Những lưu ý quan trọng về chi phí mua hàng

Doanh nghiệp có thể sẽ phát sinh rất nhiều chi phí trong quá trình mua hàng. Kế toán cần xử lý các chi phí đó cho hợp lý.

Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên của lớp học kế toán thực hành tại Kế toán Lê Ánh sẽ tổng hợp chi tiết cho các bạn các chi phí mua hàng doanh nghiệp có thể gặp và các yêu cầu, lưu ý về chi phí mua hàng.

>>>> Xem thêm: Chi tiết cách luân chuyển chứng từ trong quá trình mua hàng

1. Các khoản chi phí có thể có phát sinh trong quá trình mua hàng
  • Chi phí mua hàng theo hóa đơn
  • Chi phí các khoản thuế phải nộp (đối với hàng nhập khẩu): Thuế nhập khẩu, thuế TTĐB, thuế bảo vệ môi trường…(nếu có)
  • Chi phí phí, lệ phí khác: phí trước bạ, ....
  • Các chi phí khác trong quá trình mua hàng: vận chuyển, lưu kho, chi phí cho nhân viên mua hàng…

 

2. Những lưu ý về chi phí mua hàng:

a. Nguyên tắc hạch toán chi phí mua hàng

Tất cả các chi phí mua hàng đều được hạch toán vào giá gốc hàng mua. Trong trường hợp chi phí mua hàng có liên quan đến nhiều loại hàng mua, thì kế toán phải phân bổ chi phí đó theo những tiêu thức phù hợp (có thể theo số lượng hoặc trọng lượng). VD: chi phí vận chuyển:…

b. Điều kiện để chi phí mua hàng được tính là chi phí hợp lý, hợp lệ của doanh nghiệp

  • Về nội dung chi phí: Phải phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
  • Về chứng từ:   

- Các khoản chi phí mua hàng phải có hóa đơn, chứng từ theo đúng quy định

+ Những chi phí trên 20 triệu đồng phải được thanh toán qua ngân hàng.

+ Đối với hàng nhập khẩu: có tờ khai hải quan, Giấy nộp tiền

+ Đối với các loại thuế, phí, lệ phí trong quá trình mua hàng: có giấy nộp tiền vào NSNN

  •  Tất cả các chi phí mua hàng mà doanh nghiệp phải trả được tính vào giá gốc của hàng nhập kho.
  •  Các chi phí mua hàng có hóa đơn GTGT hợp pháp, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ sẽ được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.
  •  Đối với chi phí vận chuyển, lưu kho, chi phí cho nhân viên giao hàng…liên quan đến nhiều hóa đơn mua hàng cần được phân bổ cho từng hóa đơn theo quy định.

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán tổng hợp , khoá học kế toán thuế chuyên sâu, khoá học phân tích tài chính, khoá học hành chính nhân sự...

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng, chuyên gia từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

Bên cạnh các khoá học kế toán, trung tâm Lê Ánh hiện có đào tạo các khoá học xuất nhập khẩu cho người mới bắt đầu và các khoá học chuyên sâu tại Hà Nội và TPHCM, nếu bạn quan tâm, vui lòng truy cập website: https://xuatnhapkhauleanh.edu.vn/ để biết thêm thông tin chi tiết.

 

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

Một số tìm kiếm liên quan:

chi phí mua hàng nhập khẩu                 chi phí mua hàng theo quyết định 48
chi phí mua hàng không có hóa đơn     chi phí mua hàng là gì
chi phí mua hàng bao gồm                    chi phí mua hàng hạch toán như thế nào
chi phí bán hàng                                    khái niệm chi phí

Đánh giá:

Bài viết liên quan