GIẤY THANH TOÁN TIỀN TẠM ỨNG MẪU SỐ 04 -TT

Giấy thanh toán tiền tạm ứng mẫu số 04 - TT là bảng liệt kê các khoản tiền đã nhận tạm ứng và các khoản đã chi của người nhận tạm ứng, làm căn cứ thanh toán số tiền tạm ứng và ghi sổ kế toán.

1. Tạm ứng là gì? Giấy thanh toán tiền tạm ứng là gì?

Tạm ứng là một khoản tiền do doanh nghiệp giao cho người nhận tạm ứng để thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh hoặc giải quyết một công việc nào đó được phê duyệt.

Người đề nghị nhận tạm ứng là người lao động hiện đang làm việc tại doanh nghiệp. Người được nhận tạm ứng phải chịu trách nhiệm trước doanh nghiệp về số tiền đã tạm ứng và chỉ được sử dụng số tiền tạm ứng đó đúng mục đích và nội dung công việc đã được phê duyệt.

Nếu số tiền tạm ứng không sử dụng đến hoặc sử dụng không hết phải nộp lại quỹ. Người nhận tạm ứng không được chuyển số tiền tạm ứng cho người khác sử dụng.

2. Mục đích viết giấy thanh toán tiền tạm ứng

Giấy thanh toán tiền tạm ứng là bảng liệt kê các khoản tiền đã nhận tạm ứng và các khoản đã chi của người nhận tạm ứng, làm căn cứ thanh toán số tiền tạm ứng và ghi sổ kế toán.

3. Mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng: Mẫu số 04-TT

Dưới đây là mẫu số 04 - TT giấy thanh toán tiền tạm ứng 

GIẤY THANH TOÁN TIỀN TẠM ỨNG

Ngày ... tháng ... năm ...

 

Ngày…. tháng…. năm….

Số:………………….

Nợ:………………….

Có:…………………..

- Họ và tên người thanh toán:.............................................................................................

- Bộ phận (hoặc địa chỉ):.....................................................................................................

- Số tiền tạm ứng được thanh toán theo bảng dưới đây:

Diễn giải

Số tiền

A

1

I . Số tiền tạm ứng

1. Số tạm ứng các kỳ trước chưa chi hết

2. Số tạm ứng kỳ này:

- Phiếu chi số………… ngày……

- Phiếu chi số………… ngày……

- …

II. Số tiền đã chi

1. Chứng từ số………… ngày……

2. ...

III. Chênh lệch

1. Số tạm ứng chi không hết (I - II)

2. Chi quá số tạm ứng (II - I)

 

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

 

Giám đốc

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Kế toán thanh toán

(Ký, họ tên)

Người đề nghị thanh toán

(Ký, họ tên)

4. Hướng dẫn cách ghi giấy thanh toán tiền tạm ứng

Góc trên bên trái của Giấy đề nghị tạm ứng ghi rõ tên đơn vị, tên bộ phận. Phần đầu ghi rõ ngày, tháng, năm, số hiệu của giấy thanh toán tiền tạm ứng; Họ tên, đơn vị người thanh toán.

Căn cứ vào chỉ tiêu của cột A, kế toán ghi vào cột 1 như sau:

Mục I- Số tiền tạm ứng: Gồm số tiền tạm ứng các kỳ trước chưa chi hết và số tạm ứng kỳ này, gồm:

Mục 1: Số tạm ứng các kỳ trước chưa chi hết: Căn cứ vào dòng số dư tạm ứng tính đến ngày lập phiếu thanh toán trên sổ kế toán đế ghi.

Mục 2: Số tạm ứng kỳ này: Căn cứ vào các phiếu chi tạm ứng để ghi, mỗi phiếu chi ghi 1 dòng.

Mục II- Số tiền đã chi: Căn cứ vào các chứng từ chi tiêu của người nhận tạm ứng để ghi vào mục này. Mỗi chứng từ chi tiêu ghi 1 dòng.

Mục III- Chênh lệch: Là số chênh lệch giữa Mục I và Mục II.

- Nếu số tạm ứng chi không hết ghi vào dòng 1 của Mục III.

- Nếu chi quá số tạm ứng ghi vào dòng 2 của Mục III.

Sau khi lập xong giấy thanh toán tiền tạm ứng, kế toán thanh toán chuyển cho kế toán trưởng soát xét và giám đốc doanh nghiệp duyệt. Giấy thanh toán tiền tạm ứng kèm theo chứng từ gốc được dùng làm căn cứ ghi sổ kế toán.

Xem thêm: Sổ kế toán là gì?

Phần chênh lệch tiền tạm ứng chi không hết phải làm thủ tục thu hồi nộp quỹ hoặc trừ vào lương. Phần chi quá số tạm ứng phải làm thủ tục xuất quỹ trả lại cho người tạm ứng. Chứng từ gốc, giấy thanh toán tạm ứng phải đính kèm phiếu thu hoặc phiếu chi có liên quan.

Xem thêm:

Trên đây, kế toán Lê Ánh chia sẻ mẫu số 04 - TT giấy thanh toán tiền tạm ứng được ban hành theo thông tư 133 và cách ghi chi tiết, các bạn quan tâm có thể download ngay về để sử dụng và ghi theo hướng dẫn để phục vụ cho công việc của mình 

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

Từ khóa liên quan: mẫu giấy thanh toán tạm ứng theo thông tư 200, mẫu giấy thanh toán tạm ứng kho bạc mới nhất, giấy đề nghị thanh toán tiền, cách ghi giấy thanh toán tiền tạm ứng, mẫu đề nghị thanh toán tạm ứng hợp đồng, mẫu giáy thanh toán tạm ứng theo quyết định 19, mẫu giấy tạm ứng

Kế Toán Lê Ánh - Nơi đào tạo kế toán thực hành uy tín nhất hiện nay, đã tổ chức thành công rất nhiều khóa học nguyên lý kế toánkhóa học kế toán online/ offline, khóa học kế toán thuế chuyên sâu, khóa học phân tích báo cáo tài chính, Khóa học kế toán cao cấp... và hỗ trợ kết nối tuyển dụng cho hàng nghìn học viên.

Nếu như bạn muốn tham gia các khóa học kế toán của trung tâm Lê Ánh thì có thể liên hệ hotline tư vấn: 0904.84.8855/ Mrs Lê Ánh 

Ngoài các khóa học kế toán thì trung tâm Lê Ánh còn cung cấp các khóa học xuất nhập khẩu online - offline, khóa học hành chính nhân sự online - offline chất lượng tốt nhất hiện nay.

Thực hiện bởi: KẾ TOÁN LÊ ÁNH - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN SỐ 1 VIỆT NAM

 

Đánh giá:

Bài viết liên quan