• Cách đăng ký mã số thuế cá nhân qua trang thuedientu mới nhất

    Từ ngày 25/11/2019, Tổng Cục thuế chính thức dừng việc đăng ký mã số thuế cá nhân qua trang tncnonline.com.vn. Thay vào đó, việc đăng ký mã số thuế cá nhân sẽ được thưc hiện qua trang thuedientu.dgt.gov.vn. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết cho kế toán về việc đăng ký mã số thuế cho người lao động qua trang thuedientu mới nhất.

  • Đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt?

    Xác định đúng đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt là bước đầu tiên và quan trọng nhất trong công việc hạch toán thuế tiêu thụ đặc biệt của doanh nghiệp. Để xác định được đúng đối tượng chịu thuế, việc nắm được đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt

  • Đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt?

    Thuế tiêu thụ đặc biệt là công cụ đặc biệt quan trọng để Nhà nước thực hiện các chức năng của mình như hướng dẩn sản xuất, điều tiết tiêu dùng xã hội và điều tiết thu nhập của người tiêu dùng vào ngân sách nhà nước.