MẪU BẢNG KÊ VÀNG BẠC, KIM KHÍ QUÝ, ĐÁ QUÝ

Bảng kê vàng bạc, kim khí quý, đá quý Mẫu số 07 - TT (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính) dùng để liệt kê số vàng bạc, kim khí quý, đá quý của đơn vị, nhằm quản lý chặt chẽ, chính xác các loại vàng bạc, kim khí quý, đá quý có tại đơn vị và làm căn cứ cùng với chứng từ gốc để lập chứng từ kế toán.

>>> Xem thêm: Biên lai thu tiền mẫu số 06 - TT

MẪU BẢNG KÊ VÀNG BẠC, KIM KHÍ QUÝ, ĐÁ QUÝ

Đơn vị: …………………

Bộ phận: ………………

Mẫu số 07 - TT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

BẢNG KÊ VÀNG BẠC, KIM KHÍ QUÝ, ĐÁ QUÝ

(Đính kèm phiếu ……………………….
Ngày…… tháng…… năm………….)

Quyển số: …………….
Số:……………………..

 

STT

Tên, loại, qui cách phẩm chất

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Ghi chú

A

B

C

1

2

3

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

x

x

x

 

 

 

Ngày…… tháng…… năm……

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Người nộp (nhận)
(Ký, họ tên)

Thủ quỹ
(Ký, họ tên)

Người kiểm nghiệm
(Ký, họ tên)

HƯỚNG DẪN GHI BẢNG KÊ VÀNG BẠC, KIM KHÍ QUÝ, ĐÁ QUÝ

 Cột A, B: Ghi số thứ tự và tên, loại, qui cách, phẩm chất của vàng bạc, kim khí quý, đá quý...

Cột C: Ghi đơn vị tính: gam, chỉ, Kg.

Cột 1: Ghi số lượng của từng loại. học xuất nhập khẩu ở đâu tốt

Cột 2: Ghi đơn giá của từng loại.

Cột 3: Bằng cột 1 nhân ( x ) cột 2.

Ghi chú: Khi cần thiết, tại cột B có thể ghi rõ ký hiệu của loại vàng bạc, kim khí quý, đá quý.

Bảng kê phải có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên như quy định.

Tham khảo: Mẫu bảng kê vàng tiền tệ theo thông tư 200/2014/TT-BTC

Đơn vị:...................

Mẫu số 07 - TT

Bộ phận:................

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

 

              Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

BẢNG KÊ VÀNG TIỀN TỆ

(Đính kèm phiếu ..................................                                                    Quyển số:...............

Ngày .......tháng .........năm ............)                                                         Số:...............

STT

Tên, loại, qui cách

phẩm chất

Đơn vị

tính

Số

lượng

Đơn

giá

Thành

tiền

Ghi

chú

A

B

C

1

2

3

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

x

x

x

 

 

 

 

 

 

Ngày.......tháng......năm ......

Kế toán trưởng

Người nộp (nhận)

Thủ quỹ

Người kiểm nghiệm

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)


1. Mục đích: Bảng kê vàng tiền tệ dùng để liệt kê số vàng tiền tệ của đơn vị, nhằm quản lý chặt chẽ, chính xác các loại vàng tiền tệ có tại đơn vị và làm căn cứ cùng với chứng từ gốc để lập phiếu thu, chi quỹ.

2. Phương pháp và trách nhiệm ghi theo mấu số 07 - TT
Cột A, B: Ghi số thứ tự và tên, loại, qui cách, phẩm chất của vàngtiền tệ...
Cột C: Ghi đơn vị tính: gam, chỉ, Kg.
Cột 1: Ghi số lượng của từng loại.
Cột 2: Ghi đơn giá của từng loại.
Cột 3: Bằng cột 1 nhân ( x ) cột 2.
Ghi chú: Khi cần thiết, tại cột B có thể ghi rõ ký hiệu của loại vàngtiền tệ...
Bảng kê do người đứng ra kiểm nghiệm lập thành 2 liên, 1 liên đính kèm với. phiếu thu (chi) chuyển cho thủ quỹ để làm thủ tục nhập hoặc xuất quỹ và 1 liên giao cho người nộp (hoặc nhận).
Bảng kê phải có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên như qui định.

Kế toán Lê Ánh chia sẻ mẫu số 07 - TT mẫu bảng kê vàng bạc, kim khí quý, đá quý ban hành theo thông tư 133 và cách ghi chi tiết, các bạn có thể download ngay về để sử dụng và ghi theo hướng dẫn để phục vụ cho công việc của mình

>>>Xem thêm: Download mẫu báo cáo tài chính doanh nghiệp

Trung tâm kế toán Lê Ánh - Với 100% kế toán trưởng đứng lớp sẽ sẵn sáng giải đáp mọi thắc mắc cho bạn trong quá hình học tập và làm kế toán. Là một nơi uy tín và chuyên nghiệp trong đào tạo kế toán thực hành đảm bảo dạy các bạn thành nghề khi kết thúc khóa học, các bạn có thể tham gia các lớp học ở Hà Nội và TpHCM

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

Từ khóa liên quan: mẫu bảng kê vàng bạc đá quý theo quy định 48, mẫu bảng kê vàng bạc đá quý theo thông tư 200, mẫu bảng kê vàng bạc đá quý mẫu số 07 -tt, Mẫu bảng kê mua hàng không có hoá đơn excel, mẫu bảng kê 01 tndn theo thông tư 123, quản lý thuế doanh nghiệp kinh doanh vàng, xuất hóa đơn bán vàng, kế toán tiệm vàng, cách lập bảng kê 01 tndn, bảng kê thu mua hàng hoá mua vào không có hoá đơn 04 gtgt

KẾ TOÁN LÊ ÁNH 

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán tổng hợp thực hành và làm dịch vụ kế toán trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

HOTLINE: 0904 84 88 55 (Mrs Ánh)