Mẫu biên bản đối chiếu công nợ bằng word, excel mới nhất

Mẫu biên bản đối chiếu công nợ bằng word, excel mới nhất

Biên bản đối chiếu công nợ 2018 sẽ được doanh nghiệp lập vào định kỳ kế toán hay lập vào cuối năm. Mẫu biên bản đối chiếu công nợ, biên bản xác nhận công nợ mới nhất theo thông tư sẽ được kế toán Lê Ánh hướng dẫn ghi chi tiết trong bài viết dưới đây.

Xem thêm: Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn mới nhất - Kế toán Lê Ánh

Công ty kế toán Việt                                                 Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

              Số:01/210/BBĐCCN                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                     Hà Nội, ngày 31  Tháng 12 năm 2018

                                            BIÊN BẢN ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ

–  Căn cứ vào biên bản giao nhận hàng hóa.
–  Căn cứ vào thoả thuận giữa hai bên.
Hôm nay, ngày 27 tháng 7 năm  2018 Tại văn phòng Công ty Kế toán Việt , chúng tôi gồm có:

  1. Bên A (Bên mua):

CÔNG TY SAO MAI

 -   Địa chỉ           : 25 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội

-    Điện thoại      : 0165890878                                      Fax:
-    Đại diện         : Nguyễn Văn A                                 Chức vụ: Giám đốc

  1. Bên B (Bên bán):

CÔNG TY KẾ TOÁN VIỆT
-    Địa chỉ           : Số 29 Đường Láng, Phường Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội
-    Điện thoại      : 0904.84.88.55                                                          Fax:
-    Đại diện         : Lê Thị Ánh                                       Chức vụ: Giám đốc

Cùng nhau đối chiếu công nợ từ ngày 1/1/2018 đến ngày 31/12/2018 cụ thể như sau:

  1. Đối chiếu công nợ

STT

Diễn giải

Số tiền

1

Số dư đầu kỳ

0

2

Số phát sinh tăng trong kỳ

100.000.000

3

Số phát sinh giảm trong kỳ

70.000.000

4

Số dư cuối kỳ

30.000.000

(Bằng chữ: Ba mươi triệu đồng chẵn).

  1. Công nợ chi tiết.
  • Hóa đơn số 00015 ký hiệu LA/20P do công ty kế toán Việt xuất ngày 20/5/2017 với số tiền 15.000.000 (Chưa thanh toán)
  • Hóa đơn số 00045 ký hiệu LA/20P do công ty kế toán Việt xuất ngày 27/7/2017 với số tiền 15.000.000 (Chưa thanh toán)
  1. Kết luận:
  • Tính đến hết ngày 31/12/2018 CÔNG TY SAO MAI (bên A ) còn phải thanh toán cho Công ty Kế toán Việt (bên B) số tiền là: 30.000.000 (Bằng chữ: Ba mươi triệu đồng chẵn)
  • Biên bản này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ 01 bản làm cơ sở cho việc thanh toán sau này giữa hai bên.

                 ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                ĐẠI DIỆN BÊN B

               (Ký tên, đóng dấu)                                                          (Ký tên, đóng dấu)

Bạn có thể download mẫu đối chiếu công nợ TẠI ĐÂY

Bảng đối chiếu công nợ trên do Lê Ánh soạn thảo để bạn đọc tham khảo. Nếu có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc hãy gọi ngay đến hotline 0904.84.88.55 hoặc tham gia khóa học kế toán tổng hợp ở Hà Nội và TPHCM để được giải đáp và tư vấn nghiệp vụ miễn phí.

Từ khóa liên quan: biên bản đối chiếu công nợ bằng excel, biên bản đối chiếu công nợ bằng word

Mẫu biên bản đối chiếu công nợ bằng word, excel mới nhất