Báo cáo tình hình sử dụng lao động mẫu 07

 

Báo cáo tình hình sử dụng lao động mẫu 07. Căn cứ theo Thông tư 23/2014/TT của Bộ Lao động Thương binh xã hội thì hàng năm, Doanh nghiệp phải lập báo cáo tình hình sử dụng lao động, tiến hành khai trình việc sử dụng lao động, quản lý và sử dụng sổ quản lý lao động. Bài viết sau đây, kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn các bạn làm Báo cáo tình hình sử dụng lao động mẫu 07.

>>> xem thêm: cách tính thuế thu nhập cá nhân 

I:Căn cứ pháp luật báo cáo tình hình sử dụng lao động

 Theo điều 6. Thông tư 23/2014.TT_BLĐTBXH thì :

  • Người sử dụng lao động phải có trách nhiệm báo cáo tình hình thay đổi về lao động, Đã được quy định tại khoản 2. Điều 8. Nghị định số 03/2014/NĐ-CP. Người sử  dụng lao động phải có trách nhiệm báo cáo tình hình thay đổi về lao động trước ngày 25 tháng 5. Và trước ngày 25 tháng 11 hàng năm. Theo mẫu 07.
  • Doanh nghiệp tiến hành nộp Báo cáo sử dụng lao động tại phòng Lao Động Thương Binh Xã Hội tại Quận, Huyện nơi doanh nghiệp cư trú.

II: Mẫu số 07. Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 03/2014/NĐ-CP

 mẫu 07 báo cáo tình hình sử dụng lao động

   Các bạn tải mẫu 07 tại đây. 

Kế toán Lê Ánh, Chúc bạn thành công ! 

Từ khóa liên quan: báo cáo tình hình sử dụng lao động, mẫu 07. kế toán lê ánh, sử dụng lao động

Báo cáo tình hình sử dụng lao động mẫu 07
Nguyễn Hoa
25/6/2018 - 14:37:19

gửi thông báo khi có thông tin mới về thông tư văn bản BHXH thì đăng ký như thế nào ạ