Phương Pháp Kế Toán Là Gì? Các Phương Pháp Kế Toán Cơ Bản

Phương pháp kế toán là gì? Có những phương pháp kế toán nào? Làm thế nào để kế toán đem lại kết quả tốt nhất cho doanh nghiệp? Hãy cùng Kế toán Lê Ánh theo dõi bài viết sau để tìm câu trả lời nhé!

1. Phương pháp kế toán là gì? Ví dụ về các phương pháp kế toán

Phương pháp kế toán được hiểu một cách đơn giản là cách thức và thủ tục cụ thể để thực hiện từng nội dung trong công việc kế toán. Một số ví dụ về phương pháp kế toán có thể kể đến như: phương pháp kế toán dồn tích, phương pháp dựa vào dòng tiền, phương pháp chứng từ kế toán,...

2. Các phương pháp kế toán cơ bản

Trên thực tế, có 6 phương pháp kế toán thường được sử dụng đó là:

3. Đặc điểm các phương pháp kế toán là gì?

3.1. Phương pháp chứng từ kế toán

Phương pháp chứng từ kế toán là phương pháp thu thập thông tin cũng như kiểm tra sự hình thành của các hoạt động kinh tế.

Phương pháp này dùng để phản ánh và kiểm chứng tính đúng đắn của các nghiệp vụ kinh tế của doanh nghiệp. Kế toán phải lập các chứng từ chứa đựng thông tin của mọi hoạt động kinh tế phát sinh để làm bằng chứng xác nhận cho quá trình phát sinh và hoàn thành của các hoạt động phát sinh này.

Ngoài ra, phương pháp chứng từ kế toán còn nhằm lưu giữ nguyên tình trạng cũng như sự vận động của đối tượng kế toán. Nghĩa là chứng từ kế toán sẽ phản ánh thời gian và địa điểm phát sinh, hoàn thành của các nghiệp vụ tài chính của DN.

Các chứng từ kế toán này còn là căn cứ pháp lý để bảo vệ và chứng minh tính hợp pháp của doanh nghiệp đối với tài sản và các hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Xem chi tiết: https://ketoanleanh.edu.vn/kinh-nghiem-ke-toan/phuong-phap-chung-tu-ke-toan.html

Khóa học phân tích báo cáo tài chính

3.2. Phương pháp tính giá

- Phương pháp tính giá là phương pháp tổng hợp chi phí trực tiếp, phân bổ chi phí gián tiếp cho từng nghiệp vụ kinh tế cũng như từng loại tài sản khác nhau, ví dụ như: Hàng hóa, vật tư, TSCĐ,...

Phương pháp tính giá sử dụng thước đo tiền tệ để xác định giá trị tài sản của tổ chức thông qua các hoạt động như mua cổ phần, phần vốn góp, sản xuất hay được tài trợ ra theo các nguyên tắc nhất định.

Xem chi tiết: https://ketoanleanh.edu.vn/kinh-nghiem-ke-toan/noi-dung-va-y-nghia-cua-phuong-phap-tinh-gia.html

3.3. Phương pháp đối ứng tài khoản

- Phương pháp đối ứng tài khoản là phương pháp thông tin và kiểm tra sự vận động của tài sản, nguồn vốn cùng quá trình kinh doanh của doanh nghiệp trong mối quan hệ biện chứng cho nhau.

3.4. Phương pháp tổng hợp và cân đối kế toán

- Phương pháp tổng hợp và cân đối kế toán là phương pháp dùng để khái quát tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của tổ chức hạch toán trong từng thời kỳ nhất định bằng cách lập ra những báo cáo tổng hợp và cân đối gồm có: báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hay báo cáo lưu chuyển tiền tệ, bảng cân đối kế toán,...

Lưu ý phương pháp tổng hợp và cân đối kế toán chỉ có thể tổng hợp và cân đối các loại tài sản của tổ chức trên cơ sở giám sát chặt chẽ quá trình phát sinh và biến đổi của chúng trong quá trình hoạt động nhất định.

3.5. Phương pháp dồn tích

- Phương pháp dồn tích là phương pháp kế toán mà thu nhập và chi phí kế toán sẽ được ghi nhận ngay khi chúng phát sinh và đủ điều kiện ghi nhận, tức là khi thu nhập và chi phí không nhất thiết phải gắn liền với dòng tiền thu và chi.

