Cách tính thuế thu nhập cá nhân theo quy định mới nhất năm 2018

Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là một phần quan trọng trong kế toán thuế. Nếu bạn làm kế toán thuế thì chắc chắn bạn phải biết cách tính thuế TNCN. Bài viết dưới đây của Kế toán Lê Ánh sẽ chia sẻ đến những bạn kế toán mới vào nghề hoặc những ai đang làm kế toán thuế doanh nghiệp về cách tính thuế thu nhập cá nhân theo quy định mới nhất. 
 

A. Thuế thu nhập cá nhân là gì?

Thuế thu nhập cá nhân là loại thuế trực thu đánh trên một số khoản thu nhập cá nhân mà cá nhân phải trích nộp vào ngân sách nhà nước.
– Đối tượng nộp thuế TNCN:
+ Công dân Việt Nam ở trong nước hoặc đi công tác, lao động ở nước ngoài có thu nhập
+ Cá nhân là người không mang quốc tịch Việt Nam nhưng định cư không thời hạn tại Việt Nam có thu nhập(cá nhân khác định cư tại VN)
+ Người nước ngoài làm việc và có thu nhập tại VN

B. Cách tính thuế thuế thu nhập cá nhân

– Tính thuế thu nhập cá nhân theo biểu lũy tiến từng phần gồm: Hợp đồng lao động > 3 tháng (kể cả khi ký hợp đồng từ 3 tháng trở lên tại nhiều nơi, cá nhân ký hợp đồng > 3 tháng nhưng nghỉ việc trước khi kết thúc hợp đồng lao động)
– Thời điểm tính thuế TNCN là thời điểm chi trả.
– Căn cứ để tính thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công, kinh doanh là: Thu nhập tính thuế, thuế suất và được tính theo biểu lũy tiến từng phần. học kế toán thực tế ở đâu tphcm

– Công thức tính thuế TNCN:

Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế  X Thuế suất

Trong đó:

I. Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế – Các khoản giảm trừ

1. Thu nhập chịu thuế = Tổng thu nhập – Các khoản được miễn thuế

a. Tổng thu nhập là tổng các khoản thu nhập bao gồm: Tiền lương, tiền công, tiền thù lao và các khoản TNCN khác có tính chất tiền lương, tiền công, bao gồm cả các khoản phụ cấp, trợ cấp…

b. Các khoản được miễn thuế bao gồm:

- Tiền phụ cấp ăn trưa, giữa ca:

+ Nếu Doanh nghiệp tổ chức bữa ăn (tự nấu ăn) hay mua suất ăn, cấp phiếu ăn thì được miễn hết (không bị giới hạn)

+ nếu phụ cấp vào tiền lương (chi bằng tiền) thì:

 • Từ tháng 9/2016 trở về trước: được miễn tối đa 680.000 đồng/người/tháng (theo thông tư số 18/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2013)
 • Từ tháng 10/2016: được miễn tối đa 730.000 đồng/người/tháng (theo thông tư số 26/2016/TT-BLĐTBXH)
 • Nếu mức chi cao hơn quy định trên thì phần chi vượt phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động

– Tiền phụ cấp trang phục:
+ Nếu nhận được bằng tiền được miễn tối đa 5 triệu/năm
+ Nếu nhận được bằng hiện vật được miễn toàn bộ
+ Nếu vừa nhận được tiền vừa nhận được hiện vật thì phần nhận được bằng hiện vật không bị tính thuế còn phần tiền vẫn bị khống chế 5 triệu/năm.

- Phụ cấp điện thoại:

+ Nếu khoán chi: được miễn thuế theo quy định của công ty. Ví dụ Công ty ký hợp đồng lao động với nhân viên. Thỏa thuận phụ cấp tiền điện thoại là 500.000 đồng/tháng thì nhân viên đó được miễn 500.000 đồng tiền phụ cấp điện thoại này. Nếu nhân viên đó nhận được cao hơn 500.000 đồng thì phần cao hơn sẽ bị tính vào thu nhập chịu thuế khi tính thuế TNCN (Theo công văn số 5274/TCT=TNCN ngày 09/1/2015 và  công văn 1166/TCT - TNCN được ban hành ngày 21/3/2016).

+ Nếu phụ cấp theo tiêu dùng thực tế: Được miễn hết (phải có hóa đơn tiền điện thoại mang theo tên công ty, địa chỉ, mã số thuế của công ty chi trả thu nhập).

-Tiền làm thêm giờ ban đêm, làm thêm giờ cao hơn so với làm việc ban ngày, giờ hành chính. Ví dụ:

Ban ngày bạn làm được 25 nghìn/h nhưng bạn làm thêm giờ bạn đêm được trả 40 nghìn/h, số chênh lệch là 15 nghìn/h, số tiền này bạn được miễn thuế.

-Các khoản phúc lợi:

+ Khoản tiền nhận được do tổ chức, cá nhân trả thu nhập chi đám hiểu, hỉ cho ban r thân và gia đình người lao động theo quy định chung của tổ chức, cá nhân trả thu nhập và phù hợp với mức xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (theo khoản 5 điều 11 của TT 92/2015/TT-BTC.

