Mẫu biên bản thanh lý ( nghiệm thu) hợp đồng giao khoán

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán là mẫu biên bản dùng để thanh lý hợp đồng đã được ký kết trước đó giữa bên giao khoán và bên nhận giao khoán. Mẫu biên bản ghi rõ những điều khoản công việc đã làm được và chưa làm được cùng với số tiền hai bên phải thanh toán theo ký kết hợp đồng.

Mời các kế toán viên và học viên cùng tham khảo chi tiết mẫu biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán do kế toán lê ánh cung cấp tại đây.

>>>>Xem thêm: bù trừ công nợ có được khấu trừ thuế GTGT không?

1. Mục đích lập biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán

Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán là chứng từ nhằm xác nhận số lượng, chất lượng công việc và giá trị của hợp đồng đã thực hiện, làm căn cứ để hai bên thanh toán và chấm dứt hợp đồng.

2. Tải về: Biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán - mẫu số 09-LĐTL

nghiem thu 2

3. Biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán

Đơn vi:………..

Bộ phận:……….

Mẫu số: 09- LĐTL

(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT- BTC

Ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

                                                                                                                              Số..........................

 

BIÊN BẢN THANH LÝ (NGHIỆM THU) HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN

Ngày.....tháng......năm.......

Họ và tên:..........................................................Chức vụ................................................

Đại diện.............................................................Bên giao khoán........................................

Họ và tên:..........................................................Chức vụ................................................

Đại diện.............................................................Bên nhận khoán.......................................

 

Cùng thanh ký hợp đồng số .... ngày ....tháng.....năm......

Nội dung công việc ( ghi trong hợp đồng ) đã được thực hiện:..............................................

Giá trị hợp đồng đã thực hiện:............................................................................................

Bên ...................................... đã thanh toán cho bên ....... số tiền là ...........................đồng

( viết bằng chữ):................................................................................................................

Số tiền bị phạt do bên ........... vi phạm hợp đồng:...................... . đồng

(viết bằngchữ): .............................................................................................................

Số tiền bên ........... còn phải thanh toán cho bên ....... là.................................đồng.........

(viết bằng chữ):.............................................................................................................

 

Kết kuận: .............................................................................................................................

............................................................................................................................................

 

Đại diện bên nhận khoán

(Ký, họ tên )

 

Đại diện bên giao khoán

(Ký, họ tên )

 4. Phương pháp và trách nhiệm ghi biên bản thanh ký hợp đồng giao khoán mẫu số 09 - LĐTL

  • Góc trên bên trái ghi rõ tên đơn vị, bộ phận có bản thanh lý hợp đồng giao khoán.
  • Ghi rõ ngày, tháng, năm thanh lý hợp đồng, số hiệu bản thanh lý.
  • Ghi rõ họ tên, chức vụ của những người được đại diện cho bên giao khoán và bên nhận khoán.
  • Ghi rõ số, ngày tháng của hợp đồng được thanh lý.
  • Ghi rõ nội dung công việc đã thực hiện và giá trị của hợp đồng đã thực hiện đến thời điểm thanh lý hợp đồng. 
  • Ghi rõ số tiền bằng số và bằng chữ mà bên giao khoán đã thanh toán cho bên nhận khoán từ khi ký hợp đồng đến ngày thanh lý hợp đồng.
  • Ghi rõ nội dung của từng bên vi phạm hợp đồng (nếu có) và số tiền bị phạt do vi phạm hợp đồng.
  • Ghi rõ số tiền bằng số và bằng chữ bên giao khoán còn phải thanh toán cho bên nhận khoán (Theo tính toán trong hợp đồng, nghiệm thu công việc và số tiền đã thanh toán trước cho nhau) đến khi thanh lý hợp đồng hoặc ngược lại bên giao khoán đã thanh toán quá cho bên nhận khoán.

Sau khi kiểm tra thực tế việc thực hiện hợp đồng, kết quả thực hiện hợp đồng hai bên nhất trí đưa ra kết luận về từng nội dung cụ thể về khối lượng thực hiện, đánh giá chất lượng và kiến nghị, các việc cần làm (nếu có).

Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán được lập thành 4 bản, mỗi bên giữ 2 bản. Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán phải có đầy đủ chữ ký của đại diện bên giao khoán và đại diện bên nhận khoán thực hiện hợp đồng.

Tags: Mẫu hợp đồng giao khoán mới nhất, biên bản nghiệm thu nhân công, biên bản thanh ký hợp đồng thuê khoán chuyên môn, biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng xây dựng

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán tổng hợp và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

Hiện tại trung tâm Lê Ánh có đào tạo các khoá học kế toán và khoá học xuất nhập khẩu tại Hà Nội và TPHCM cho người mới bắt đầu và người đã có kinh nghiệm cần học chuyên sâu, nếu bạn quan tâm đến các khoá học này, vui lòng truy cập website: https://ketoanleanh.edu.vn/ để biết thêm thông tin chi tiết.