Thông tư mới hướng dẫn đăng ký thuế có hiệu lực từ tháng 8/2016

Từ ngày 12 tháng 8 năm 2016, Thông tư 95/2016/TT-BTC chính thức có hiệu lực thay thế cho Thông tư 80/2012/TT-BTC về hướng dẫn đăng ký thuế.

Bài viết dưới đây, Kế toán Lê Ánh sẽ tổng hợp một số nội dung chính của Thông tư 95/2016/TT-BTC.

huong-dan-dang-ky-thue

>>> Xem thêm: Từ ngày 01/08/2016 áp dụng ưu đãi mới về thuế TNDN

Tải thông tư 95/2016/TT-BTC: tại đây

1. Thông tư  95/2016/TT-BTC đã quy định về các nội dung:

- Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thuế; thay đổi thông tin đăng ký thuế.

- Chấm dứt hiệu lực mã số thuế, khôi phục mã số thuế, tạm ngừng kinh doanh.

- Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức lại, chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức.

- Trách nhiệm quản lý và sử dụng mã số thuế.

Hướng dẫn về đăng ký thuế

Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

- Đăng ký thuế:

 • Thời hạn thực hiện đăng ký thuế của người nộp thuế
 • Hồ sơ đăng ký thuế
 • Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thuế
 • Tiếp nhận và thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký thuế
 • Cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế
 • Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuế

- Thay đổi thông tin đăng ký thuế

 • Trách nhiệm, thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế của người nộp thuế
 • Hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế
 • Tiếp nhận hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế
 • Xử lý hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế và trả kết quả

- Chấm dứt hiệu lực mã số thuế, khôi phục mã số thuế, tạm ngừng kinh doanh học kế toán thực tế ở đâu tphcm

 • Các trường hợp, thời hạn và địa Điểm nộp hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế
 • Hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế
 • Xử lý hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế và trả kết quả
 • Người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký
 • Khôi phục mã số thuế
 • Đăng ký thuế trong trường hợp tạm ngừng kinh doanh

- Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức lại, chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức

 • Đăng ký thuế trong trường hợp tổ chức lại hoạt động của tổ chức kinh tế
 • Đăng ký thuế trong trường hợp chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức kinh tế và tổ chức khác

- Trách nhiệm quản lý và sử dụng mã số thuế

 • Trách nhiệm của Người nộp thuế
 • Trách nhiệm của cơ quan Thuế
 • Trách nhiệm của cơ quan Đăng ký kinh doanh
 • Trách nhiệm của cơ quan Hải quan
 • Trách nhiệm của các Bộ, ngành và các cơ quan liên quan
 • Công khai thông tin đăng ký thuế của người nộp thuế

thong-tu

2. Tổ chức thực hiện thông tư 95/2016/TT-BTC:

Thông tư 95/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 12 tháng 08 năm 2016:

- Thay thế thông tư 80/2012/TT-BTC

- Bãi bỏ Điều 9, khoản 3 điều 20 Thông tư số 156/2013/TT-BTC

- Bãi bỏ nội dung “cá nhân nộp thuế khoán ngừng/nghỉ kinh doanh thì thông báo ngừng/nghỉ kinh doanh đến cơ quan thuế chậm nhất là một ngày trước khi ngừng/nghỉ kinh doanh” tại Điểm 11.a Điều 6 Thông tư 92/2015/TT-BTC

"11. Các trường hợp giảm thuế khoán
a) Cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán ngừng/nghỉ kinh doanh
Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán ngừng/nghỉ kinh doanh thì thông báo ngừng/nghỉ kinh doanh đến cơ quan thuế chậm nhất là một ngày trước khi ngừng/nghỉ kinh doanh. Cơ quan thuế căn cứ vào thời gian ngừng/nghỉ kinh doanh của cá nhân nộp thuế khoán để xác định số tiền thuế khoán được giảm và ban hành Quyết định giảm thuế theo mẫu số 03/MGTH hoặc Thông báo không được giảm thuế mẫu số 04/MGTH ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC. Số thuế khoán được giảm xác định như sau:

Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán nghỉ liên tục từ trọn 01 (một) tháng (từ ngày mùng 01 đến hết ngày cuối cùng của tháng đó) trở lên được giảm 1/3 số thuế khoán phải nộp của quý; nếu nghỉ liên tục trọn 02 (hai) tháng trở lên được giảm 2/3 số thuế khoán phải nộp của quý, nếu nghỉ trọn quý được giảm toàn bộ số thuế khoán phải nộp của quý. Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán ngừng/nghỉ kinh doanh không trọn tháng thì không được giảm thuế khoán phải nộp của tháng.

"

- Bãi bỏ mẫu số 02/ĐK-NPT-TNCN mẫu số 02/TB-MST-NPT ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành ở Hà Nội-TPHCM và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

Bên cạnh các khóa học kế toán, trung tâm Lê Ánh hiện có triển khai đào tạo và giảng dạy các khóa học xuất nhập khẩu tại Hà Nội và TPHCM, để biết thêm thông tin chi tiết về các khóa học này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline: 0904.84.88.55 để được tư vấn trực tiếp.

Một số tìm kiếm liên quan: 

hướng dẫn đăng ký thuế thu nhập cá nhân online      hướng dẫn đăng ký thuế tncn
hướng dẫn đăng ký thuế tncn qua mạng                     hướng dẫn đăng ký thuế điện tử
hướng dẫn thuế tndn năm 2014                                  hướng dẫn thuế thu nhập doanh nghiệp 2014
hướng dẫn thuế gtgt                                                    hướng dẫn thuế giá trị gia tăng