BẢNG KIỂM KÊ QUỸ ÁP DỤNG VỚI TIỀN VNĐ- (mẫu 08a-TT)

Trong hoạt động thanh toán, mua bán hàng hóa của doanh nghiệp thường xuyên sử dụng bảng kiểm kê quỹ kèm theo các chứng từ, hóa đơn là những giấy tờ quan trọng với kế toán. Vậy bảng kiểm kê quỹ để làm gì?

>>>Xem thêm: Bảng cân đối kế toán

Mục đích lập bảng kiểm kê quỹ 

Bảng kiểm kê quỹ được lập nhằm xác nhận tiền bằng VNĐ tồn quỹ thực tế và số thừa, thiếu só với sổ quý trên cơ sở tăng cường quảng lý quỹ và làm cở qui trách nhiệm vật chất, ghi sổ kế toán số chênh lệch.

bang-kiem-ke-quy-ap-dung-voi-tien vnd-(mau08a-tt)

Phương pháp và trách nhiệm ghi bảng kiểm kê quỹ 

Góc trên bên trái của biên bản kiểm kê quỹ tiền mặt ghi rõ tên đơn vị ( hoặc đóng dấu), bộ phận.

Việc kiểm kê quỹ được tiến hành định kỳ vào cuối tháng, cuối qui, cuối năm hoặc khi cần thiết có thể kiểm kê đột xuất hoặc khi bàn giao quỹ. Khi tiến hành kiểm kê phải lập  Ban kiểm kê trong đó thủ quỹ và kế otan tiền mặt hoặc kế toán thanh toán là thành viên. Biên bản kiểm kê quỹ phải ghi rõ những số hiệu chứng từ và thời điểm kiểm kê ( giờ… ngày….tháng… năm…). Trước khi kiểm kê quỹ, thủ quỹ phải ghi sổ quỹ tất cả các phiếu thu, phiếu chi và tính số dư tồn quỹ đến thời điểm kiểm kê.

  • Khi tiếng hành kiểm kê phải tiến hành kiểm kê riêng từng loại tiền có trong quỹ
  • Dòng “ Số dư theo số quỹ”: Căn cứ vào số tồn quỹ trên sổ quỹ tại ngày, giờ cộng sổ kiểm kê quỹ để ghi và cột 2
  • Dòng “ Số kiểm kê thực tế”: Căn cứ vào số kiểm kê thực tế để ghi theo từng loại tiền vào cột 1 và tính ra tổng số tiền để ghi vào cột 2
  • Dòng chênh lệch: Ghi số chênh lệch thừa hoặc thiếu giữa số dưa theo sôe quỹ với số dư kiểm kê thực tế.

Trên bảng kiểm kê quỹ cần phải xác định và ghi rõ nguyên nhân gây ra thừa hoặc thiếu quỹ, có ý kiến nhận xét và kiến nghị của Ban kiểm kê. Bảng kiểm kê quỹ phải có chữ ký của thủ quỹ, trưởng ban kiểm kê và kế toán trưởng. Mọi khoản chênh lệch đều phải báo cáo giám đốc doanh nghiệp xem xét giải quyết. Học kế toán ở đâu tốt tphcm

Bảng kiểm kê quỹ do ban kiểm kê quỹ lập thành 2 bản:

  • 1 bản lưu ở thủ quỹ
  • 1 bản lưu ở kế otán quỹ tiền mặt hoặc kế toán thanh toán.

Trên đây kế toán Lê Ánh chia sẻ mẫu số 08a - TT bảng kiểm kê quỹ áp dụng với tiền Vnđ được ban hành theo thông tư 200 và hướng dẫn ghi chi tiết, các bạn theo dõi để có thêm kiến thức phục vụ cho công việc của mình

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm Mẫu biên bản giao nhận tiền đặt cọc áp dụng trong hợp đồng kinh tế

Nếu như bạn muốn theo học kế toán thì có thể liên hệ 

KẾ TOÁN LÊ ÁNH 

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

 HOTLINE: 0904 84 88 55 (Mrs Ánh)

Trung tâm Lê Ánh hiện có đào tạo các khoá học kế toán và khoá học xuất nhập khẩu ở Hà Nội và TPHCM dành cho người mới bắt đầu và khoá học chuyên sâu nâng cao nghiệm vụ cho người có ít kinh nghiệm, nếu bạn quan tâm đến các khoá học này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline hoặc truy cập website: www.ketoanleanh.vn để biết thêm thông tin chi tiết.

 

Bài viết liên quan