Cơ sở hình thành của phương pháp dồn tích là dự thu và dự chi. Bằng cách ghi nhận các sự kiện kinh tế bất kể khi nào có giao dịch bằng tiền diễn ra của mình, phương pháp dồn tích có thể đánh giá hiệu suất hoạt động và vị thế của một doanh nghiệp một cách khá chính xác.

Biểu hiện của phương pháp dồn tích thường thấy hiện nay nhất là phương pháp bán chịu. Theo đó thì doanh thu sẽ được ghi vào sổ hóa đơn vào thời điểm giao hàng chứ không phải thời điểm khách hàng/đối tác thanh toán cho doanh nghiệp.

Tương tự như thế, một khoản chi sẽ được ghi nhận khi thực hiện hành vi mua hàng hoặc chấm công cho nhân viên thay vì ghi nhận lúc thanh toán. Do đó, hạn chế của phương pháp này là DN phải trả thu nhập trước cho nhân viên trước thời điểm nhận được doanh thu từ hoạt động kinh doanh hàng hóa - dịch vụ.

3.6. Phương pháp dựa vào dòng tiền (Cash basis)

- Phương pháp dựa vào dòng tiền là phương pháp thực hiện trên cơ sở thực thu và thực chi tiền. Đây được xem là phương pháp kế toán đơn giản nhất. Thu nhập và chi phí phát sinh ở các nghiệp vụ sẽ được ghi nhận vào thời điểm thực nhận và thực chi tiền.

Khóa học kế toán tổng hợp

 

4. Mối quan hệ giữa các phương pháp kế toán là gì?

Nhìn chung thì các phương pháp kế toán đều nhằm mục đích thu thập và cung cấp thông tin theo yêu cầu của quản lý nhưng ở những mức độ và phạm vi khác nhau. Mối quan hệ giữa các phương pháp kế toán là mối quan hệ biện chứng bổ sung cho nhau, để cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ, chi tiết và kịp thời cho công tác quản lý.

Phương pháp chứng từ kế toán giúp cung cấp thông tin về từng nghiệp vụ kinh tế của doanh nghiệp phát sinh gây ra sự biến động của nguồn vốn đơn vị, tài sản; phương pháp tài khoản, phương pháp tính giá cung cấp và phương pháp tổng hợp cân đối kế toán được sử dụng để cung cấp thông tin tổng hợp về nguồn vốn hình thành tài sản, toàn bộ tài sản và quá trình hoạt động kinh tế tài chính đơn vị theo các chỉ tiêu kinh tế tài chính đáp ứng được yêu cầu của công tác quản lý.

Phương pháp đối ứng tài khoản giúp phân loại tập hợp, hệ thống hóa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh gây ra sự biến động của nguồn vốn và tài sản đã được phản ánh trên các chứng từ theo từng đối tượng cung cấp thông tin tập hợp về từng loại kế toán tổng hợp. Còn phương pháp dồn tích được sử dụng để xác định giá trị của từng đối tượng theo một nguyên tắc nhất định.

Mỗi phương pháp sẽ đóng một vai trò nhất định, phần nào cũng quan trọng không thể thiếu, do vậy đơn vị kế toán phải sử dụng đồng thời nhiều phương pháp để đạt được kết quả tốt nhất trong công tác quản lý.

Tham khảo thêm: 

Trên đây là tất tần tật thông tin liên quan đến phương pháp kế toán mà Kế toán Lê Ánh muốn cung cấp đến bạn. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi bài viết, chúc các bạn có một ngày vui vẻ và hạnh phúc.

Kế Toán Lê Ánh - Nơi đào tạo kế toán thực hành uy tín nhất hiện nay, đã tổ chức thành công rất nhiều khóa học nguyên lý kế toánkhóa học kế toán tổng hợp thực hành online/ offline, khóa học kế toán thuế chuyên sâu, khóa học phân tích báo cáo tài chính... và hỗ trợ kết nối tuyển dụng cho hàng nghìn học viên.

Nếu như bạn muốn tham gia các khóa học kế toán của trung tâm Lê Ánh thì có thể liên hệ hotline tư vấn: 0904.84.8855/ Mrs Lê Ánh 

Ngoài các khóa học kế toán thì trung tâm Lê Ánh còn cung cấp các khóa học xuất nhập khẩu online - offline, khóa học hành chính nhân sự online - offline chất lượng tốt nhất hiện nay.

Thực hiện bởi: KẾ TOÁN LÊ ÁNH - TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN SỐ 1 VIỆT NAM