Dịch vụ thanh kiểm tra rủi ro và tư vấn sửa sai kế toán thuế

Quy trình thực hiện:

1. Thanh kiểm tra phát hiện rủi ro trong hệ thống kế toán thuế

>> Xem thêm: Dịch vụ thiết lập hệ thống quản lý kế toán thuế

 • Kiểm tra hệ thống chứng từ kế toán
 • Hóa đơn đầu vào: Phát hiện hóa đơn sai mục đích sử dụng; Chỉ tiêu; Hóa đơn thuộc DN bỏ trốn; Hóa đơn bị thất lạc; Hóa đơn viết sai... --> Tư vấn biện pháp khắc phục điều chỉnh, bổ sung để tránh rủi ro xuất toán thuế và chi phí.
 • Hóa đơn đầu ra: Phát hiện thất thoát; Hủy không đúng quy định; Không khớp với hồ sơ bán hàng hóa, dịch vụ...Tư vấn biện pháp khắc phục, điều chỉnh, bổ sung để tránh rủi ro bị truy thu thế GTGT, thuế TNDN.
 • Chứng từ, tài liệu kế toán: Lập các chứng từ kế toán, các văn bản giấy tờ hành chính theo quy định cho các chứng từ gốc đầu vào, đầu ra.
 • Kiểm tra hệ thống sổ sách kế toán
 • Kiểm tra tính đầy đủ và hình thức các loại sô sách kế toán theo quy định của Bộ tài chính và Pháp luật thuế.
 • Kiểm tra tính chính xác, tương khớp số liệu giữa các chứng từ kế toán với sổ sách kế toán.
 • Kiểm tra tính chính xác, tương khớp số liệu giữa sổ sách kế toán với các báo cáo đã nộp cho cơ quan thuế.
 • Kiểm tra tính an toàn lợi nhuận đã báo cáo với cơ quan thuế đảm bảo tránh rủi ro thuế TNDN khi quyết toán
 • Kiểm tra thu nhập: Rà soát lại doanh thu theo các hoá đơn đầu ra nhằm phát hiện sai sót trên hoá đơn gây tăng hoặc giảm DT, các thu nhập khác theo các chứng từ liên quan, kịp thời xử lý và điều chỉnh các sai sót.
 • Kiểm tra hàng hoá, giá vốn: Rà soát lại kho hàng hoá phát hiện thừa thiếu kho; kiểm tra giá vốn hang hoá bán hoặc giá thành SX, CT và xử lý lại tránh xuất toán.
 • Kiểm tra các chi phí: Rà soát đảm bảo các chi phí hợp lý, đúng theo tỷ lệ cho phép của cơ quan thuế; Xử lý hoặc cân đối lại các chi phí sao cho chặt chẽ và an toàn nhất.
 • Kiểm tra lãi, lỗ của DN theo đúng kế hoạch, số đã báo cáo và pháp luật thuế quy định. 
 • Kiểm tra hệ thống báo cáo kế toán cho cơ quan thuế
 • Kiểm tra hồ sơ khai thuế GTGT: Kiểm tra lại từng tháng, quý báo cáo với các chứng từ kế toán đầu vào, đầu ra.
 • Kiểm tra hồ sơ khai thuế TNDN: Kiểm tra từng tháng, quý báo cáo với số liệu thực tế trên sổ sách kế toán.
 • Kiểm tra Báo cáo tài chính: Phát hiện số liệu không đúng với thực tế chứng từ, SSKT….
 • Kiểm tra hồ sơ khai thuế TNCN: Kiểm tra từng tháng, quý báo cáo với số liệu thực tế trên sổ sách kế toán, hồ sơ lương….
 • Kiểm tra các hồ sơ đăng ký, khai thuế khác đảm bảo tính an toàn số liệu thực tế với báo cáo

dich-vu-thanh-kiem-tra-rui-ro-va-tu-van-sua-sai-ke-toan-thue-1

Dịch vụ thanh kiểm tra rủi ro và tư vấn sửa sai kế toán thuế

2. Tư vấn xử lý và điều chỉnh sai phạm đảm bảo an toàn cao nhất khi quyết toán thuế thực tế

 • Tư vấn điều chỉnh sai phạm của chứng từ gốc, chứng từ kế toán, các tài liệu khác…đảm bảo an toàn ( hóa đơn đầu vào, hóa đơn đầu ra, phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập, phiếu xuất, hợp đồng, thanh lý hợp đồng, dự toán CT, dự toán chi phí, định mức sản xuất….)
 • Tư vấn điều chỉnh sai phạm của hệ thống sổ sách kế toán ( sổ chi tiết các loại ( vật tư, hàng hóa, giá thành, công nợ, vay..), sổ phân bổ, sổ khấu hao, sổ cái, sổ NKC…).
 • Tư vấn điều chỉnh sai phạm các báo cáo thuế tháng, quý đã nộp ( báo cáo thuế GTGT, TNDN, TNCN…)
 • Tư vấn cân đối, điều chỉnh các sai phạm thu nhập, chi phí, lãi lỗ….đảm bảo không rủi ro xuất toán thuế khi quyết toán.
 • Tư vấn, điều chỉnh các sai phạm trên báo cáo tài chính, quyết toán các loại thuế năm…đã nộp. 

3. Tư vấn DN giải trình, quyết toán thuế với cơ quan thuế

Từ khóa liên quan: Dịch vụ kế toán thuế trọn gói, địa chỉ làm kế toán thuế trọn gói, Làm báo cáo tài chính

Hãy đến với dịch vụ kế toán trọn gói tại Kế toán Lê Ánh để được các chuyên gia tài chính, kế toán hỗ trợ và tư vấn cho doanh nghiệp bạn!

4. Liên hệ dịch vụ kế toán thuế trọn gói:

Công ty TNHH Hợp tác Đào tạo và Dịch vụ Kế toán Việt

(Kế toán Lê Ánh)

VP giao dịch: P.1503 CT1, Ngô Thị Nhậm, Hà Đông, Hà Nội

Hotline: 0904 84 88 55 – 0904 87 88 55

Ghi chú: Nếu bạn có nhu cầu trực tiếp làm kế toán cho doanh nghiệp, bạn có thể tham gia khóa học kế toán thực tế ngắn hạn tại Kế toán Lê Ánh để được các kế toán trưởng tại Kế toán Lê Ánh cầm tay chỉ việc, hướng dẫn cách làm kế toán ngoài thực tế.

Kế toán Lê Ánh chúc doanh nghiệp bạn thành công!

Bên cạnh các khoá học kế toán, trung tâm Lê Ánh còn đào tạo các khoá học xuất nhập khẩu ở các cơ sở tại Hà Nội và TPHCM, bạn nào quan tâm đến các khoá học này có thể truy cập website: ketoanleanh.vn để biết thêm chi tiết.  

Đánh giá:

Bài viết liên quan