Ưu đãi thuế TNDN và thuế TNCN năm 2017

Để nhằm cho các doanh nghiệp và cá nhân biết rõ được những ưu đãi thuế TNDN và ưu đãi thuế TNCN mới từ năm 2017, bài viết sau đây, kế toán Lê Ánh xin chia sẻ với các bạn qua bài viết Ưu đãi thuế TNDN và thuế TNCN năm 2017

>>>> xem thêm: Tổng hợp cách tra cứu hóa đơn GTGT hợp pháp

1. Ưu đãi thuế đối với thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

– Từ năm 2017, nhà nước áp dụng quy định mới về ưu đãi thuế TNDN, các doanh nghiệp được áp dụng mức ưu đãi này là: 

DN có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng (doanh thu năm trước liền kế): áp dụng thuế suất 17% (từ 01/01/2017 đến 31/12/2020).

DN khởi nghiệp: áp dụng thuế suất 17% (từ 01/01/2017 đến 31/12/2020)

Chú ý: Mức thuế suất ưu đãi này không được áp dụng đối với một số trường hợp:

– Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, quyền góp vốn; thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (trừ nhà ở xã hội), thu nhập từ chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác khoáng sản; thu nhập nhận được từ sản xuất, kinh doanh ở ngoài Việt Nam.

– Thu nhập từ tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu, khí, tài nguyên quý hiếm khác và thu nhập từ khai thác khoáng sản.

– Thu nhập từ kinh doanh dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt.

– Trường hợp khác theo quy định của Chính phủ. khoá học hành chính nhân sự

DN có lãi từ chuyển nhượng bất động sản, dự án đầu tư, quyền tham gia dự án đầu tư (trừ chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác khoáng sản): được bù trừ với lỗ từ sản xuất, kinh doanh (trừ trường hợp thu nhập từ sản xuất, kinh doanh của DN đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN) từ 01/01/2017 – 31/12/2020.

Thu nhập của DN từ thực hiện dự án đầu tư mới cung cấp dịch vụ phần mềm được áp dụng thuế suất 10% trong 15 năm, miễn thuế trong 4 năm và giảm 50% số thuế TNDN phải nộp trong 9 năm tiếp theo kể từ ngày 01/01/2017 – 31/12/2020.

Thu nhập của DN từ thực hiện dự án đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ thuộc sở hữu nhà nước đã bán cho người đang thuê, bị hư hỏng nặng, có nguy cơ sụp đổ, không bảo đảm an toàn cho người sử dụng để bán, cho thuê, cho thuê mua theo Luật nhà ở: áp dụng thuế suất 10% từ 01/01/2017 – 31/12/2020.

Trường hợp này doanh nghiệp phải hạch toán riêng thu nhập của từng dự án đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ làm căn cứ để hưởng ưu đãi thuế. Danh mục những dự án đầu tư cải tạo và xây dựng lại nhà chung cư cũ thuộc sở hữu Nhà nước đã bán cho người đang thuê được UBND cấp tỉnh lập, báo cáo Thủ tướng xem xét quyết định.

 Ưu đãi thuế TNDN và thuế TNCN năm 2017

 Ưu đãi thuế TNDN và thuế TNCN năm 2017

2. Ưu đãi thuế đối với thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

– Người lao động có thu nhập từ tiền lương, tiền công của các cá nhân nhân lực công nghệ cao làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin thuộc lĩnh vực công nghệ cao, ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp và chế biến nông sản được giảm 50% thuế TNCN từ 01/01/2017 – 31/12/2020.

– Đồng thời trong nghị quyết này cũng có chính sách xóa nợ và khoanh nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đối với người nộp thuế đã giải thể, phá sản hoặc bỏ kinh doanh:

Xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đối với doanh nghiệp, tổ chức thực tế đã giải thể, phá sản hoặc đã bỏ kinh doanh trước ngày 01/01/2014 và khoanh nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đối với doanh nghiệp, tổ chức thực tế đã giải thể, phá sản hoặc đã bỏ kinh doanh trong giai đoạn từ ngày 01/01/2014 – 31/12/2015.

Xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt của hộ, cá nhân kinh doanh đã bỏ kinh doanh trước 01/01/2014 và khoanh nợ tiền thuế, các tiền chậm nộp, tiền phạt của hộ, cá nhân kinh doanh đã bỏ kinh doanh trong giai đoạn từ 01/01/2014 – 31/12/2015. 

Trên đây là những ưu đãi thuế TNDN và ưu đãi thuế TNCN năm 2017. Bài viết được các kế toán trưởng giảng dạy tại lớp học kế toán tổng hợp thực hành thực hiện.

Các bạn có thể xem thêm bài viết Tổng hợp các khoản chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN để biết được những khoản chi phí nào không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

>>> Tham khảo ngay các khóa học kế toán tổng hợp tại Lê Ánh để được hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc

Ngoài chương trình đào tạo kế toán, Trung tâm Lê Ánh tổ chức các khóa học xuất nhập khẩu ở hà nội được giảng dạy bởi các chuyên gia hàng đầu trong ngành xuất nhập khẩu, để biết thêm thông tin về khóa học này, bạn vui lòng tham khảo tại website: xuatnhapkhauleanh.edu.vn

Đánh giá:

Bài viết liên quan