Kế toán CPSX và tính GTSP

Hướng dẫn hạch toán mua hàng của cá nhân không xuất hóa đơn

Hướng dẫn hạch toán mua hàng của cá nhân không xuất hóa đơn

ngay dang tin

31/10/2017 - 

Doanh nghiệp mua hàng hóa của cá nhân, không kinh doanh xuất sẽ không có hóa đơn thì doanh nghiệp làm thế nào để được tính vào chi phí hợp lý khi quyết toán thuế TNDN. Kế toán Lê Ánh xin gửi đến bạn cách hạch toán và hợp thức chi phí phí trong bài viết này. 
Hướng dẫn lập định mức chi phí máy thi công

Hướng dẫn lập định mức chi phí máy thi công

ngay dang tin

03/08/2017 - 

Kế toán sản xuất thường xuyên phải lập đinh mức chi phí máy thi công, kế toán mới vào nghề sẽ gặp khó khăn khi lập định mức về sản phẩm này. Trong bài viết này kế toán Lê Ánh sẽ gửi đến bạn đọc bài viết hướng dẫn lập định mức chi phí máy thi công theo đúng chuẩn mự
Toàn bộ quy trình hạch toán chi phí xây dựng mà kế toán cần biết

Toàn bộ quy trình hạch toán chi phí xây dựng mà kế toán cần biết

ngay dang tin

05/07/2017 - 

Chi xây dựng là khoản chi có tính chất biến thiên và khó xác định nhất trong linh vực kế toán. Vậy hạch toán chi phí xây dựng như thế nào đúng và đủ. Công việc kế toán phải làm khi hạch toán khoản chi này gồm những gì. Kế toán Lê Ánh xin chia sẻ bài viết hướng dẫn hạch toán chi phí trong xây dựng các bạn cùng tham khảo
Lưu ý về các khoản chi phí trả trước, khấu hao tài sản cố định

Lưu ý về các khoản chi phí trả trước, khấu hao tài sản cố định

ngay dang tin

27/02/2017 - 

Cuối mỗi kỳ, kế toán phải thực hiện các bút toán phân bổ chi phí trả trước ngắn hạn, chi phí trả trước dài hạn và khấu hao tài sản cố định
HƯỚNG DẪN CHI TIẾT GHI SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT GHI SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH

ngay dang tin

10/02/2017 - 

Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh mẫu số S17-DNN (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)  này mở theo từng đối tượng tập hợp chi phí (Theo phân xưởng, bộ phận sản xuất, theo sản phẩm, nhóm sản phẩm,... dịch vụ hoặc theo từng nội dung chi phí).
Sổ tài sản cố định mẫu sổ S09-DNN theo TT133/2016/TT-BTC 

Sổ tài sản cố định mẫu sổ S09-DNN theo TT133/2016/TT-BTC 

ngay dang tin

04/02/2017 - 

Ngày 28/06/2016 Bộ tài chính ban hành thông tư 133/2016/TT-BTC quy định vể cách lập và sử dụng sổ tài sản cố định mẫu sô S09-DNN là chứng từ kế toán được dùng trong doanh nghiệp dùng để đăng ký và theo dõi quản lý chặt chẽ tài sản tại đơn vị từ khi mua sắm, được đưa vào sử dụng đến khi giảm tài sản cố định.
Thẻ kho (sổ kho) mẫu sổ S08- DNN

Thẻ kho (sổ kho) mẫu sổ S08- DNN

ngay dang tin

23/01/2017 - 

Thẻ kho là chứng từ kế toán quan trọng được Bộ tài chính theo dõi sô lượng hàng hóa xuất, nhập, tồn tại kho theo từng nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ sản phẩm và hàng hóa trong kho .
Dự phòng tổn thất tài sản

Dự phòng tổn thất tài sản

ngay dang tin

01/12/2016 - 

Dự phòng tổn thất tài sản đa số sử dụng cho các doanh nghiệp vừa và lớn có lượng tài sản lớn được phản ánh vào tài khoản 229.
Chi phí sản xuất chung

Chi phí sản xuất chung

ngay dang tin

30/11/2016 - 

Chi phí sản xuất chung phát sinh ở phân xưởng, bộ phận sản xuất và công trường ... ảnh hưởng đến nhiều loại sản phẩm và dịch vụ được phản ánh vào tài khoản 627.
Chi phí sử dụng máy thi công

Chi phí sử dụng máy thi công

ngay dang tin

30/11/2016 - 

Chi phí sử dụng máy thi công chỉ được sử dụng cho các doanh nghiệp có hoạt động xây dựng xây lắp để tập hợp và phân bổ chi phí liên quan đến xe và máy thi công, phản ánh vào tài khoản 631.
Hỗ trợ trực tuyến

hotline : 0904848855

chúng tôi lắng nghe 24/7

kế toán lê ánh
trao kinh nghiệm tặng tương lai