HƯỚNG DẪN CHI TIẾT GHI SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH

Sổ chi phí sản xuất kinh doanh mẫu số S17-DNN (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính) này mở theo từng đối tượng tập hợp chi phí (Theo phân xưởng, bộ phận sản xuất, theo sản phẩm, nhóm sản phẩm,... dịch vụ hoặc theo từng nội dung chi phí).

Dưới đây Kế Toán Lê Ánh sẽ chia sẻ mẫu sổ chi phí sản xuất, kinh doanh và hướng dẫn cách ghi chi tiết

Xem thêm: Sổ tài sản cố định mẫu sổ S09-DNN theo TT133/2016/TT-BTC

MẪU SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH

Mẫu sổ chi phí sản xuất, kinh doanh - Mẫu số S17-DNN

Mẫu sổ chi phí sản xuất, kinh doanh - Mẫu số S17-DNN

Đơn vị: …………………………..

Địa chỉ: …………………………...

Mẫu số S17-DNN

(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH

(Dùng cho các TK 154, 631, 642, 242, 335, 632)

- Tài khoản: …………………………….

- Tên phân xưởng: …………………….

- Tên sản phẩm, dịch vụ:………………

Ngày, tháng ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

Tài khoản đối ứng

Ghi Nợ Tài khoản ...

Số hiệu

Ngày, tháng

Tổng số tiền

Chia ra

 

...

A

B

C

D

E

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

- Số dư đầu kỳ

- Số phát sinh trong kỳ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cộng số phát sinh trong kỳ

- Ghi Có TK ...

- Số dư cuối kỳ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ: ...

 Ngày ... tháng ... năm ...

Người lập biểu

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Người đại diện theo pháp luật

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

HƯỚNG DẪN GHI SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH

Căn cứ vào sổ chi tiết chi phí SXKD kỳ trước - phần “Số dư cuối kỳ”, để ghi vào dòng “Số dư đầu kỳ” ở các cột phù hợp (Cột 1 đến Cột 8).

- Phần “Số phát sinh trong kỳ”: Căn cứ vào chứng từ kế toán (chứng từ gốc, bảng phân bố) để ghi vào sổ chi tiết chi phí SXKD như sau:

- Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ;

- Cột B, C: Ghi số hiệu, ngày, tháng của chứng từ dùng để ghi sổ;

- Cột D: Ghi diễn giải nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh;

- Cột E: Ghi số hiệu tài khoản đối ứng; học xuất nhập khẩu ở đâu tốt

- Cột 1: Ghi tổng số tiền của nghiệp vụ kinh tế phát sinh;

- Từ Cột 2 đến Cột 8: Căn cứ vào nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh để ghi vào các cột phù hợp tương ứng với nội dung chi phí đáp ứng yêu cầu quản lý của từng tài khoản của doanh nghiệp.

- Phần (dòng) “Số dư cuối kỳ” được xác định như sau:

Số dư cuối kỳ

=

Số dư đầu kỳ

+

Phát sinh Nợ

-

Phát sinh có

Trên đây là chia sẻ của kế toán Lê Ánh về mẫu sổ chi phí sản xuất kinh doanh S17-DNN và hướng dẫn chi tiết cách viết theo thông tư số 133. 

Xem thêm: Lưu ý về các khoản chi phí trả trước khấu hao tài sản cố định

Từ khóa liên quan: cách ghi sổ chi phí sản xuất kinh doanh 621, sổ chi tiết tài khoản 621 theo thông tư 200, ví dụ sổ chi phí sản xuất kinh doanh, mẫu số s36 -dn, cách ghi sổ chi phí sản xuất kinh doanh theo quyết định 48, cách ghi sổ chi phí sản xuất kinh doanh theo quyết định 15, mẫu sổ chi tiết chi phí nhân công trực tiếp, sổ chi tiết 621

Kế Toán Lê Ánh - Nơi đào tạo kế toán thực hành uy tín nhất hiện nay, đã tổ chức thành công rất nhiều khóa học nguyên lý kế toánkhóa học kế toán tổng hợp online/ offline, khóa học kế toán cao cấpkhóa học kế toán xây dựng, sản xuất, khóa học kế toán quản trịkhóa học kế toán thuế chuyên sâu, khóa học phân tích báo cáo tài chính... và hỗ trợ kết nối tuyển dụng cho hàng nghìn học viên.

Nếu như bạn muốn tham gia các khóa học kế toán online/ offline của trung tâm Lê Ánh thì có thể liên hệ hotline tư vấn: 0904.84.8855/ Mrs Lê Ánh 

Ngoài các khóa học kế toán thì trung tâm Lê Ánh còn cung cấp các khoá học xuất nhập khẩu online - offline, khóa học hành chính nhân sự online - offline chất lượng tốt nhất hiện nay.

Thực hiện bởi: KẾ TOÁN LÊ ÁNH - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN SỐ 1 VIỆT NAM