HƯỚNG DẪN VIẾT SỔ CHI TIẾT VẬT LIỆU, DỤNG CỤ (SẢN PHẨM, HÀNG HÓA) THEO TT133/2016/TT-BTC

Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa theo thông tư 133/2016 ban hành ngày 26/08/2016 là chứng từ kế toán quan trọng dùng trong các nghiệp vụ kế toán để theo dõi vật liệu, dụng cụ, sản phẩm hoàng hóa chi tiết khi thực hiện nghiệp vụ xuất nhập. Sau đây kế toán trưởng tại lớp dạy kế toán thực hành trung tâm kế toán Lê Ánh xin gửi tới bạn đọc mẫu chứng sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ (sản phẩm, hàng hóa) theo TT133/2016/TT-BTC.

mau-so-chi-tiet-vat-lieu-dung-cu-san-pham-hang-hoa-theo-thong-tu-133

>>>Xem thêm: Sổ chi tiết bán hàng

Mục đích lập sổ chi tiết vật liệu dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa

Theo hướng dẫn của thực hiện TT 133/2016/TT-BTC sổ chi tiết vật liệu dụng cụ sản phẩm, hàng hóa để theo dõi chi tiết tình hình nhập, xuất và tồn kho về số lượng và giá trị của từng loại nguyên vật liệu, dung cụ, sản phẩm, hàng hóa tại kho để làm căn cứ đối chiếu cho việc ghi chép của thủ kho.

Mẫu sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa

Đơn vị: …………………………..

Địa chỉ: …………………………...

Mẫu số S06-DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

SỔ CHI TIẾT VẬT LIỆU, DỤNG CỤ (SẢN PHẨM, HÀNG HÓA)

Năm…..

Tài khoản: ….. Tên kho:…….

Tên, quy cách nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ (sản phẩm, hàng hóa) ……………………………….

Đơn vị tính: ……………..

Chứng từ

Diễn giải

Tài khoản đối ứng

Đơn giá

Nhập

Xuất

Tồn

Ghi chú

Số hiệu

Ngày, tháng

Số lượng

Thành tiền

Số lượng

Thành tiền

Số lượng

Thành tiền

A

B

C

D

1

2

3=1x2

4

5=(1x4)

6

7=(1x6)

8

 

 

Số dư đầu kỳ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng tháng

x

x

 

 

 

 

 

 

 

- Sổ này có .... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ:...

 


Người lập biểu
(Ký, họ tên)


Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Ngày ... tháng ... năm ...
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

Phương pháp ghi sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa

Khi thực hiện nghiệp vụ ghi sổ lưu ý, sổ kế toán này được mở theo từng khoản (nguyên liệu, vật liệu, công cụ và dụng cụ, thành phẩm, hàng hóa: 152, 153,155,156) theo từng kho hàng hóa chứng từ vật liệu, dụng cụ, thành phẩm, hàng hóa.

  • Cột A, B: Điền số hiệu, ngày, tháng chứng từ xuất, nhập kho vật liệu, dụng cụ thành phẩm, hàng hóa.
  • Cột C: Điền diễn giải nội dung của chứng từ để ghi sổ
  • Cột D: Điền số hiệu tài khoản đối ứng học xuất nhập khẩu ở đâu tốt
  • Cột 1: Điền đơn giá (giá vốn) của 1 đơn vị vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa xuất, nhập kho
  • Cột 2: Điền số lượng vật liệu, dụng cụ, hàng hóa nhập kho
  • Cột 3: Dựa vào hóa đơn, phiếu nhập kho ghi giá trị tiền, vật liệu, dụng cụ sản phẩm, hàng hóa nhập kho (cách tính cột 3= cột1x cột 2)
  • Cột 4: Điền số lượng sản phẩm, dụng cụ, vật liệu hàng hóa xuất kho
  • Cột 5: Điền giá trị vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa xuất kho (cách tính cột 5= cột 1x cột 4)
  • Cột 6: Điền số lượng vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa tồn kho
  • Cột 7: Ghi giá trị vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa tồn kho (cột 7= cột 1x cột 6)

Tải mẫu sổ chí tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, thông tư 133/2016 ban hành ngày 26/08/2016

Bạn đọc có nhu cầu tải mẫu sổ chi tiết, vật liệu, dụng cụ sản phẩm theo thông tư 133/2016 ban hành 26/08/2016: TẠI ĐÂY

Trên đây là hướng dẫn viết sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ theo thông tư 133. Các bạn có thể xem thêm bài viết: Sổ nhật ký chung mẫu số S03A-DNN

Kế toán lê Ánh chúc bạn thành công!

Từ khóa liên quan: sổ chi tiết nguyên vật liệu hàng hóa theo thông tư 200, cách ghi sổ chi tiết nguyên vật liệu, bảng tổng hợp chi tiết vật liệu dụng cụ sản phẩm hàng hóa, sổ chi tiết nguyên vật liệu Excel, mẫu sổ chi tiết tài khoản 152, bảng tổng hợp nhập xuất tồn nguyên vật liệu theo thông tư 200

KẾ TOÁN LÊ ÁNH 

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán tổng hợp thực hành và làm dịch vụ kế toán trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

HOTLINE: 0904 84 88 55 (Mrs Ánh)

 

 

Đánh giá:

Bài viết liên quan