Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Mới Nhất - Kế Toán Lê Ánh

Trong tất cả các doanh nghiệp hiện nay đều phải có chức vụ kế toán trưởng bởi đây là một chức vụ vô cùng quan trọng, đảm nhiệm nhiệm vụ kê khai và quyết toán thuế của doanh nghiệp. Khi một người muốn lên làm chức vụ này cần phải có quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng từ hội đồng cấp cao trong doanh nghiệp.

Vậy quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng là quyết định như thế nào? Hãy cùng Kế Toán Lê Ánh tìm hiểu chi tiết 

I. Kế Toán Trưởng Là Gì? Vì Sao Phải Có Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng?

Kế toán trưởng (tiếng Anh là Chief Accountant) là một chức vụ quan trọng, là người đứng đầu trong bộ phận kế toán, có trách nhiệm chỉ đạo, tham mưu cho ban lãnh đạo cấp cao và bên cạnh đó còn chịu toàn bộ trách nhiệm cho hệ thống tài chính của doanh nghiệp.

Đối với những công ty, xí nghiệp có quy mô lớn, kế toán trưởng có nhiệm vụ giám sát, theo dõi công việc của các chuyên gia tài chính.

Cần có quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng để hợp thức hóa chức vụ, thực hiện đúng quy trình được quy định và cũng là để thông báo cho mọi người biết.

1. Nhiệm vụ của kế toán trưởng

Một kế toán trưởng sẽ đảm nhiệm khá nhiều công việc như:

- Điều hành và quản lý bộ phận/phòng kế toán: Kế toán trưởng sẽ là người trực tiếp theo dõi, quản lý sổ sách, báo cáo và phê duyệt các khoản thu cho của doanh nghiệp.

- Giám sát, theo dõi, rà soát kỹ càng nhằm đảm bảo tính hợp pháp cho sổ sách kế toán

- Giám sát, theo dõi và đưa ra đánh giá cho quy trình kết toán: Kế toán trưởng sẽ quyết toán các khoản thu chi, mua bán cơ sở vật chất, phí đào tạo nhân viên,..

- Phối hợp cùng các quản lý cấp cao khác để phân tích và đưa ra dự đoán cho nguồn lực tài chính của công ty: Đây là một công việc vô cùng quan trọng của kế toán trưởng bởi nó quyết định khá nhiều đến vấn đề doanh nghiệp có hoạt động thuận lợi hay không.

- Lập báo cáo tài chính cho công ty: Kế toán trưởng sẽ tổng hợp các bài báo cáo từ kế toán viên sau đó lập một bản mới trình lên các ban lãnh đạo cấp cao

2. Chức năng của vị trí kế toán trưởng

- Giám sát, theo dõi và quản lý nguồn tài chính cho doanh nghiệp

- Theo dõi, giám sát, quản lý và đánh giá nhân viên kế toán

- Phân tích báo cáo tài chính và dự đoán nguồn tài chính trong tương lai cho doanh nghiệp

- Lập kế hoạch lương bổng cho cá nhân, bộ phận và phòng ban

- Kiểm tra và thống kê tài sản cho doanh nghiệp

- Kiểm tra sổ sách, tài liệu, báo cáo tài chính theo tháng, quý và năm của doanh nghiệp.

- Tham mưu nhằm phòng ngừa rủi ro tài chính

- Đảm bảo tính hợp pháp của các hoạt động tài chính

- Kiểm tra thu, chi các hoạt động thương mại của doanh nghiệp

3. Kế toán trưởng cần những gì kỹ năng gì?

Để hoàn thành tốt công việc trên thì kế toán trưởng cần đáp ứng những kỹ năng sau:

- Thứ nhất là kỹ năng ứng xử, giao tiếp trong công việc

- Thứ hai là nhạy bén với các con số và dữ liệu trong bản báo cáo

- Thứ ba là khả năng tư duy sắc bén, linh hoạt

- Thứ tư là kỹ năng tổ chức và quản lý tốt thời gian

- Thứ năm là tính cẩn thận, tỉ mỉ đến từng chi tiết

Với khối lượng công việc và áp lực này thì mức lương mà một kế toán trưởng nhận lại cũng khá tốt, trung bình sẽ dao động từ khoảng 10000000 VNĐ - 30000000 VNĐ/tháng.

