TỔNG HỢP CHỨNG TỪ KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO THEO THÔNG TƯ 133/2016/TT-BTC

Chứng từ kế toán hàng tồn kho theo thông tư 133/2016/TT-BTC bao gồm nhiều loại chứng từ về xuất, nhập kho, bảng kê mua hàng, phân bổ nguyên vật liệu,...Tất cả những chứng từ đó sẽ được Kế toán Lê Ánh tổng hợp lại trong bài viết này. Toàn bộ thông tin về cách viết, về lưu ý khi viết và bản mẫu cũng được cập nhật đầy đủ trong từng bài viết của chúng tôi về các loại chứng từ đã kể trên.

>>>>Xem thêm: Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ theo thông tư 133/2016/TT-BTC

1. Mục đích sử dụng chứng từ kế toán hàng tồn kho theo thông tư 133/2016/TT-BTC

Theo dõi tình hình nhập, xuất, tồn kho vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa, làm căn cứ kiểm tra tình hình sử dụng, dự trữ vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa và cung cấp thông tin cần thiết cho việc quản lý hàng tồn kho.

chứng từ kế toán hàng tồn kho theo TT133

Chứng từ kế toán hàng tồn kho theo TT133

2. Nội dung trên chứng từ kế toán

- Tên và số hiệu của chứng từ kế toán;

- Ngày, tháng, năm lập chứng từ kế toán;

- Tên, địa chỉ của đơn vị hoặc cá nhân lập chứng từ kế toán;

- Tên, địa chỉ của đơn vị hoặc cá nhân nhận chứng từ kế toán;

- Nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;

- Số lượng, đơn giá và số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính ghi bằng số; tổng số tiền của chứng từ kế toán dùng để thu, chi tiền ghi bằng số và bằng chữ;

- Chữ ký, họ và tên của người lập, người duyệt và những người có liên quan đến chứng từ kế toán.

Ngoài những nội dung chủ yếu của chứng từ kế toán nói trên, chứng từ kế toán có thể có thêm những nội dung khác theo từng loại chứng từ.

3.Các mẫu chứng từ kế toán hàng tồn kho theo thông tư 133/2016/TT-BTC

Chứng từ kế toán hàng tồn kho gồm các biểu mẫu sau:

- Phiếu nhập kho

Mẫu số 01-VT

- Phiếu xuất kho

Mẫu số 02-VT

- Biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa

Mẫu số 03-VT

- Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ

Mẫu số 04-VT

- Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa

Mẫu số 05-VT

- Bảng kê mua hàng

Mẫu số 06-VT

- Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ

Mẫu số 07-VT

 

Cụ thể thông tin về lưu ý cách viết các chứng từ cụ thể ở trên đã được Kế toán Lê Ánh nêu ra trong từng bài viết, hơn nữa, trong từng bài viết, chúng tôi cũng đưa lên mẫu chứng từ để bạn có thể download về.

Kế toán Lê Ánh - nơi tổ chức đào tạo các khóa học kế toán thực tế chuyên nghiệp, với giảng viên đứng lớp 100% là những chuyên gia giàu kinh nghiệm, hiện đang là kế toán trưởng, giám đốc tài chính, nghiệp vụ XNK tại các doanh nghiệp lớn và rất sẵn lòng giải đáp những thắc mắc cho bạn nếu bạn gặp khó khăn trong quá trình học và làm kế toán.

Đặc biệt, bạn có thể tham gia lớp học kế toán tổng hợp thực hành tại Hà Nội hoặc lớp học kế toán tổng hợp thực hành tại TP.HCM để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất từ các chuyên gia, kế toán trưởng tại Kế toán Lê Ánh.

Ngoài mảng đào tạo kế toán, Trung tâm Lê Ánh có đào tạo các khóa học xuất nhập khẩu, để biết thêm thông tin về khóa học này, bạn vui lòng tham khảo tại website: xuatnhapkhauleanh.edu.vn

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!