• Chi phí nhân công trực tiếp

  Chi phí nhân công trực tiếp (tài khoản 622) bao gồm các khoản phải trả cho người lao động trực tiếp sản xuất sản phẩm, thực hiện dịch vụ thuộc danh sách quản lý của doanh nghiệp và cho lao động thuê ngoài theo từng loại công việc. Dưới đây là chi tiết cách hạch toán tài khoản chi phí nhân công trực tiếp.

 • Chi phí sử dụng máy thi công

  Chi phí sử dụng máy thi công chỉ được sử dụng cho các doanh nghiệp có hoạt động xây dựng xây lắp để tập hợp và phân bổ chi phí liên quan đến xe và máy thi công, phản ánh vào tài khoản 623.

 • Chi phí sản xuất chung

  Chi phí sản xuất chung phát sinh ở phân xưởng, bộ phận sản xuất và công trường ... ảnh hưởng đến nhiều loại sản phẩm và dịch vụ được phản ánh vào tài khoản 627

 • Dự phòng tổn thất tài sản

  Dự phòng tổn thất tài sản  đa số sử dụng cho các doanh nghiệp vừa và lớn có lượng tài sản lớn được phản ánh vào tài khoản 229. Dưới đây kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn các bạn hạch toán dự phòng tổn thất tài sản - Tài khoản 229

 • Mẫu bảng phân bổ nguyên liệu, công cụ, sản phẩm, hàng hóa theo thông tư 133

  Hàng kỳ hoặc hàng tháng doanh nghiệp phải lập bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ đã xuất ra trong kỳ. Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ với các bạn mẫu bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ theo quy định mới nhất.

 • Chi phí vé máy bay

  Chi phí vé máy bay là chi phí các kế toán tổng hợp và kế toán thuế hay gặp. Cách xử lý chi phí vé máy bay vẫn khiến nhiều kế toán lúng túng. Các Kế toán trưởng tại lớp

 • Đề xuất phương pháp tính giá xuất kho theo thông tư mới nhất năm 2016

  Hàng tồn kho là tài sản trong khâu dự trữ kinh doanh của một doanh nghiệp, đó là một trong những giá trị tiền được thể hiện ra bên ngoài. Bởi vậy kế toán cần xác định phương pháp tính giá hàng tồn kho. Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên kế toán lớp học

 • Phương pháp tính giá thành trực tiếp

  Trong doanh nghiệp sản xuất ít mặt hàng sản phẩm, mà mỗi sản phẩm có khối lượng lớn với chu kỳ ngắn thì nên sử dụng Phương pháp tính giá thành sản phẩm trực tiếp. Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên của lớp học đào tạo kế toán tổng hợp tại Kế toán Lê Ánh

 • Phương pháp tính giá thành loại trừ sản phẩm phụ

  Các sản phẩm chính mang lại giá trị kinh tế còn thu được các sản phẩm phụ trong quá trình sản xuất cũng mang lại lợi ích. Bài viết dưới đây, Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn chi tiết về Phương pháp loại trừ sản phẩm phụ.

 • Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng

  Các sản phẩm chuyên biệt chỉ được sản xuất mang tính duy nhất theo đơn đặt hàng của khách hàng cần có phương pháp tập hợp chi phí sản xuất riêng. 

 • Phương pháp tính giá thành theo hệ số

  Với nhiều doanh nghiệp, sản xuất nhiều loại mặt hàng khác nhau nhưng đều dung chung các nguyên vật liệu, đòi hỏi phải ước lượng được giá trị sử dụng chi phí của từng đối tượng. Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên của lớp học kế toán tổng học tại Kế toán

 • Phương pháp tính giá thành theo tỷ lệ (định mức)

  Các doanh nghiệp sản xuất nhiều loại sản phẩm, đối tượng sản phẩm sử dụng nhiều nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ phức tạp và khác phân xưởng cần một phương pháp tính giá có công thức chung nhất. Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên của lớp học kế toán

 • Phương pháp tính giá thành phân bước

  Các doanh nghiệp chế biến sản phẩm theo dây chuyền công nghệ phải trải qua nhiều công đoạn mới tạo ra một sản phẩm hoàn thiện. Qua mỗi mội công đoạn lại thu được một bán thành phẩm có giá trị.

 • Tổng quan các phương pháp tính giá thành sản phẩm phổ biến nhất hiện nay

  Giá thành sản phẩm phản ánh toàn bộ kết quả sử dụng các khoản hao phí  về khối lượng công tác, sản phẩm, lao vụ đã hoàn thành, chỉ bao gồm chi phí liên quan đến quá trình sản xuất, không tính những chi phí phát sinh trong kỳ kinh doanh của doanh nghiệp.

 • Cách hạch toán nhập kho thành phẩm

  Thành phẩm là những sản phẩm đã hoàn thành sau khi kết thúc quá trình chế biến do các bộ phận sản xuất của doanh nghiệp sản xuất hoặc thuê ngoài gia công xong đã được kiểm nghiệm phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật và nhập kho.