Tổ chức thực hiện kiểm kê tài sản

Kiểm kê tài sản là việc cân, đong, đo, đếm số lượng; xác nhận và đánh giá chất lượng, giá trị của tài sản, nguồn vốn hiện có tại thời điểm kiểm kê để kiểm tra, đối chiếu với số liệu trong sổ kế toán.

>>> Xem thêm: Tổ chức kiểm tra kế toán

Sau khi kiểm kê tài sản, đơn vị kế toán phải lập  báo cáo tổng hợp kết quả kiểm kê. Trường hợp có chênh lệch giữa số liệu thực tế kiểm kê với số liệu ghi trên sổ kế toán, đơn vị kế toán phải xác định nguyên nhân và phải phản ánh số chênh lệch và kết quả xử lý vào sổ kế toán trước khi lập báo cáo tài chính.

1. Đơn vị phải tổ chức kiểm kê tài sản trong các trường hợp sau:

Các trường hợp phải kiểm kê tài sản là:

  • Cuối kỳ kế toán năm, trước khi lập báo cáo tài chính;
  • Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, chấm dứt hoạt động, phá sản hoặc bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp;
  • Chuyển đổi hình thức sở hữu doanh  nghiệp;
  • Xảy ra hỏa hoạn, lũ lụt và các thiệt hại bất thường khác;
  • Đánh giá lại tài sản theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm  quyền;
  • Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

2. Nội dung của công tác kiểm kê tài sản

Kiểm kê tài sản là việc kiểm tra tại chỗ các loại tài sản hiên có nhằm mục đích chính thứ số thực có tài sản trong thực tế, phát hiện các khoản chênh lệnh giữa số thực tế so với số liệu trên sổ sách kế toán.

Số liệu trên sổ sách kế toán là số liệu trên cơ  sở  cập nhật các chứng từ, tức là số liệu có tính chất hợp pháp tin cậy. Học kế toán ở đâu tốt tphcm

Nhưng giữa những số liệu trên sổ sách kế toán với thực tế vẫn còn có thể phát sinh chênh lệch do một số nguyên nhân sau:

  • Tài sản bị tác động của môi trường tự nhiên làm cho hư hao, xuống cấp, không sử dụng được nữa.
  • Thủ kho, thủ quỹ có thể nhầm lẫn về mặt chủng loại, thiếu chính xác về mặt số lượng khi nhập, xuất, thu, chi,…
  • Kế toán tính toán, ghi chép trên sổ sách có sai sót.
  • Các hành vi tham ô, gian lận, trộm cắp.

Việc kiểm kê phải phản ánh đúng thực tế tài sản, nguồn hình thành tài sản. Người lập và ký báo cáo tổng hợp kết quả kiểm kê phải chịu trách nhiệm về kết quả kiểm kê.

3. Mục đích của việc kiểm kê tài sản

Việc kiểm kê tài sản cố định hàng tháng, năm nhằm báo cáo cho người quản lý biết được số lượng tài sản hiện có, tình hình quản lý, hiệu quả sử dụng của từng tài sản để đưa ra những quyết định như sửa chữa, nâng cấp, điều chuyển hay thay thế tài sản phù hợp với năng lực tài chính, chính sách đầu tư của doanh nghiệp hay chính sách quản lý tài sản Nhà nước hiện hành. Nhằm quản lý tốt hơn công tác quản lý tránh thất thoát làm mất, gây hư hỏng, thiếu hụt trong công tác quản lý tài chính doanh nghiệp

Nhằm kiểm soát toàn bộ tài sản của doanh nghiệp hiện đang nắm giữ, để tránh tình trạng thất thoát mất mát…

Kiểm tra, kiểm kê tất cả các bộ phận phòng ban bệ thuộc công ty

4. Lưu ý khi kiểm kê tài sản

Hàng tháng: trước khi kết thúc tháng kế toán hàng hóa, nguyên vật liệu, tài sản cố định tiến hành kiểm kê, trước khi kiểm kê thông báo các bộ phận tự kiểm kê trước 02 ngày = > sau đó kế toán sẽ đi kiểm tra đối chiếu lại với các phòng ban về hiện trạng tài sản

Cuối năm :Thời điểm thành lập hội đồng kiểm kê thông thường vào cuối năm tài chính, tổ chức sở hữu, sử dụng tài sản thành lập Hội đồng kiểm kê tài sản để thống kê, phân loại tài sản; Việc kiểm kê cũng có thể tổ chức bất thường để phục vụ một số mục đích nhất định như mua bán, sáp nhập, giải thể, phá sản hoặc do yếu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Sau khi kiểm kê tài sản, đơn vị kế toán phải lập báo cáo tổng hơp kết quả kiểm kê. Trường hợp có chênh lệch giữa số liệu thực tế kiểm kê với số liệu ghi trên sổ kế toán, đơn vị kế toán phải xác định nguyên nhân vì phải phản ánh số chênh lệch và kết quả xử lý vào sổ kế toán trước khi lập báo cáo tài chính.

Kế toán Lê Ánh vừa chia sẻ cho bạn bài viết về tổ chức thực hiện kiểm kê tài sản. Cảm ơn các bạn đã quan tâm!

Bài viết liên quan: Tổ chức bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán

Nếu như bạn muốn theo học kế toán thì có thể liên hệ: 

KẾ TOÁN LÊ ÁNH 

Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

(Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

HOTLINE: 0904 84 88 55 (Mrs Ánh)

Hiện tại trung tâm Lê Ánh có đào tạo các khoá học kế toán và khoá học xuất nhập khẩu ở Hà Nội và TPHCM, nếu bạn quan tâm đến các khoá học này, vui lòng truy cập địa chỉ web: www.ketoanleanh.vn.

Đánh giá:

Bài viết liên quan