Mẫu phiếu chi mẫu số 02 ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC

Phiếu chi được lập để nhằm xác định các khoản tiền mặt, ngoại tệ thực tế xuất quỹ và làm căn cứ để thủ quỹ xuất quỹ, ghi sổ quỹ và kế toán ghi sổ kế toán. Nói cách khác Phiếu chi là chứng từ kế toán tiền mặt được kế toán lập khi doanh nghiệp có phát sinh nghiệp vụ chi bằng tiền mặt.

Bài viết dưới đây, trung tâm đào tạo kế toán Lê Ánh xin gửi tới các bạn kế toán viên và học viên mẫu phiếu chi mới nhất theo mẫu số 02-TT ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC Ngày 26/08/2016 của Bộ Tài chính.

>>>>> Xem Thêm: 05 giải pháp xử lý quỹ tiền mặt bị âm hiệu quả nhất

1. Tải về: Mẫu phiếu chi mẫu số 02 ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC

Mẫu phiếu chi mẫu số 02 ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC

Mẫu phiếu chi mẫu số 02 ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC

2. Mẫu phiếu chi mẫu số 02 ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC

Đơn vị: …….

Địa chỉ:……..                                                                                   Mẫu số 02 – TT
                                                                               (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC 

                                                                                                Ngày 26/08/2016 của Bộ Tài chính)

                                                                         PHIẾU CHI

                                               Ngày…..tháng…...năm….

                                                                                                                    Quyển số: ……                                                     

                                                                                                                    Số: .....… ……………………         
                                                                                                                           Nợ: …………………………...       
                                                                                                                           Có: …………………………...       

Họ và tên người nhận tiền:…………………………………………………………
Địa chỉ:………………………………………………………………………………
Lý do chi:…………………………………………………………………………..
Số tiền:………………..(Viết bằng chữ): ………………………………………..
Kèm theo: ……………………Chứng từ gốc…………………………………….       


                                                                                          Ngày        tháng        năm 2016
       Giám đốc                Kế toán trưởng       Người nhận              Người lập          Thủ quỹ  
(Ký, họ tên, đóng dấu)     (Ký, họ tên)             (Ký, họ tên)             (Ký, họ tên)      (Ký, họ tên)
 
 
  
Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): …………………………………………………….../……

+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý): ……………………………………………………………

+ Số tiền quy đổi: ………………………………………………………………………………..

(Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu) học kế toán thuế

Trên đây là mẫu phiếu chi được kế toán Lê Ánh tách ra từ phụ lục ban hành kèm theo thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ tài chính để các bạn có thể tải về sử dụng một cách dễ dàng và có kèm theo hướng dẫn cách ghi chi tiết theo mẫu 02 - TT theo đúng quy định

Xem thêm: Mẫu Biên bản xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của tổ chức

Nếu như bạn muốn theo học kế toán thì có thể liên hệ:

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

(Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

Hiện tại trung tâm Lê Ánh có đào tạo các khoá học kế toán và khoá học xuất nhập khẩu tại Hà Nội và TPHCM cho người mới bắt đầu và người đã có kinh nghiệm cần học chuyên sâu, nếu bạn quan tâm đến các khoá học này, vui lòng truy cập website: www.ketoanleanh.vn để biết thêm thông tin chi tiết.

 

Đánh giá:

Bài viết liên quan