho đội ngũ kế toán, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, góp phần vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế.

Kế toán Lê Ánh hiện đang là trung tâm đào tạo khóa học kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp hàng đầu tại Việt Nam. Trung tâm kế toán Lê Ánh là lựa chọn tốt cho những ai muốn học kế toán hành chính sự nghiệp, với chương trình đào tạo chất lượng, giảng viên giàu kinh nghiệm, hỗ trợ học phí ưu đãi.

Nếu như bạn muốn tham gia các khóa học kế toán online/offline của trung tâm Lê Ánh thì có thể liên hệ hotline tư vấn: 0904.84.8855/ Mrs Lê Ánh 

Ngoài các khóa học kế toán thì trung tâm Lê Ánh còn cung cấp các khoá học xuất nhập khẩu online - offline, khóa học hành chính nhân sự online - offline chất lượng tốt nhất hiện nay.

Thực hiện bởi: KẾ TOÁN LÊ ÁNH - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN SỐ 1 VIỆT NAM