BẢNG THANH TOÁN TIỀN THƯỞNG

Bảng thanh toán tiền thưởng là chứng từ xác nhận số tiền thưởng cho người lao động để tính thu nhập của người lao động và ghi sổ kế toán. Cùng Kế toán Lê Ánh đi tìm hiểu các khoản tiền thưởng  và mẫu bảng thanh toán tiền thưởng theo quy định mới nhất

1. Các khoản tiền thưởng theo quy định

a. Thưởng các ngày lễ 8/3, 30/4 và 1/5, Quốc tế thiếu nhi 1/6, Ngày quốc khánh 2/9, tết trung thu, Tết dương lịch, sinh nhật người lao động: 

- Mức tiền thưởng từ 200.000 đồng - 500.000 đồng tùy thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty và sự đóng góp công sức, chất lượng công tác, chập hành đầy đủ nội quy của NLD.

- Giám đốc sẽ quyết định bằng văn bản cụ thể về mức thưởng đối với từng NLĐ tại thời điểm thưởng.

b. Thưởng thâm niên:

- Những NLĐ có thâm niên làm việc từ 3 năm trở lên sẽ được thưởng thâm niên.

Tiền thưởng thâm niên = số tháng thâm niên x số tiền thâm niên 1 tháng

- Số tiền thâm niên 1 tháng: Sẽ được tính theo kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và mức cống hiến của từng nhân viên. Mức cụ thể hàng năm sẽ do Giám đốc quyết định bằng văn bản cụ thể vào cuối nâm âm lịch.

c. Thưởng đạt doanh thu:

- Cuối năm dương lịch những nhân viên kinh doanh đạt doanh thu do Giám đốc giao, sẽ được thưởng thêm 3% Tổng doanh thu mà nhân viên đó đạt được.

- Cuối năm nếu Phòng kinh doanh đạt doanh thu do Giám đốc giao, sẽ được hưởng thêm 2% Tổng doanh thu  mà phòng đạt được.

d. Thưởng tết âm lịch

- Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh, nếu có lãi Công ty sẽ trích từ lợi nhuận để thưởng cho NLĐ mức thưởng tùy thuộc vào lợi nhuận mỗi năm.

- Mức thưởng cụ thể từng NLĐ tùy thuộc vào sự đóng góp công sức, chất lượng công tác, chấp hành đầy đủ nội quy, các quy của Công ty.

- Hàng năm Giám đốc sẽ quyết định bằng văn bản cụ thể về mức hưởng đối với từng NLĐ.

e. Một số chỉ tiếu xét thưởng

- Thưởng giảm tỷ lệ hàng hỏng

  • Chỉ tiêu xét thưởng: Hoàn thành hoặc giảm được tỷ lệ hàng hỏng so với qui định.
  • Điều kiện xét thưởng: phải có mức sản lượng, phải tổ chức kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm chặt chẽ về số lượng và chất lượng sản phẩm hoàn thành.

- Thưởng nâng cao tỷ lệ hàng có chất lượng cao

  • Chỉ tiêu xét thưởng: hoàn thành và hoàn thành vượt mức sản phẩm loại I và loại II trong một thời gian nhất định.
  • Điều kiện xét thưởng: cần xác định rõ tiêu chuẩn chất lượng các loại sản phẩm, phải tổ chức kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm.
  • Nguồn thưởng: dựa vào chênh lệch giá trị sản phẩm, các loại đạt được so với tỷ lệ sản lượng đạt được.

- Thưởng hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch

  • Chỉ tiêu xét thưởng: hoàn thành và hoàn thoành vượt mức kế hoạch sản xuất.
  • Điều kiện xét thưởng: đối với công nhân sản xuất và công nhân trực tiếp sản xuất kinh doanh phải hoàn thành mức lao động được giao, bảo đảm chất lượng và yêu cầu về qui trình và qui phạm kỹ thuật.

- Thưởng tiết kiệm nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu

  • Chỉ tiêu xét thưởng: hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu tiết kiệm vật tư.
  • Điều kiện xét thưởng: tiết kiệm vật tư nhưng phải đảm bảo qui phạm kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, an toàn lao động, làm tốt công tác thống kê, hoạch toán số lượng và giá trị vật tư tiết kiệm được.

2. Mẫu Bảng Thanh Toán Tiền Thưởng

Đơn vị: …………………

Bộ phận: ………………

Mẫu số 03-LĐTL

(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

BẢNG THANH TOÁN TIỀN THƯỞNG

 

Quý… năm....

Số:…………..

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Bậc lương

Mức thưởng

Ghi chú

Xếp loại thưởng

Số tiền

Ký nhận

A

B

C

1

2

3

D

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

x

x

x

 

x

 

Tổng số tiền (Viết bằng chữ):…………………………………..

Ngày.... tháng.... năm ... 

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên)

3. Hướng Dẫn Ghi Bảng Thanh Toán Tiền Thưởng

Góc trên bên trái của Bảng thanh toán tiền thưởng phải ghi rõ tên đơn vị, bộ phận được thưởng.

Cột A, B: Ghi số thứ tự, Họ và tên, Chức vụ người lao động

Cột 1: Ghi bậc lương hiện đang được hưởng để tính ra lương hàng tháng

Cột 2, 3: Ghi rõ loại thưởng được bình xét, số tiền được thưởng theo mỗi loại

Cột D: Người được thưởng ký nhận tiền thưởng

Bảng thanh toán tiền thưởng do phòng kế toán lập theo từng bộ phận và phải có chữ ký (họ tên) của người lập, kế toán trưởng và giám đốc.

»» Xem thêm: Bảng thanh toán tiền lương

Trên đây trung tâm Lê Ánh chia sẻ Mẫu số 03-LĐTL bảng thanh toán tiền thưởng được ban hành theo thông tư 133 và cách ghi chi tiết, các bạn có thể download ngay về để sử dụng và ghi theo hướng dẫn để phục vụ cho công việc của mình. 

Nếu các bạn quan tâm đến mẫu thanh toán tiền tạm ứng có thể tham khảo bài viết: Giấy thanh toán tiền tạm ứng theo thông tư 133

Từ khóa liên quan: Mẫu danh sách nhận tiền thưởng, bảng thanh toán tiền thưởng theo thông tư 200, mẫu danh sách nhận tiền khen thưởng, mẫu danh sách thưởng tết, danh sách nhận tiền bồi dưỡng..

Kế Toán Lê Ánh - Nơi đào tạo kế toán thực hành uy tín nhất hiện nay, đã tổ chức thành công rất nhiều khóa học nguyên lý kế toánkhóa học kế toán online/ offline, khóa học kế toán thuế chuyên sâu, khóa học phân tích báo cáo tài chính, Khóa học kế toán cao cấp... và hỗ trợ kết nối tuyển dụng cho hàng nghìn học viên.

Nếu như bạn muốn tham gia các khóa học kế toán của trung tâm Lê Ánh thì có thể liên hệ hotline tư vấn: 0904.84.8855/ Mrs Lê Ánh 

Ngoài các khóa học kế toán thì trung tâm Lê Ánh còn cung cấp các khóa học xuất nhập khẩu online - offline, khóa học hành chính nhân sự online - offline chất lượng tốt nhất hiện nay.

Thực hiện bởi: KẾ TOÁN LÊ ÁNH - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN SỐ 1 VIỆT NAM