»»» Khóa Học Chứng Chỉ Kế Toán Trưởng - Cấp Chứng chỉ phôi bằng của Bộ Tài chính

II. Quy Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Mới Nhất

1. Điều kiện bổ nhiệm kế toán trưởng

- Phải có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, liêm khiết, trung thực và có ý thức nghiêm túc chấp hành pháp luật

- Có trình độ chuyên môn và nghiệp vụ từ cấp độ trung cấp trở lên về kế toán

- Đạt chứng chỉ bồi dưỡng dành cho kế toán trưởng

- Đối với người có chuyên môn và nghiệp vụ về kế toán (có trình độ từ đại học trở lên) phải có ít nhất 2 năm thời gian công tác thực tế về kế toán

- Đối với người có chuyên môn và nghiệp vụ về kế toán (trình độ trung cấp, cao đẳng) thì có ít nhất 3 năm thời gian công tác thực tế về kế toán

2. Thẩm quyền bổ nhiệm kế toán trưởng

Người có thẩm quyền bổ nhiệm kế toán trưởng là người đại diện theo pháp luật của công ty, người này có thể là Tổng giám đốc hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị.

3. Hồ sơ bổ nhiệm kế toán trưởng

- Sơ yếu lý lịch

- Văn bằng hoặc chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ kế toán (bản sao)

- Chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng (bản sao)

- Văn bản đề nghị bổ nhiệm kế toán trưởng có chữ ký của người đứng đầu đơn vị kế toán và đóng dấu của đơn vị

- Công việc kế toán đã phụ trách trong thời gian thực tế làm kế toán trưởng

III. Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Mới Nhất

1. Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng công ty

CÔNG TY...................

Số:.../20.../QĐ-...

 

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

........o0o........

..............., ngày … tháng … năm.........

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY.....................

V/v: Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.........................;

- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty...........................;

- Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;

- Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm

Ông/Bà: ………………………….. Giới tính: ……………

Sinh ngày: …./…./…. Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Số CCCD/CMND/Hộ chiếu: ……............Nơi cấp: ....................…..

Ngày cấp: …/…/….Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………Chỗ ở hiện tại: ……………………………………Giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty ………………………………

Điều 2: Ông (bà) …………………………. có các nghĩa vụ:

- Giúp giám đốc tổ chức công tác kế toán, thống kê, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;

- Tuân thủ Luật pháp và tuân thủ quy chế quản lý tài chính của Công ty;

- Phải tổ chức, đôn đốc, kiểm tra các nhân viên kế toán của mình, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của kế toán.

Và các quyền:

- Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp lập chứng từ cho các nghiệp vụ kế toán phát sinh ở bộ phận đó một cách chính xác và chuyển về phòng kế toán các chứng từ đó đầy đủ, kịp thời;

- Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp phối kết hợp thực hiện các công việc có liên quan;

- Ký duyệt các chứng từ, báo cáo và phải bảo đảm tính hợp lệ, hợp pháp của các giấy tờ này.

- Ông (bà) …………………… được hưởng lương, bảo hiểm xã hội, chế độ công tác phí theo quy định trong Hợp đồng lao động và các quy chế tài chính khác của Công ty

Điều 3: Ông (bà) …………………… và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3

- Lưu VP 

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

2. Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng công ty cổ phần

Mẫu 1:

Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng

Mẫu 2:

Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng công ty cổ phần

3. Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng của công ty TNHH

Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng công ty TNHH

4. Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng đơn vị sự nghiệp

Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng đơn vị hành chính sự nghiệp

Tham khảo thêm:

Trên đây là tất cả các thông tin về quyết định bổ nhiệm kế toán trưởngKế Toán Lê Ánh muốn cung cấp cho bạn. Cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết và hy vọng có thể giúp ích cho học tập và công việc của bạn.

Nếu như bạn muốn tham gia các khóa học kế toán của trung tâm Lê Ánh thì có thể liên hệ hotline tư vấn: 0904 848 855/ Mrs Lê Ánh

Ngoài các khóa học kế toán thì trung tâm Lê Ánh còn cung cấp các khóa học xuất nhập khẩu online - offline, khóa học hành chính nhân sự chất lượng tốt nhất hiện nay.