Phân biệt xóa bỏ và hủy hóa đơn để làm báo cáo sử dụng hóa đơn đúng tránh phạt tiền oan!

Có rất nhiều những kế toán mới vào nghề hoặc chưa có nhiều những kinh nghiệm làm kế toán thực tế thường hay gặp khó khăn khi điền thông tin tại cột "Xóa bỏ và "Hủy" trong bản báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. Nhiều bạn hiểu lầm có khi hiểu sai khi xác định hóa đơn như thế nào thì được ghi vào cột xóa bỏ và khi nào được ghi vào cột hủy dẫn đến tình trạng làm sai báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
Dưới đây kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn và giúp các bạn phân biệt được đâu là hóa đơn xóa bỏ, đâu là hóa đơn hủy để tránh những sai sót có thể xảy ra

1. Hóa đơn xóa bỏ ( Căn cứ điều 20 thông tư 39/2014/TT-BTC )

Hóa đơn xuất bán hàng, dịch vụ nhưng bị sai phải thu hồi để xuất lại cái mới ( không cần biết hóa đơn đã giao cho khách hàng hay chưa, không cần biết có làm biên bản thu hồi hay không, không cần biết hóa đơn đã xé hay chưa xé ) --> xóa bỏ

phan-biet-huy-hoa-don-va-xoa-hoa-don

Hóa đơn được ghi vào cột xóa bỏ là những hóa đơn thuộc các trường hợp sau đây:

Hóa đơn phá hiện lập sai ( Chưa giao cho người mua) thì gạch chéo các liên và lưu giữ số h đơn đó lại
- Hóa đơn được phát hiện lập sai (đã giao cho người mua nhưng chưa kê khai) thìập biên bản thu hồi các liên của hóa đơn viết sai và gạch chéo các liên, lưu giữ hóa đơn đó
Theo điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC hướng dẫn xử lý đối với hóa đơn đã lập)
- Hóa đơn được thu hồi hoặc hủy trong trường hợp người mua hàng là đối tượng không có hóa đơn, khi trả lại hàng hóa, 2 bên phải lập biên bản ghi rõ lý do trả lại hàng và bên bán phải lập biên bản thu hồi hóa đơn đã lập
(Theo khoản 2.8 phụ lục 4 Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn)

Như vậy: Tất cả các hóa đơn viết sai dù đã xé hay chưa xé khỏi cuống, dù đã đã giao hay chưa giap cho khách mà phải gạch chéo, thu hồi hoặc hủy thì các bạn cho hết vào cột "Xóa bỏ"

2. Hóa đơn hủy bỏ ( Căn cứ điều 29 thông tư 39/2014/TT-BTC)

Cột "Hủy" là những hóa đơn hủy theo quy định tại điều 29 Thông tư 39/2014/TT-BTC

- Hoá đơn đặt in bị in sai, in trùng, in thừa phải được hủy trước khi thanh lý hợp đồng đặt in hoá đơn.

- Tổ chức, hộ, cá nhân có hoá đơn không tiếp tục sử dụng phải thực hiện huỷ hoá đơn.Thời hạn huỷ hoá đơn chậm nhất là ba mươi (30) ngày, kể từ ngày thông báo với cơquan thuế. Trường hợp cơ quan thuế đã thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng(trừ trường hợp thông báo do thực hiện biện pháp cưỡng chế nợ thuế), tổ chức,hộ, cá nhân phải hủy hóa đơn, thời hạn huỷ hoá đơn chậm nhất là mười (10) ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo hết giá trị sử dụng hoặc từ ngày tìm lại được hoá đơn đã mất.

-  Các loại hoá đơn đã lập của các đơn vị kế toán được hủy theo quy định của pháp luật về kế toán. 

- Các loại hoá đơn chưa lập nhưng là vật chứng của các vụ án thì không hủy mà được xử lý theo quy định của pháp luật.

Trên đây là cách phân biệt hóa đơn xóa và hủy bỏ để bạn đọc tham khảo. Để hiểu hơn các vấn đề về kế toán bạn có thể tham gia vào các khóa học kế toán tổng hợp tại trung tâm.

Tags: Hach toan tiền thai sản, hạch toán tiền thai sản trên misa, cách định khoản trợ cấp thai sản, tiền trợ cấp ốm đau thai sản, hạch toán tiền bảo hiểm, hạch toán trả trợ cấp thai sản, bhxh chuyển tiền thai sản, tiền thai sản hạch toán thế nào,...