Mẫu Biên bản xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của tổ chức

Thông tư 29/2006/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 13/2006/NĐ-CP về xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất do Bộ Tài chính ban hành.

bien-ban-quyen-su-dung-dat

 

>>> Xem thêm: Mẫu phiếu chi mẫu số 02 ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC

Mẫu Biên bản xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của tổ chức

MẪU BIÊN BẢN

(Đính kèm Thông tư số 29/2006/TT-BTC ngày 04/4/2006 của Bộ Tài chính)

SỞ TÀI CHÍNH TỈNH, TP .......

Số:                /BB-STC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------------


BIÊN BẢN XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

ĐỂ TÍNH VÀO GIÁ TRỊ TÀI SẢN CỦA TỔ CHỨC 

           Căn cứ Nghị định số  13/2006/NĐ-CP ngày 24/01/2006 của Chính phủ về xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất

            Hôm nay, ngày  ....  tháng ... năm ... , tại Sở Tài chính tỉnh, TP..........

          Đại diện tổ chức sử dụng đất:

- Ông (Bà)..............................................chức vụ................................

- Địa chỉ:..............................................................., Số điện thoại:.......

 Đại diện Sở Tài chính tỉnh, TP:

- Ông (Bà)..............................................chức vụ..................................

- Địa chỉ:..............................................................., Số điện thoại:..........

 Đại diện các Sở, ban ngành của tỉnh, TP:

 -  Sở Tài nguyên- Môi trường:

 Ông (Bà)..............................................chức vụ.....................................

 Địa chỉ:..............................................................., Số điện thoại:...........

 - Sở, ban, ngành:...................................

Ông (Bà)..............................................chức vụ.....................................

 Địa chỉ:..............................................................., Số điện thoại:...........

             Đã họp xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất như sau:

           1/ Tên tổ chức sử dụng đất:..................................................................

           2/ Địa chỉ (trụ sở chính hoặc địa chỉ liên lạc):.........................................

           3/ Đặc điểm lô đất:

           - Địa điểm:.......................................................................

          - Vị trí thửa đất:....................................................................................

          - Loại đất:...............................................................................................

          - Mục đích sử dụng đất:..........................................................................

             4/ Diện tích đất được giao không thu tiền sử dụng đất, :...............m2

             5/ Diện tích đất được tặng cho quyền sử dụng đất (nếu có).............m2

             6/ Diện tích đất được giao có thu tiền sử dụng đất nhưng được miễn nộp tiền sử dụng đất: ......................................m2

             7/ Giấy tờ kèm theo (có công chứng):    ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

          8/ Giá đất để xác định giá trị quyền sử dụng đất: ....................đồng/m2

          9/ Giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của tổ chức:.....triệu đồng

Các bên tham gia họp đã thống nhất với các nội dung nêu trên và cùng ký vào Biên bản.

Biên bản này được lập thành 04 bản (đối với tổ chức thuộc Trung ương quản lý); 03 bản (đối với tổ chức thuộc địa phương quản lý) và có giá trị pháp lý như nhau: 01 bản do Sở Tài chính lưu; 01 bản gửi tổ chức sử dụng đất; 01 bản gửi cơ quan chủ quản cấp trên của Tổ chức và 01 bản gửi Cục Quản lý công sản-Bộ Tài chính (đối với tổ chức sử dụng đất thuộc trung ương quản lý); 01 bản gửi Sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân  huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (đối với tổ chức thuộc địa phương quản lý).

 

Đại diện tổ chức sử dụng đất                                                      Đại diện Sở Tài chính tỉnh, TP

        (Ký tên, đóng dấu)                                                                      (Ký tên, đóng dấu)

 

                                                 Đại diện Sở, ban, ngành tỉnh, TP

                                                           (Ký tên, đóng dấu)

Trên đây kế toán Lê Ánh chia sẻ mẫu Biên bản xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của tổ chức Thông tư 29/2006/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 13/2006/NĐ-CP. Cám ơn các bạn đã quan tâm!

Xem thêm bài viết: Hướng dẫn viết phiếu thu mẫu số 01 theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

TỪ KHÓA LIÊN QUAN: giá trị quyền sử dụng đất là gì, cách tính giá trị quyền sử dụng đất, công thức tính giá trị quyền sử dụng đất, xác định giá trị quyền sử dụng đất thuê, nghị định số 188/2004/nđ-cp, công thức tính quyền sử dụng đất

KẾ TOÁN LÊ ÁNH 

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành, khoá học kế toán thuế chuyên sâu, khoá học phân tích tài chính, khoá học hành chính nhân sự

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng, chuyên gia từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

HOTLINE: 0904 84 88 55 (Mrs Ánh)

Trung tâm Lê Ánh hiện có đào tạo các khoá học kế toán và khoá học xuất nhập khẩu ở Hà Nội và TPHCM dành cho người mới bắt đầu và khoá học chuyên sâu nâng cao nghiệm vụ cho người có ít kinh nghiệm, nếu bạn quan tâm đến các khoá học này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline hoặc truy cập website: https://ketoanleanh.edu.vn/ để biết thêm thông tin chi tiết.