Các phương pháp tính giá xuất kho hàng hóa, nguyên vật liệu

Doanh nghiệp có thể lựa chọn một trong các phương pháp tính giá xuất kho để tính giá hàng hóa nguyên vật liệu được xuất ra trong kỳ.

Theo Thông tư 200/2014 có 3 phương pháp tính giá xuất kho hàng hóa, nguyên vật liệu. Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên của Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn các phương pháp tính giá xuất kho hàng hóa, nguyên vật liệu.

>>> Xem thêm: Hướng dẫn cách xử lý hàng tồn kho bị âm trên sổ sách và âm trên kho

1. Phương pháp tính giá xuất kho theo Nhập trước – Xuất trước

- Tức số vật liệu nào nhập trước thì xuất trước, xuất hết số nhập trước mới đến số nhập sau theo giá thực tế của từng số hàng xuất.

- Phương pháp này thích hợp trong trường hợp giá cả ổn định hoặc có xu hướng giảm.

2. Tính giá xuất kho theo phương pháp thực tế đích danh

- Vật liệu được xác định giá trị theo đơn chiếc hay từng lô và giữ nguyên từ lúc nhập vào cho đến khi xuất dùng (trừ trường hợp điều chỉnh). Khi xuất vật liệu nào sẽ tính theo giá thực tế vật liệu đó.

- Phương pháp này thường sử dụng với các loại vật liệu có giá trị cao.

3. Tính giá xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền:

- Giá thực tế vật liệu xuất dùng trong kỳ được tính theo giá bình quân (bình quân cả kỳ dự trữ, bình quân cuối kỳ trước, hay bình quân sau mỗi lần nhập)

                           Giá thực tế             Số lượng             Giá đơn

                        vật liệu                =      vật liệu        x      vị bình

                          xuất dùng                xuất dùng              quân

Trong đó:      

+ Giá đơn vị bình quân cả kỳ dự trữ:

    Giá đơn vị bình         Giá thực tế vật liệu tồn đầu kỳ và nhập trong kỳ

       quân cả kỳ         =

          dự trữ                Số lượng vật liệu tồn đầu kỳ và nhập trong kỳ         

Phương pháp bình quân cả kỳ dự trữ tuy đơn giản dễ làm nhưng độ chính xác không cao. Hơn nữa, công việc tính toán dồn vào cuối tháng, gây ảnh hưởng đến công tác quyết toán nói chung.

+ Giá đơn vị bình quân sau mỗi lần nhập:

    Giá đơn vị                 Giá thực tế vật liệu tồn trước khi nhập và nhập liền kề

   bình quân sau  =

    mỗi lần nhập          Số lượng vật liệu tồn trước khi nhập và nhập liền kề

+ Gía đơn vị bình quân cuối kỳ trước

Giá đơn vị bình         Giá thực tế vật liệu tồn đầu kỳ hoặc cuối kỳ trước

       quân cuối kỳ trước        =

          dự trữ                Số lượng vật liệu tồn đầu kỳ hoặc cuối kỳ trước     

Phương pháp này khá đơn giản và phản ánh kịp thời tình hình biến động của nguyên liệu, hàng hóa. Tuy nhiên không chính xác vì không tính đến sự biến động của giá cả.

Theo dõi chi tiết Phương pháp tính giá xuất kho - Bài tập tính giá xuất kho theo phương pháp FIFO (Nhập trước xuất trước) qua video chia sẻ của Cô Lê Ánh dưới đây

 KẾ TOÁN LÊ ÁNH

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

Hiện tại trung tâm Lê Ánh đang đào tạo các khoá học kế toán và khoá học xuất nhập khẩu, để biết thông tin chi tiết về các khoá học này, bạn có thể truy cập tại website: https://ketoanleanh.edu.vn/ 

Đánh giá:

Bài viết liên quan