Mẫu phiếu chi theo thông tư mới nhất

Phiếu chi là chứng từ kế toán tiền mặt được kế toán lập khi doanh nghiệp có phát sinh nghiệp vụ chi bằng tiền mặt.

Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên của lớp học kế toán thực tế tại Kế toán Lê Ánh sẽ chia sẻ với các bạn mẫu phiếu chi theo thông tư mới nhất.

>>> Xem thêm: Hướng dẫn chi tiết cách viết phiếu chi

1. Phiếu chi là gì? Mục đích lập phiếu chi

Phiếu chi là chứng từ kế toán được lập khi kế toán chi tiền mặt ra khỏi quỹ tiền của công ty, có thể là chi tiền lương, chi mua hàng hóa
Phiếu chi được lập nhằm xác định các khoản tiền mặt, ngoại tệ thực tế xuất quỹ và làm căn cứ để thủ quỹ xuất quỹ, ghi sổ quỹ và kế toán ghi sổ kế toán.

2. Tải về: Phiếu chi theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

3. Mẫu phiếu chi theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Đơn vị: Công ty kế toán Lê Ánh
Địa chỉ: Ngô Thì Nhậm, Hà Cầu, Hà Đông, HN                                         Mẫu số 02 – TT
                                                                                      (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC 

                                                                                                Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

PHIẾU CHI

Ngày 26  tháng 09 năm 2016

                                                                         Quyển số: …01…                                                     

 Số: .....… PC 001…        
          Nợ: …………………………       
Có: …………………………      

Họ và tên người nhận tiền: Nguyễn Hồng Lệ Quyên
Địa chỉ: Phòng Kế hoạch – vật tư
Lý do chi: Chi tiền thanh toán hóa đơn mua Nguyên vật liệu số 00234 ngày 26/09/2016
Số tiền: 5.500.000  (Viết bằng chữ): Năm triệu năm trăm nghìn đồng chẵn./.
Kèm theo: …………01…………Chứng từ gốc.       
                                                                                          Ngày 26 tháng 09 năm 2016
       Giám đốc                Kế toán trưởng       Người nhận              Người lập          Thủ quỹ  
(Ký, họ tên, đóng dấu)     (Ký, họ tên)             (Ký, họ tên)             (Ký, họ tên)      (Ký, họ tên)
 
 
  
Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): ……Năm triệu năm trăm nghìn đồng chẵn./……
Tỷ giá ngoại tệ (vàng bạc, đá quý): ……………………………………………………………
Số tiền quy đổi: ………………………………………………………………………………..
(Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu)

4. Phương pháp và trách nhiệm ghi phiếu chi mẫu 02 - TT

Góc trên bên trái của chứng từ ghi rõ tên đơn vị và địa chỉ đơn vị.
- Phiếu chi phải đóng thành quyển, trong mỗi Phiếu chi phải ghi số quyển và số của từng Phiếu chi. Số phiếu chi phải đánh liên tục trong 1 kỳ kế toán. Từng Phiếu chi phải ghi rõ ngày, tháng, năm lập phiếu, ngày, tháng, năm chi tiền.
- Ghi rõ họ, tên, địa chỉ người nhận tiền.
- Dòng “Lý do chi" ghi rõ nội dung chi tiền.
- Dòng “Số tiền": Ghi bằng số hoặc bằng chữ số tiền xuất quỹ, ghi rõ đơn vị tính là đồng VN, hay USD ...
- Dòng tiếp theo ghi số lượng chứng từ gốc kèm theo Phiếu chi.
Phiếu chi được lập thành 3 liên và chỉ sau khi có đủ chữ ký (Ký theo từng liên) của người lập phiếu, kế toán trưởng, giám đốc, thủ quỹ mới được xuất quỹ. Sau khi nhận đủ số tiền người nhận tiền phải ghi số tiền đã nhận bằng chữ, ký tên và ghi rõ họ, tên vào Phiếu chi.
Liên 1 lưu ở nơi lập phiếu.
Liên 2 thủ quỹ dùng để ghi sổ quỹ và chuyển cho kế toán cùng với chứng từ gốc để vào sổ kế toán.
Liên 3 giao cho người nhận tiền. học khai báo thuế
Chú ý:
+ Nếu là chi ngoại tệ phải ghi rõ tỷ giá, đơn giá tại thời điểm xuất quỹ để tính ra tổng số tiền theo đơn vị đồng tiền ghi sổ.
+ Liên phiếu chi gửi ra ngoài doanh nghiệp phải đóng dấu.

Tags: Download mẫu phiếu chi theo thông tư 133, mẫu phiếu chi theo thông tư 133 excel, mẫu phiếu chi mới nhất 2018, tải mẫu phiếu chi theo thông tư 133, mẫu phiếu thu chi theo thông tư 200 excel, mẫu phiếu chi excel, tải mẫu phiếu chi bản word...

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán cho người mới bắt đầu và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

Trung tâm Lê Ánh hiện có đào tạo các khoá học kế toán và khoá học xuất nhập khẩu cho người mới bắt đầu và khoá học chuyên sâu, để biết thông tin chi tiết, bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline: 0904.84.88.55 để được tư vấn trực tiếp về các khoá học này.

Đánh giá:

Bài viết liên quan