• Hướng dẫn chi tiết cách viết phiếu chi

  Phiếu chi là chứng từ không thể thiếu trong các nghiệp vụ có liên quan đến tiền mặt, như mua hàng hóa hoặc bán sản phầm, phát sinh thường xuyên tại đơn vị.   

 • Hướng dẫn chi tiết cách viết phiếu thu

  Phiếu thu là chứng từ quan trọng trong hoạt động của doanh nghiệp nhằm xác định khoản tiền và ngoại tệ được nhập quỹ, làm căn cứ ghi sổ cho thủ quỹ và kế toán.

 • Mẫu phiếu thu theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

  Phiếu thu được kế toán lập khi trong doanh nghiệp có nghiệp vụ thu tiền mặt. Phiếu thu cần được lập đúng theo mẫu được Bộ tài chính quy định.

 • Mẫu phiếu chi theo thông tư mới nhất

  Phiếu chi là chứng từ kế toán tiền mặt được kế toán lập khi doanh nghiệp có phát sinh nghiệp vụ chi bằng tiền mặt.

 • Bù trừ công nợ có được khấu trừ thuế GTGT không?

  Bù trừ công nợ là phương thức thanh toán giữa hai bên có giao dịch mua bán trao đổi qua lại với nhau, trong đó, mỗi bên đều vừa là khách hàng, vừa là nhà cung cấp.

 • Hướng dẫn cách hạch toán bù trừ công nợ

  Hạch toán trong trường hợp doanh nghiệp bù trừ công nợ với nhà cung cấp thế nào? Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên của lớp học kế toán thực tế tại Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn cách hạch toán bù trừ công nợ.

 • Phương pháp kế toán tiền mặt TK111 theo Thông tư 133

  Thông tư 133/2016/TT-BTC sẽ được các doanh nghiệp chính thức áp dụng từ ngày 01/01/2017. Theo Thông tư 133, Tài khoản Tiền mặt – TK111 có một vài thay đổi so với các thông tư cũ.

 • Mẫu sổ chi tiết thanh toán với người mua ( người bán )

  Việc lập sổ chi tiết thanh toán với người mua ( người bán) nhằm giúp kế toán theo dõi được cẩn thận, chi tiết việc thanh toán với người mua và người bán, tránh nhưng lỗi sai sót không đáng có. Dưới đây là mẫu sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) mới nhất theo mẫu số S12-DNN Ban hành theo theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ Tài Chính do kế toán lê ánh cung cấp

 • Cách hạch toán kế toán tiền gửi ngân hàng – TK 112 theo Thông tư 133

  Tài khoản 112  theo Thông tư 133/2016/TT-BTC có một vài thay đổi so với Quyết định 48/2006/QĐ-BTC. Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên tại lớp học kế toán thực tế tại kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn phương pháp kế toán tiền gửi ngân hàng theo quy định mới nhất

 • Cách hạch toán tài khoản 121 – Chứng khoán kinh doanh theo Thông tư 133

  Tài khoản 121 – Chứng khoán kinh doanh theo Thông tư 133 thay đổi một số nội dung so với các quy định cũ. Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên tại lớp học kế toán thực tế đã hướng dẫn chi tiết những thay đổi đó

 • Mẫu sổ tiền gửi ngân hàng theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC

  Sổ tiền gửi ngân giúp kế toán nói chung và kế toán ngân hàng nói riêng theo dõi được dòng tiền thu vào và dòng tiền chi ra của tiền gửi ngân hàng (TK112) Nhằm giúp đỡ kế toán viên, đặc biệt là các bạn kế toán viên chưa có kinh nghiệm ketoanleanh.edu.vn xin chia sẻ với tất cả các bạn học viên và kế toán viên : mẫu sổ tiền gửi ngân hàng chi tiết và mới nhất theo mẫu số S05-DNN

 • Cách hạch toán tài khoản 128 – Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn theo TT 133

  Tài khoản 128 – đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn là một trong những tài khoản có nhiều thay đổi trong cách hạch toán của Thông tư 133/2016/TT-BTC so với các quy định cũ.

 • Cách hạch toán tài khoản 136 theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

  Chính thức được áp dụng từ ngày 01/01/2017, Thông tư 133 sẽ có nhiều thay đổi về nguyên tắc kế toán các tài khoản so với các thông tư trước.

 • 05 phương pháp xử lý quỹ tiền mặt bị âm hiệu quả nhất

  Xử lý quỹ tiền mặt bị âm là vấn đề mà các kế toán rất quan tâm. Đội ngũ kế toán trưởng giảng dạy tại lớp học kế toán thực hành tại Kế toán Lê Ánh hướng dẫn các bạn các giải pháp xử lý như sau:

 • Mẫu phiếu chi mẫu số 02 ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC

  Phiếu chi được lập để nhằm xác định các khoản tiền mặt, ngoại tệ thực tế xuất quỹ và làm căn cứ để thủ quỹ xuất quỹ, ghi sổ quỹ và kế toán ghi sổ kế toán. Nói cách khác Phiếu chi là chứng từ kế toán tiền mặt được kế toán lập khi doanh nghiệp có phát sinh nghiệp vụ chi bằng tiền mặt.