Mẫu phiếu chi mẫu số 02 ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC

 

Phiếu chi được lập để nhằm xác định các khoản tiền mặt, ngoại tệ thực tế xuất quỹ và làm căn cứ để thủ quỹ xuất quỹ, ghi sổ quỹ và kế toán ghi sổ kế toán. Nói cách khác Phiếu chi là chứng từ kế toán tiền mặt được kế toán lập khi doanh nghiệp có phát sinh nghiệp vụ chi bằng tiền mặt.

Bài viết dưới đây, Kế toán Lê Ánh xin gửi tới các bạn kế toán viên và học viên mẫu phiếu chi mới nhất theo mẫu số 02-TT ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC Ngày 26/08/2016 của Bộ Tài chính.

>>>>> Xem Thêm: 05 giải pháp xử lý quỹ tiền mặt bị âm hiệu quả nhất

1, Tải về: Mẫu phiếu chi mẫu số 02 ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC

2, Mẫu phiếu chi mẫu số 02 ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC

 

 

 

 

Đơn vị: …….

Địa chỉ:……..                                                                                   Mẫu số 02 – TT
                                                                               (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC 

                                                                                                Ngày 26/08/2016 của Bộ Tài chính)

                                                                         PHIẾU CHI

                                               Ngày…..tháng…...năm….

                                                                                                                    Quyển số: ……                                                     

                                                                                                                    Số: .....… ……………………         
                                                                                                                           Nợ: …………………………...       
                                                                                                                           Có: …………………………...       

Họ và tên người nhận tiền:…………………………………………………………
Địa chỉ:………………………………………………………………………………
Lý do chi:…………………………………………………………………………..
Số tiền:………………..(Viết bằng chữ): ………………………………………..
Kèm theo: ……………………Chứng từ gốc…………………………………….       


                                                                                          Ngày        tháng        năm 2016
       Giám đốc                Kế toán trưởng       Người nhận              Người lập          Thủ quỹ  
(Ký, họ tên, đóng dấu)     (Ký, họ tên)             (Ký, họ tên)             (Ký, họ tên)      (Ký, họ tên)
 
 
  
Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): …………………………………………………….../……
+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý): ……………………………………………………………
+ Số tiền quy đổi: ………………………………………………………………………………..

(Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu)

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

 

Mẫu phiếu chi mẫu số 02 ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC
Hỗ trợ trực tuyến

hotline : 0904848855

chúng tôi lắng nghe 24/7

kế toán lê ánh
trao kinh nghiệm tặng tương lai