• Các quy trình kế toán trong doanh nghiệp thương mai, sản xuất, xây dựng

  Bất kỳ doanh nghiệp nào cũng cần định hướng quy trình làm kế toán chuẩn tại đơn vị của mình giúp cho nhà quản lý có thể nắm được tổng quan tình hình kinh doanh của công ty. Đặc biệt với những kế toán viên mới vào nghề, những người đang học việc mới tìm hiểu về kế toán thì nắm đươc các quy trình kế toán trong doanh nghiệp

 • Mẫu Biên bản xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của tổ chức

  Thông tư 29/2006/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 13/2006/NĐ-CP về xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất do Bộ Tài chính ban hành

 • Hướng dẫn chi tiết cách viết phiếu chi

  Phiếu chi là chứng từ không thể thiếu trong các nghiệp vụ có liên quan đến tiền mặt, như mua hàng hóa hoặc bán sản phầm, phát sinh thường xuyên tại đơn vị.   

 • Hướng dẫn chi tiết cách viết phiếu thu

  Phiếu thu là chứng từ quan trọng trong hoạt động của doanh nghiệp nhằm xác định khoản tiền và ngoại tệ được nhập quỹ, làm căn cứ ghi sổ cho thủ quỹ và kế toán.

 • Mẫu phiếu thu theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

  Phiếu thu được kế toán lập khi trong doanh nghiệp có nghiệp vụ thu tiền mặt. Phiếu thu cần được lập đúng theo mẫu được Bộ tài chính quy định.

 • Mẫu phiếu chi theo thông tư mới nhất

  Phiếu chi là chứng từ kế toán tiền mặt được kế toán lập khi doanh nghiệp có phát sinh nghiệp vụ chi bằng tiền mặt.

 • Bù trừ công nợ có được khấu trừ thuế GTGT không?

  Bù trừ công nợ là phương thức thanh toán giữa hai bên có giao dịch mua bán trao đổi qua lại với nhau, trong đó, mỗi bên đều vừa là khách hàng, vừa là nhà cung cấp.

 • Hướng dẫn cách hạch toán bù trừ công nợ

  Hạch toán trong trường hợp doanh nghiệp bù trừ công nợ với nhà cung cấp thế nào? Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên của lớp học kế toán thực tế tại Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn cách hạch toán bù trừ công nợ.

 • Phương pháp kế toán tiền mặt TK111 theo Thông tư 133

  Thông tư 133/2016/TT-BTC sẽ được các doanh nghiệp chính thức áp dụng từ ngày 01/01/2017. Theo Thông tư 133, Tài khoản Tiền mặt – TK111 có một vài thay đổi so với các thông tư cũ.

 • Mẫu sổ chi tiết thanh toán với người mua ( người bán )

  Việc lập sổ chi tiết thanh toán với người mua ( người bán) nhằm giúp kế toán theo dõi được cẩn thận, chi tiết việc thanh toán với người mua và người bán, tránh nhưng lỗi sai sót không đáng có. Dưới đây là mẫu sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) mới nhất theo mẫu số S12-DNN Ban hành theo theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 của Bộ Tài Chính do kế toán lê ánh cung cấp