Mẫu biên bản thanh lý TSCĐ mẫu số 02-TSCĐ ban hành theo thông tư số 133/2016/TT-BTC

Biên bản thanh lý tài sản cố định là văn bản do doanh nghiệp lập để thanh lý tài sản cố định của đơn vị. Trong biên bản nêu rõ được nguyên giá tài sản cố định, hao mòn tài sản cố định và giá trị còn lại của tài sản cố định…

Kế toán Lê Ánh xin gửi tới các bạn kế toán viên và học viên Mẫu biên bản thanh lý  TSCĐ mới nhất, theo Mẫu số 02-TSCĐ ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC Ngày 26/08/2016 của Bộ Tài chính. tự học kế toán doanh nghiệp

>>>> Xem thêm: Biên bản giao nhận TSCĐ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

1. Tải về: Mẫu biên bản thanh lý TSCĐ mẫu số 02-TSCĐ ban hành theo thông tư số 133/2016/TT-BTC

2. Mẫu biên bản thanh lý TSCĐ mẫu số 02-TSCĐ ban hành theo thông tư số 133/2016/TT-BTC

Đơn vị:...................

Mẫu số 02-TSCĐ

Bộ phận:................

(Ban hành theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Ngày 26 tháng 08 năm 2016 của Bộ Tài chính)

 

 

 

BIÊN BẢN THANH LÝ TSCĐ

Ngày .....tháng...... năm ......

                                                                                                                                Số: .............

                                                                                                                                Nợ: .............

                                                                                                                                Có: .............

     Căn cứ  Quyết định số :........ngày ......tháng ......năm...... của .....................................

      ................................................................Về việc thanh lý tài sản cố định.

          1. Ban thanh lý TSCĐ gồm:

     Ông/Bà: ............................Chức vụ..................Đại diện ..............................Trưởng ban

     Ông/Bà:.............................Chức vụ..................Đại diện ....................................Uỷ viên

     Ông/Bà: ............................Chức vụ..................Đại diện ....................................Uỷ viên

           1. Tiến hành thanh lý TSCĐ:

     - Tên, ký mã hiệu, qui cách (cấp hạng) TSCĐ .................................................................

     - Số hiệu TSCĐ ................................................................................................................

     - Nước sản xuất (xây dựng)...............................................................................................

     - Năm sản xuất ..................................................................................................................

     - Năm đưa vào sử dụng ....................................Số thẻ TSCĐ ..........................................

     - Nguyên giá TSCĐ ..........................................................................................................

     - Giá trị hao mòn đã trích đến thời điểm thanh lý.............................................................

      - Giá trị còn lại của TSCĐ.................................................................................................

 

         III. Kết luận của Ban thanh lý TSCĐ:

       ............................................................................................................................................

       ...........................................................................................................................................

 

                                                                                         Ngày ......... tháng .........  năm .....

                                                                                                  Trưởng Ban thanh lý

                                                                                                        (Ký, họ tên)

                 1. Kết quả thanh lý TSCĐ:

       - Chi phí thanh lý TSCĐ :...............................(viết bằng chữ) .........................................

       - Giá trị thu hồi :..............................................(viết bằng chữ) .........................................

       - Đã ghi giảm sổ TSCĐ ngày ...........tháng ..........năm ..........

 

                                                                                              Ngày .........tháng .........năm ....

                                       Giám đốc                                                                               Kế toán trưởng

                    (Ký, họ tên, đóng dấu)                                                      (Ký, họ tên)

 

Trên đây kế toán Lê Ánh chia sẻ mẫu số 02 - TSCĐ biên bản thanh lý TSCĐ được ban hành theo thông tư 133 và cách ghi chi tiết, các bạn có thể download ngay về để sử dụng và ghi theo hướng dẫn để phục vụ cho công việc của mình

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm Mẫu biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành – mẫu số 03

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

Nếu như bạn muốn theo học kế toán để được các kế toán trưởng trên 10 năm kinh nghiệm hướng dẫn xử lý các nghiệp vụ kế toán thực tế thì có thể liên hệ:

KẾ TOÁN LÊ ÁNH 

Chuyên đào tạo các lớp học kế toán tổng hợp và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

(Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

HOTLINE: 0904 84 88 55 (Mrs Ánh)

Hiện tại trung tâm Lê Ánh có đào tạo các khoá học kế toán và khoá học xuất nhập khẩu tại Hà Nội và TPHCM cho người mới bắt đầu và người đã có kinh nghiệm cần học chuyên sâu, nếu bạn quan tâm đến các khoá học này, vui lòng truy cập website: www.ketoanleanh.vn để biết thêm thông tin chi tiết.

Bài viết liên quan