+ Đối với các khoản chi trực tiếp cho người lao động, công ty phải tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân để tính thuế thu nhập cá nhân (theo công văn 34440/CT-HTr, ngày 5/6/2015 của Cục thuế Hà Nội).

-Về khoản tiền công tác phí: Trường hợp các khoản thanh toán tiền công tác phí như: Tiền vé máy bay, tiền lưu trú, tiền taxi và tiền ăn của các cá nhân đi công tác được miễn khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.

(Theo công văn 1166/TCT-TNCN được ban hành ngày 21/3/2016)

Bên cạnh những khoản được miễn tính thuế thu nhập cá nhân kể trên, còn rất nhiều khoản thu nhập khác cũng được trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân. Bạn vui lòng tham khảo tại đây: Các khoản phụ cấp không tính thuế thu nhập cá nhân

- Các khoản phụ cấp xăng xe, chi phí đi lại:

Ngày 25/5/2017, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 2192/TCT-TNCN về chi phí xăng xe theo mức cố định hàng tháng cho nhân viên như sau:

Chi phí xăng xe cho người lao động theo mức cố định hàng tháng để phục vụ cho việc đi lại của cá nhân, không phải đi công tác thì khoản khoản chi phí xăng xe này được miễn tính thuế TNCN.

Có nghĩa là:

+ Nếu phụ cấp xăng xe, chi phí đi lại thuộc về công tác phí thì được miễn thuế thu nhập cá nhân.

+ Nếu khoản tiền phụ cấp xăng xe, phụ cấp đi lại được hưởng cố định hàng tháng trên bảng lương thì khi nhận khoản tiền này sẽ bị tính vào thu nhập chịu thuế khi tính thuế TNCN ( tức là không được miễn thuế).

2. Các khoản giảm trừ bao gồm:

- Giảm trừ gia cảnh:

+ Bản thân người nộp thuế: 9 triệu/ tháng

+ Người phụ thuộc: 3, 6 triệu/người/tháng (phải được đăng ký với cục Thuế)
+ Các khoản bảo hiểm bắt buộc: BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành, nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc. Quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện.

+ Mức đóng vào Quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện được trừ ra khỏi thu nhập khi xác định thu nhập tính thuế tối đa không quá 1 triệu đồng/tháng, bao gồm cả số tiền do người sử dụng lao động đóng cho người lao động và cả số tiền do người lao động tự đóng (nếu có). (Theo điểm 3, khoản 8, điều 2 của NĐ 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 - hướng dẫn thi hành luật sửa đổi bổ sung một số điều luật về thuế (luật sửa đổi số 71/2014/QH13, có hiệu lực từ ngày 01/01/2015)
- Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học cũng được trừ nhưng phải có giấy chứng nhận của các tổ chức.

II. Thuế suất thuế thu nhập cá nhân

Thuế suất dùng để tính thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công được áp dụng theo biểu thuế lũy tiến từng phần, tức là tính theo Bậc thu nhập, mỗi bậc thu nhập có một mức thuế riêng. Điều này được quy định tại khoản 2, điều 7 và phụ lục: 01/PL-TNCN dưới đây:

Bậc Thu nhập tính thuế (TNTT) /tháng Thuế suất Tính số thuế phải nộp
Cách 1 Cách 2
1 Đến 5 triệu đồng (trđ) 5% 0 trđ + 5% TNTT 5% TNTT
2 Trên 5 trđ đến 10 trđ 10% 0,25 trđ + 10% TNTT trên 5 trđ 10% TNTT – 0,25 trđ
3 Trên 10 trđ đến 18 trđ 15% 0,75 trđ + 15% TNTT trên 10 trđ 15% TNTT – 0,75 trđ
4 Trên 18 trđ đến 32 trđ 20% 1,95 trđ + 20% TNTT trên 18 trđ 20% TNTT – 1,65 trđ
5 Trên 32 trđ đến 52 trđ 25% 4,75 trđ + 25% TNTT trên 32 trđ 25% TNTT – 3,25 trđ
6 Trên 52 trđ đến 80 trđ 30% 9,75 trđ + 30% TNTT trên 52 trđ 30 % TNTT – 5,85 trđ
7 Trên 80 trđ 35% 18,15 trđ + 35% TNTT trên 80 trđ 35% TNTT – 9,85 trđ
TỔNG KẾT CÁC CÔNG THỨC TÍNH THUẾ TNCN:

Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất 

Thu nhập tính thuế = thu nhập chịu thuế - các khoản giảm trừ

Thu nhập chịu thuế = Tổng lương nhận được - các khoản được miễn thuế.

Các bước tính thuế thu nhập cá nhân, các bạn tham khảo tại đây: Các bước tính thuế TNCN

Mặc dù cách tính thuế thu nhập cá nhân đã được chúng tôi trình bày rất chi tiết ở trên nhưng chắc chắn còn nhiều bạn vẫn rất mông lung. Vì thế, chúng tôi xin đưa ra một ví dụ cụ thể để các bạn hiểu rõ hơn về các cách tính thuế TNCN.

Tính thuế thu nhập cá nhân của Anh Hùng trong tháng 12 năm 2017.

