Cách kiểm tra nhanh báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính thể hiện quy mô tài sản, nguồn vốn và tình hình hoat động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong cả một năm.

Do vậy, trong quá trình tổng hợp để lên được báo cáo tài chính, có thể gặp phải một số nhầm lẫn hoặc sai sót dẫn đến báo cáo tài chính không chính xác. Bài sau đây, Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn các bạn cách kiểm tra nhanh báo cáo tài chính.

>>> Xem thêm: Những sai sót thường gặp khi lập bảng cân đối kế toán

1. BƯỚC 1: KIỂM TRA BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH

Các bạn kiểm tra tổng số dư, số phát sinh bên Nợ, bên Có trên bảng cân đối số phát sinh xem đã bằng nhau chưa.

Kiểm tra xem số dư của các tài khoản có phù hợp với bản chất của nó chưa.

Ví dụ:

 • Tài khoản 111: Không có số dư bên có. Nếu tài khoản 111 trong bảng cân đối số phát sinh dư có, cần điều chỉnh:

Chi tiền đúng thời điểm quỹ có tiền mặt (Nếu Phiếu chi đã ký nhưng lúc đó quỹ chưa có tiền thì khi nào quỹ có tiền kế toán mới chi tiền và lúc đấy bạn mới định khoản).

Thu hồi công nợ để bù các khoản chi

Hoặc  vay tiền để bù vào quỹ âm.

 • TK 112: Tài khoản này cũng không có số dư âm Nếu có, cần đối chiếu với sao kê ngân hàng để phát hiện sai sót. (Lưu ý: Lấy sổ phụ, sao kê ngân hàng hàng tháng của tất cả các ngân hàng mà doanh nghiệp mở tài khoản và thực hiện đối chiếu từng tháng).


bao-cao-tai-chinh-doanh-nghiep

 • Kiểm tra số dư tài khoản 133: Tài khoản này được kết chuyển hàng tháng hoặc hàng quý. So sánh số phát sinh TK 133 với số liệu trên tờ khai thuế
 • Kiểm tra tài khoản công nợ 131, 331: Đối chiếu số dư của các tài khoản này với sổ chi tiết công nợ phải thu và công nợ phải trả và biên bản xác nhận công nợ tại thời điểm ngày 31/12.
 • Kiếm tra TK 142, 242: Đối chiếu với số còn lại trên bảng phân bổ CCDC.
 • Số dư nợ cuối kỳ, bằng số chi phí trả trước còn phải phân bổ trong năm
 • Sô lần phân bổ chi phí đã đủ chưa, có hợp lý không, có cần cần điều chỉnh gì không
 • Kiểm tra các tài khoản kho: Đối chiếu số dư các tài khoản kho với bảng chi tiết nhập xuất tồn kho.

Lưu ý: Kho không bao giờ âm. Nếu kho hàng hóa âm cần kiểm tra :

+ Hàng bán ra có đầu vào nhập kho chưa
+ Xuất kho có đúng số lượng hàng tồn không
+ Hạch toán có sai sót không
+ Kết chuyển giá vốn theo tháng, hoặc cuối năm
+ Nếu công cụ dụng cụ xuất dùng thì không được để số dư ở TK 153
+ Nếu giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng hóa, vật tư thấp hơn giá thị trường tại thời điểm 31/12 thì trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho
+ Định mức tiêu hao vật tư đã thực hiện đúng chưa. Tính giá thành lưu ý tới các khỏan phân bổ và chi phí dở dang

 •  Kiểm tra tài sản cố định. So sánh số phát sinh có và số dư có của tài khoản 214 với số khấu hao kỳ này và khấu hao lũy kế trong bảng trích khấu hao. Kiểm tra số năm trích khấu hao. Kiểm tra đối chiếu số dư nợ tài khoản 211 với tổng nguyên giá TSCĐ trong bảng trích khấu hao.
 • Kiểm tra TK 333: Bạn cần kỉêm tra các loại thuế sau:

  + Thuế môn bài đã kết chuyển chưa
  + Thuế GTGT nếu dư có với chỉ tiêu [40] trên tờ khai thuế GTGT
  +Số thuế TNDN với tờ khai quyết toán thuế TNDN

          + Kiểm tra số thuế TNCN với tờ khai quyêt toán thuế TNCN.

2. BƯỚC 2: KIỂM TRA BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

- Kiểm tra doanh thu TK 511… có số phát sinh đúng với doanh thu của từng tháng hoặc quý trên tờ khai thuế GTGT không.

Trên đây kế toán Lê Ánh đã hướng dẫn các bạn cách kiểm tra bảng cân đối số phát sinh và kiểm tra báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Mong rằng với bài viết trên các bạn có thể kiểm tra báo cáo tài chính của một doanh nghiệp một cách nhanh và chính xác.

Các bạn quan tâm có thể xem thêm: Quy định về lập báo cáo tài chính

Để nhanh chóng thành thạo nghiệp vụ kế toán, bạn có thể tham gia khóa học kế toán tại Trung tâm Lê Ánh

Ngoài chương trình đào tạo kế toán, Trung tâm Lê Ánh tổ chức các khóa học xuất nhập khẩu ở tphcm và Hà Nội được giảng dạy bởi các chuyên gia hàng đầu trong ngành xuất nhập khẩu, để biết thêm thông tin về khóa học này, bạn vui lòng tham khảo tại website: xuatnhapkhauleanh.edu.vn

 

KẾ TOÁN LÊ ÁNH 

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán tổng hợp thực hành và làm dịch vụ kế toán trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 nănm đến 20 năm kinh nghiệm)

Kế toán Lê Ánh luôn hướng đến là địa chỉ đào tạo kế toán uy tín nhất 

HOTLINE: 0904 84 88 55 (Mrs Ánh)