Phân loại sổ kế toán

Hệ thống sổ sách kế toán vô cùng đa dạng và với mỗi loại sổ sách đều cso các chức năng riêng. Kế toán cần nắm rõ cách phân loại hệ thống sổ sách kế toán dưới các góc độ để có thể dễ dàng phản ánh và quản lý các thông tin.

>>> Xem thêm: Nội dung và nguyên tắc xây dựng mẫu sổ kế toán

1. Phân loại sổ kế toán theo mức độ thông tin phản ánh trên sổ kế toán

Hệ thống sổ kế toán bao gồm 3 loại là Sổ tổng hợp, sổ chi tiết và sổ liên hợp, trong đó:

Sổ tổng hợp: Là loại sổ dùng để phản ánh về một đối tượng kế toán nhất định ở mức độ tổng quát, khái quát. Khi phản ánh về tình hình biến động cũng như giá trị hiện có của đối tượng, sổ tổng hợp chỉ sử dụng thước đo tiền tệ để phản ánh, thông thường sổ tổng hợp là nguồn số liệu để lên các chỉ tiêu cho các báo cáo tài chính.

phan-loai-so-ke-toan-1

Sổ chi tiết: Là loại sổ được mở ra để chi tiết hóa đối tượng, nội dung của sổ chi tiết phải phù hợp với thông tin trên sổ tổng hợp. Thông tin phản ánh về đối tượng ở sổ chi tiết hết sức cụ thể, bên cạnh việc sử dụng thước đo tiền tệ có thể sử dụng thêm thước đo hiện vật.

phan-loai-so-ke-toan-2

Sổ liên hợp: Là loại sổ kế toán kết hợp tính chất của sổ tổng hợp và sổ chi tiết trên cùng một mẫu sổ và trong cùng 1 lần ghi.

2. Theo hình thức của sổ kế toán

Hệ thống sổ bao gồm 2 loại là sổ đóng quyển và sổ tờ rời.

Trước khi dùng sổ kế toán theo 2 hình thức trên phải hoàn thiện các thủ tục sau:

Đối với sổ kế toán dạng quyển

Trang đầu sổ phải ghi tõ tên doanh nghiệp, tên sổ, ngày mở sổ, niên độ kế toán và kỳ ghi sổ, họ tên, chữ ký của người giữ và ghi sổ, của kế toán trưởng và người đại diện theo pháp luật, ngày kết thúc ghi sổ hoặc ngày chuyển giao cho người khác Học kế toán doanh nghiệp ở đâu

Sổ kế toán phải đánh số trang từ trang đầu đến trang cuối, giữa hai trang sổ phải đóng dấu giáp lai của đơn vị kế toán.

Đối với sổ tờ rời

Đầu mỗi sổ tờ rời phải ghi rõ tên doanh nghiệp, số thứ tự của từng tờ sổ, tên sổ, tháng sử dụng, họ tên người giữ và ghi sổ. Các tờ rời trước khi dùng phải được giám đốc doanh nghiệp hoặc người được uỷ quyền ký xác nhận, đóng dấu và ghi vào sổ đăng ký sử dụng sổ tờ rời. Các sổ tờ rời phải được sắp xếp theo thứ tự các tài khoản kế toán và phải đảm bảo sự an toàn, dễ tìm. Các tờ sổ khi dùng xong phải đóng thành quyển để lưu trữ.

3. Theo phương pháp ghi, trình tự hệ thống hóa số liệu 

Hệ thống sổ kế toán gồm 3 loại sổ: Sổ Nhật ký, Sổ Cái và Nhật ký – Sổ cái.

Sổ Nhật ký: là loại sổ kế toán ghi chép phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo trình tự thời gian, tiêu thức sắp xếp nghiệp vụ kinh tế là thứ tự nghiệp vụ kinh tế phát sinh, thông thường loại sổ này không phản ánh riêng biệt sự biến động về một đối tượng. Loại sổ này không có số dư đầu kỳ kế toán mà chỉ phản ánh số phát sinh của các đối tượng.

Sổ Cái: là loại sổ kế toán trong đó hệ thống nghiệp vụ kinh tế về một đối tượng kế toán. Loại sổ này sẽ theo dõi cả giá trị hiện có ở thời điểm đầu kỳ, cuối kỳ và sự biến động của đối tượng kế toán diễn ra trong kỳ. Loại sổ này cũng có thể mở riêng cho một đối tượng hoặc có thể kết hợp nhiều đối tượng.

Nhật ký – Sổ Cái: là loại sổ kết hợp hai tiêu thức hệ thống nghiệp vụ: vừa thống kê theo trình tự thời gian vừa thống kê theo đối tượng theo dõi. 

phan-loai-so-ke-toan-4 

4. Theo kết cấu đối ứng giữa các tài khoản bên trong sổ 

Theo tiêu thức này sổ kế toán có 2 loại, sổ kết cấu theo kiểu đối ứng cột và sổ kế toán theo kiểu đối ứng dòng.

Sổ kết cấu theo kiểu đối ứng cột: các tài khoản đối ứng được thiết kế theo từng cột cho từng đối tượng kế toán

Sổ kết cấu theo kiểu đối ứng dòng: tài khoản đối ứng được thiết kế theo dòng, chứng từ được vào sổ theo cột tài khoản đối ứng.

KẾ TOÁN LÊ ÁNH 

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

HOTLINE: 0904 84 88 55 (Mrs Ánh)

Hiện tại trung tâm Lê Ánh có đào tạo các khoá học kế toán và khoá học xuất nhập khẩu ở Hà Nội và TPHCM, nếu bạn quan tâm đến các khoá học này, vui lòng truy cập địa chỉ web: www.ketoanleanh.vn.

Đánh giá:

Bài viết liên quan