• Kế toán kho

    Kế toán kho trong doanh nghiệp là một vị trí vô cùng quan trọng, với vai trò quản lý được kho hàng hóa chính xác nhằm tránh được những rủi ro mất mát cho doanh nghiệp

  • Mẫu hợp đồng xây dựng, hợp đồng thi công mới nhất 2018

    Các doanh nghiệp xây dựng thường xuyên phải soạn thảo những hợp đồng thi công xây dựng công trình, nhà ở. Mẫu hợp đồng xây dựng được ban hành theo thông tư số 09/2016/TT-BXD dưới đây sẽ là tài liệu hữu ích cho các bạn tham khảo