HƯỚNG DẪN VIẾT SỔ CHI TIẾT VẬT LIỆU, DỤNG CỤ (SẢN PHẨM, HÀNG HÓA) THEO TT133/2016/TT-BTC

Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa theo Thông tư 133/2016/TT-BTC ban hành ngày 26/08/2016 là chứng từ kế toán quan trọng dùng trong các nghiệp vụ kế toán để theo dõi vật liệu, dụng cụ, sản phẩm hoàng hóa chi tiết khi thực hiện nghiệp vụ xuất nhập.

Sau đây kế toán trưởng giảng dạy khóa học kế toán thực hành tại Kế toán Lê Ánh xin gửi tới bạn đọc mẫu chứng sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ (sản phẩm, hàng hóa) theo TT 133/2016/TT-BTC.

mau-so-chi-tiet-vat-lieu-dung-cu-san-pham-hang-hoa-theo-thong-tu-133

Xem thêm: Sổ chi tiết bán hàng

Mục đích lập sổ chi tiết vật liệu dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa

Theo hướng dẫn của thực hiện TT 133/2016/TT-BTC sổ chi tiết vật liệu dụng cụ sản phẩm, hàng hóa để theo dõi chi tiết tình hình nhập, xuất và tồn kho về số lượng và giá trị của từng loại nguyên vật liệu, dung cụ, sản phẩm, hàng hóa tại kho để làm căn cứ đối chiếu cho việc ghi chép của thủ kho.

Mẫu sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa

Đơn vị: …………………………..

Địa chỉ: …………………………...

Mẫu số S06-DNN

(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

SỔ CHI TIẾT VẬT LIỆU, DỤNG CỤ (SẢN PHẨM, HÀNG HÓA)

Năm…..

Tài khoản: ….. Tên kho:…….

Tên, quy cách nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ (sản phẩm, hàng hóa) ……………………………….

Đơn vị tính: ……………..

Chứng từ

Diễn giải

Tài khoản đối ứng

Đơn giá

Nhập

Xuất

Tồn

Ghi chú

Số hiệu

Ngày, tháng

Số lượng

Thành tiền

Số lượng

Thành tiền

Số lượng

Thành tiền

A

B

C

D

1

2

3=1x2

4

5=(1x4)

6

7=(1x6)

8

 

 

Số dư đầu kỳ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng tháng

x

x

 

 

 

 

 

 

 

- Sổ này có .... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ:...

 Ngày ... tháng ... năm ...

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

Phương pháp ghi sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa

Khi thực hiện nghiệp vụ ghi sổ lưu ý, sổ kế toán này được mở theo từng khoản (nguyên liệu, vật liệu, công cụ và dụng cụ, thành phẩm, hàng hóa: 152, 153, 155,156) theo từng kho hàng hóa chứng từ vật liệu, dụng cụ, thành phẩm, hàng hóa.

  • Cột A, B: Điền số hiệu, ngày, tháng chứng từ xuất, nhập kho vật liệu, dụng cụ thành phẩm, hàng hóa.
  • Cột C: Điền diễn giải nội dung của chứng từ để ghi sổ
  • Cột D: Điền số hiệu tài khoản đối ứng học xuất nhập khẩu ở đâu tốt
  • Cột 1: Điền đơn giá (giá vốn) của 1 đơn vị vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa xuất, nhập kho
  • Cột 2: Điền số lượng vật liệu, dụng cụ, hàng hóa nhập kho
  • Cột 3: Dựa vào hóa đơn, phiếu nhập kho ghi giá trị tiền, vật liệu, dụng cụ sản phẩm, hàng hóa nhập kho (cách tính cột 3= cột1x cột 2)
  • Cột 4: Điền số lượng sản phẩm, dụng cụ, vật liệu hàng hóa xuất kho
  • Cột 5: Điền giá trị vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa xuất kho (cách tính cột 5= cột 1x cột 4)
  • Cột 6: Điền số lượng vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa tồn kho
  • Cột 7: Ghi giá trị vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa tồn kho (cột 7= cột 1x cột 6)

Tải mẫu sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, Thông tư 133/2016 ban hành ngày 26/08/2016

Bạn đọc có nhu cầu tải mẫu sổ chi tiết, vật liệu, dụng cụ sản phẩm theo thông tư 133/2016 ban hành 26/08/2016: TẠI ĐÂY

Trên đây là hướng dẫn viết sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ theo Thông tư 133. Các bạn có thể xem thêm bài viết: Sổ nhật ký chung mẫu số S03A-DNN

Từ khóa liên quan: sổ chi tiết nguyên vật liệu hàng hóa theo thông tư 200, cách ghi sổ chi tiết nguyên vật liệu, bảng tổng hợp chi tiết vật liệu dụng cụ sản phẩm hàng hóa, sổ chi tiết nguyên vật liệu Excel, mẫu sổ chi tiết tài khoản 152, bảng tổng hợp nhập xuất tồn nguyên vật liệu theo thông tư 200

Kế Toán Lê Ánh - Nơi đào tạo kế toán thực hành uy tín nhất hiện nay, đã tổ chức thành công rất nhiều khóa học nguyên lý kế toánkhóa học kế toán tổng hợp online/ offline, khóa học kế toán cao cấpkhóa học kế toán xây dựng, sản xuất, khóa học kế toán quản trịkhóa học kế toán thuế chuyên sâu, khóa học phân tích báo cáo tài chính... và hỗ trợ kết nối tuyển dụng cho hàng nghìn học viên.

Nếu như bạn muốn tham gia các khóa học kế toán online/ offline của trung tâm Lê Ánh thì có thể liên hệ hotline tư vấn: 0904.84.8855/ Mrs Lê Ánh 

Ngoài các khóa học kế toán thì trung tâm Lê Ánh còn cung cấp các khoá học xuất nhập khẩu online - offline, khóa học hành chính nhân sự online - offline chất lượng tốt nhất hiện nay.

Thực hiện bởi: KẾ TOÁN LÊ ÁNH - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN SỐ 1 VIỆT NAM