Cách sử dụng hàm Subtotal trong Excel

Hàm Subtotal đặc biệt có giá trị với Kế toán khi sử dụng Excel. Đây là một hàm tính tổng linh hoạt.

Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên của lớp học kế toán thực hành tại Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết ý nghĩa và cách sử dụng hàm Subtotal vận dụng vào kế toán trong Excel.

>>> Xem thêm: Hàm Vlookup trong Excel - Ý nghĩa và cú pháp

1. Ý nghĩa hàm Subtotal vận dụng vào kế toán trong Excel

Hàm Subtotal là hàm tính tổng cho một nhóm trong danh sách tùy theo đối số.

Trong kế toán, có thể vận dụng hàm Subtotal để tính các tổng sau:

  • Tính tổng cho từng tài khoản cấp 1
  • Tính tổng số phát sinh trong kỳ
  • Tính tổng tiền tồn cuối ngày

2. Cú pháp hàm Subtotal

= SUBTOTAL(function_num,ref1,ref2,...)

Trong đó:

  • Function_numlà các con số từ 1 đến 11 (hay có thêm 101 đến 111 trong phiên bản Excel 2003, 2007) qui định hàm nào sẽ được dùng để tính toán trong subtotal
  • Ref1, ref2,...là các vùng địa chỉ tham chiếu mà bạn muốn thực hiện phép tính trên đó.

Bảng giá trị các đối số:

 

Tức là nếu đối số là 1 thì lúc này hàm subtotal hoạt động như hàm average, đối số là 2 hàm subtotal hoạt động như hàm count.

Trong kế toán, thường dùng đối số 9 để tính tổng.

Chú ý:

  • Nếu trong các đối số ref1, ref2,….có hàm subtotal khác thì các hàm lồng này sẽ bị bỏ qua không được tính để tránh trường hợp tính toán 2 lần.
  • Đối số function_num nếu từ 1 đến 11 thì hàm SUBTOTAL tính toán bao gồm cả các giá trị ẩn trong tập số liệu (hàng ẩn). Đối số function_num nếu từ 101 đến 111 thì hàm SUBTOTAL chỉ tính toán cho các giá trị không ẩn trong tập số liệu (bỏ qua các giá trị ẩn).
  • Hàm SUBTOTAL sẽ bỏ qua không tính toán tất cả các hàng bị ẩn bởi lệnh Filter (Auto Filter) không phụ thuộc vào đối số function_num được dùng.
  • Hàm SUBTOTAL chỉ để tính toán cho các cột số liệu theo chiều dọc, không tính theo chiều ngang.

 

 KẾ TOÁN LÊ ÁNH

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

 

Cách sử dụng hàm Subtotal trong Excel
Hỗ trợ trực tuyến

hotline : 0904848855

chúng tôi lắng nghe 24/7

kế toán lê ánh
trao kinh nghiệm tặng tương lai