1. Xác định thu nhập chịu thuế của anh Hùng:

Tổng thu nhập của anh Hùng trong tháng 12/2017 là:

18.000.000 + 750.000 + 400.000 = 19.150.000 

Trong đó anh Hùng được miễn:

 • Tiền phụ cấp ăn trưa (theo quy định tiền phụ cấp ăn trưa được miễn tối đa là 730.000 (như vậy anh Hùng được miễn 730.000 còn 30.000 phải chịu thuế).
 • Phụ cấp điện thoại: 400.000 đồng
 • Anh Hùng đóng các khoản bảo hiểm theo lương: 18 triệu
 • BHXH BHYT BHTN Tổng
  18.000.000 x 8% 18.000.000 x 1,5% 18.000.000 x 1% 1.890.000

Anh Hùng có 1 con nhỏ, đã đăng ký với cục thuế.

Vậy thu nhập chịu thuế của anh Hùng là:

19.150.000 - 730.000 - 400.000 = 18.020.000

2. Các khoản được giảm trừ

 • Bản thân anh Hùng: 9.000.000
 • Người phụ thuộc: 1 con là: 1 x 3.600.000 = 3.600.000
 • Tiền đóng bảo hiểm: 1.890.000

=> Tổng các khoản được giảm trừ là : 9.000.000 + 3.600.000 + 1.890.000 = 14.490.000

3. Thu nhập tính thuế của anh Hùng là:

Thu nhập tính thuế = thu nhập chịu thuế - các khoản giảm trừ

                               = 18.020.000  -    14.490.000  =  3.530.000

Như vậy, thu nhập tính thuế của anh Hùng là 3.530.000 thuộc bậc 1 trong biểu thuế suất và có cách tính là : 5% *TNTT

=> Số thuế thu nhập cá nhân phải nộp của anh Hùng trong tháng 12 năm 2017 là:

5% x 3.530.000 = 176.500 đồng.

Ví dụ trên thuộc trường hợp khá đơn giản về cách tính thuế thu nhập cá nhân. Vì vậy, tùy từng trường hợp cụ thể, kế toán viên cần nắm chắc cách tính thuế TNCN và các khoản miễn, giảm trừ để tránh những sai sót trong quá trình tính thuế TNCN. 

Lưu ý: 

Cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hay có ký nhưng dưới 3 tháng.

Kế toán tiến hành khấu trừ thuế TNCN theo từng lần, chi trả thu nhập từ 2 triệu đồng trở lên như sau:

 • Đối với cá nhân cư trú, khấu trừ 10% tổng thu nhập trả/ lần ( không phân biệt có MST hay không)

Ví dụ:  bà Lan, ký hợp đồng lao động thử việc 2 tháng với công ty Kế toán Việt. lương thử việc của bà Lan gồm có: lương chính thức là 5 triệu đồng. phụ cấp ăn trưa: 500.000đ. Khi tiến hành trả lương cho bà Lan, kế toán sẽ phải khấu trừ tiền thuế TNCN tại nguồn 10% như sau:

Thuế  TNCN của bà LAn: (5000.000+ 500.000) x 10%= 550.000đ

 Theo Công văn số 4217/CT-TTHT ngày 26/5/2015 của cục Thuế TP. HCM về TNCN thì, tiền ăn, lương tăng ca của lao động vãng lai( hợp đồng dưới 3 tháng) không được miễn thuế TNCN.

Chú ý:  Trong trường hợp, cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỉ lệ trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế cá nhân sau khi giảm trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế TNCN thì cá nhân có thu nhập làm cam kết( CAM KẾT 02/CK/TNCN- Theo mẫu tại Thông tư 92/2015/TT-BTC) gửi cho tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế TNCN. Người làm cam kết 02 bắt buộc phải có MST.

Do đó, căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, tổ chức trả thu nhập không khấu trừ thuế. Kết thúc năm tính thuế, nơi chi trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế và nộp cho cơ quan thuế. Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trong trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế.

Cách tính thuế TNCN đối với cá nhân không cư trú.

Trong trường hợp này, thuế  TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân không cư trú được xác định bằng thu nhập chịu thuế trừ đi tiền lương , tiền công nhân với thuế suất 20%.

Như vậy, bài viết trên đây kế toán Lê Ánh đã hướng dẫn các bạn cách tính thuế thu nhập cá nhân theo quy định mới nhất. Mong rằng, bài viết này sẽ hữu ích đối với kế toán thuế doanh nghiệp hay lao động tính thuế nhu nhập cá nhân của mình

Xem thêm: Cách tra cứu thông tin mã số thuế thu nhập cá nhân và thông tin doanh nghiệp online

Ngoài lĩnh vực kế toán, Trung tâm Lê Ánh có đào tạo các khóa học xuất nhập khẩu, để biết thêm thông tin về khóa học này, bạn vui lòng tham khảo tại website: xuatnhapkhauleanh.edu.vn

Kế toán Lê Ánh - Nơi đào tạo hàng đầu các khóa học kế toán cho người mới bắt đầu  khóa học kế toán thuế chuyên sâu 

Đánh giá:

Bài viết liên quan