• Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp

  Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp sử dụng cho các hoạt động sản xuất sản phẩm, thực hiện dịch vụ của mọi ngành nghề doanh nghiệp sử dụng tài khoản 621 theo thông tư 200/2014/TT-BTC để biểu hiện.

 • Chi phí nhân công trực tiếp

  Chi phí nhân công trực tiếp (tài khoản 622) bao gồm các khoản phải trả cho người lao động trực tiếp sản xuất sản phẩm, thực hiện dịch vụ thuộc danh sách quản lý của doanh nghiệp và cho lao động thuê ngoài theo từng loại công việc. Dưới đây là chi tiết cách hạch toán tài khoản chi phí nhân công trực tiếp.

 • Chi phí sử dụng máy thi công

  Chi phí sử dụng máy thi công chỉ được sử dụng cho các doanh nghiệp có hoạt động xây dựng xây lắp để tập hợp và phân bổ chi phí liên quan đến xe và máy thi công, phản ánh vào tài khoản 623.

 • Chi phí sản xuất chung

  Chi phí sản xuất chung phát sinh ở phân xưởng, bộ phận sản xuất và công trường ... ảnh hưởng đến nhiều loại sản phẩm và dịch vụ được phản ánh vào tài khoản 627.

 • Dự phòng tổn thất tài sản

  Dự phòng tổn thất tài sản  đa số sử dụng cho các doanh nghiệp vừa và lớn có lượng tài sản lớn được phản ánh vào tài khoản 229. Dưới đây kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn các bạn hạch toán dự phòng tổn thất tài sản - Tài khoản 229

 • Mẫu bảng phân bổ nguyên liệu, công cụ, sản phẩm, hàng hóa theo thông tư 133

  Hàng kỳ hoặc hàng tháng doanh nghiệp phải lập bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ đã xuất ra trong kỳ. Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ với các bạn mẫu bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ theo quy định mới nhất.

 • Chi phí vé máy bay

  Chi phí vé máy bay là chi phí các kế toán tổng hợp và kế toán thuế hay gặp. Cách xử lý chi phí vé máy bay vẫn khiến nhiều kế toán lúng túng. Các Kế toán trưởng tại lớp

 • Đề xuất phương pháp tính giá xuất kho theo thông tư mới nhất năm 2016

  Hàng tồn kho là tài sản trong khâu dự trữ kinh doanh của một doanh nghiệp, đó là một trong những giá trị tiền được thể hiện ra bên ngoài. Bởi vậy kế toán cần xác định phương pháp tính giá hàng tồn kho. Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên kế toán lớp học

 • Phương pháp tính giá thành trực tiếp

  Trong doanh nghiệp sản xuất ít mặt hàng sản phẩm, mà mỗi sản phẩm có khối lượng lớn với chu kỳ ngắn thì nên sử dụng Phương pháp tính giá thành sản phẩm trực tiếp. Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên của lớp học đào tạo kế toán tổng hợp tại Kế toán Lê Ánh

 • Phương pháp tính giá thành loại trừ sản phẩm phụ

  Trong một số doanh nghiệp sản xuất sản phẩm đặc biệt, ngoài các sản phẩm chính mang lại giá trị kinh tế còn thu được các sản phẩm phụ trong quá trình sản xuất cũng mang lại lợi ích. Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên của lớp học đào tạo kế toán tổng hợ