• Tải mẫu và hướng dẫn viết phụ lục II-1 thông báo thay đổi TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG với Sở Kế hoạch đầu tư

  Để giúp Doanh nghiệp khai báo thông tin tài khoản ngân hàng với Sở Kế hoạch Đầu tư dễ dàng, Kể toán Lê Ánh cung cấp bài viết Tải mẫu và hướng dẫn viết phụ lục II-1 thông báo thay đổi TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG với Sở Kế hoạch đầu tư.

 • Kinh doanh ngành nghề không đăng ký trong giấy phép kinh doanh bị xử phạt như thế nào?

  Doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề không đăng ký trong giấy phép kinh doanh bị xử phạt như thế nào? Bài viết này, Kế toán Lê Ánh sẽ giúp các bạn làm sáng tỏ những vấn đề này nhé.

 •  Hướng dẫn viết phiếu thu mẫu số 01 theo TT 200/2014

  Phiếu thu là chứng từ được sử dụng thường xuyên trong các nghiệp vụ kế toán. Là căn cứ xác nhận các khoản thu và tiếp nhận tiền, hàng trên giấy tờ, sổ sách, tiền mặt giữa 2 bên.Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn cụ thể cách viết phiếu thu theo mẫu 01 TT200/2014- BTC.

 • Mẫu sổ quỹ tiền mặt theo thông tư 133/2016/TT- BTC

  Sổ quỹ tiền mặt là chứng từ kế toán quan trọng ở quy trình kế toán được thủ quỹ sử dụng áp dụng trong kế toán tiền mặt phản  để phản ánh tình hình thu, chi tồn quỹ tiền măt bằng tiền Việt Nam đồng

 • SỔ TIỀN GỬI NGÂN HÀNG

  Sổ  tiền gửi ngân hàng (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)  dùng cho kế toán theo dõi chi tiết tiền Việt Nam của doanh nghiệp gửi tại Ngân hàng. Mỗi ngân hàng có mở tài khoản tiền gửi thì được theo dõi riêng trên một quyển sổ, phải ghi rõ nơi mở tài khoản và số hiệu tài khoản giao dịch.

 • SỔ CHI TIẾT TIỀN VAY

  Sổ chi tiết tiền vay mẫu số S15-DNN (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính) này được dùng để theo dõi theo từng tài khoản, theo từng đối tượng vay (Ngân hàng, người cho vay...) và theo từng khế ước vay.

 • SỔ CHI TIẾT CỔ PHIẾU QUỸ MẪU SỐ 21-DNN THEO THÔNG TƯ 133

  Sổ chi tiết cổ phiếu quỹ mẫu số 21 -DNN (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính) dùng để theo dõi chi tiết số cổ phiếu doanh nghiệp mua lại của chính doanh nghiệp đã phát hành ra công chúng theo từng loại cổ phiếu.

 • Kinh nghiệm kiểm tra và xử lý số liệu tài khoản tiền mặt

  Tiền mặt là một trong những chỉ tiêu quan trọng nhất, dễ sai sót và gian lận trong doanh nghiệp. Do vậy, khi làm quyết toán thuế cuối năm, kế toán cần kiểm tra kỹ số liệu trên tài khoản 111

 • Một vài lưu ý về kế toán tiền gửi ngân hàng

  Kế toán tiền gửi ngân hàng là một phần hành phát sinh nhiều trong doanh nghiệp vì quy định của Nhà nước, doanh nghiệp nộp thuế, nộp bảo hiểm, thanh toán… đều phải thực hiện qua ngân hàng

 • Hướng dẫn cách kiểm tra và xử lý số liệu tài khoản 131 và 331

  Tài khoản 131 và 331 là hai tài khoản lưỡng tính, vừa có số dư bên Nợ, vừa có số dư bên có trên bảng cân đối kế toán. Kế toán cần phân biệt rõ hai tài khoản này để định khoản và theo dõi cho đúng bản chất