Tài sản cố định

Tổng hợp chứng từ kế toán tài sản cố định theo thông tư 133/2016/TT-BTC

Tổng hợp chứng từ kế toán tài sản cố định theo thông tư 133/2016/TT-BTC

Ở bài viết này, Kế toán Lê Ánh sẽ tổng hợp tất cả chứng từ kế toán tài sản cố định theo thông tư 133/2016/TT-BTC. Những mẫu chứng từ này là công cụ cực kì cần thiết cho công việc kế toán ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ và là căn cứ để kế toán viên có thể hạch toán kế toán và báo cáo tài chính.
Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ theo thông tư 133/2016/TT-BTC

Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ theo thông tư 133/2016/TT-BTC

Ở bài viết này, Kế toán Lê Ánh sẽ phân tích Kết cấu và nội dung chủ yếu của Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ theo thông tư 133/2016/TT-BTC và cũng có mẫu của Bảng tính này ở bên dưới để các bạn download về.
Biên bản kiểm kê TSCĐ theo thông tư 133/2016/TT-BTC

Biên bản kiểm kê TSCĐ theo thông tư 133/2016/TT-BTC

Ở bài viết này, Kế toán Lê Ánh đưa lên mẫu Biên bản kiểm kê TSCĐ theo thông tư 133/2016/TT-BTC để các bạn tải về, đồng thời hướng dẫn chi tiết cách viết biên bản kiểm kê áp dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Biên bản đánh giá lại TSCĐ theo thông tư 133/2016/TT-BTC

Biên bản đánh giá lại TSCĐ theo thông tư 133/2016/TT-BTC

Trong phạm vi bài viết hôm nay, Kế toán Lê Ánh tập trung hướng dẫn bạn cách viết Biên bản đánh giá lại TSCĐ theo thông tư 133/2016/TT-BTC và đưa sẵn mẫu biên bản này để bạn download về.
Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành theo thông tư 133/2016/TT-BTC

Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành theo thông tư 133/2016/TT-BTC

Để thanh toán chi phí sữa chữa TSCĐ, từ đó lưu vào sổ kế toán thì kế toán viên cần làm Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành. Bài viết hôm nay, Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn bạn cách viết Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành và đưa lên mẫu biên bản này để các bạn tải về ở ngay bài viết này.
Biên bản thanh lý TSCĐ theo thông tư 133/2016/TT-BTC

Biên bản thanh lý TSCĐ theo thông tư 133/2016/TT-BTC

Trong phạm vi của bài viết này, Kế toán Lê Ánh sẽ lưu ý bạn về cách viết Biên bản thanh lý TSCĐ theo thông tư 133/2016/TT-BTC, đồng thời đưa lên mẫu biên bản này để các bạn tải về.
Biên bản giao nhận tài sản cố định theo thông tư 133/2016/TT-BTC

Biên bản giao nhận tài sản cố định theo thông tư 133/2016/TT-BTC

Biên bản giao nhận tài sản cố định theo thông tư 133/2016/TT-BTC là căn cứ để giao nhận TSCĐ và kế toán ghi sổ (thẻ) TSCĐ, sổ kế toán có liên quan. Vì vậy, khi viết biên bản này, kế toán viên cần thực sự cẩn thận. Ở bài viết hôm nay, Kế toán sẽ lưu ý về những điểm quan trọng khi viết biên bản giao nhận tài sản cố định, đồng thời đưa lên bản mẫu ...
05 vấn đề quan trọng cần lưu ý về kế toán tài sản cố định thuê tài chính

05 vấn đề quan trọng cần lưu ý về kế toán tài sản cố định thuê tài chính

Tài sản cố định thuê tài chính  là loại tài sản cố định đặc thù tại doanh nghiệp. Khi thực hiện công việc kế toán tài sản cố định thuê tài chính,  kế toán Lê Ánh   lưu ý các kế toán cần lưu ý 05 vấn đề sau:
Thủ tục thanh lý tài sản cố định theo quy định của Bộ Tài Chính

Thủ tục thanh lý tài sản cố định theo quy định của Bộ Tài Chính

Tài sản khi hết hạn sử dụng doanh nghiệp phải làm thủ tục thanh lý tài sản cố định. Trong trường hợp này hồ sơ thanh lý tài sản cố định gồm những gì. Kế toán Lê Ãnh xin gửi đến bạn đọc cách hạch toán và làm thủ tục thanh lý tài sản cố định cụ thể tại đây
Tài sản cố định đã khấu hao hết giá trị có được đem góp vốn kinh doanh

Tài sản cố định đã khấu hao hết giá trị có được đem góp vốn kinh doanh

Tài sản cố định đã khấu hao hết giá trị có được đem góp vốn kinh doanh.Góp vốn bằng tài sản cố định là một hình thức khá phổ biến trong các doanh nghiệp. Tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi cho các bên thì hồ sơ góp vốn phải tuân thủ một số quy định của pháp luật.Bài viết sau đây, Kế toán Lê Ánh xin chia sẻ với các bạn về tài sản cố định đã khấu hao ...