Danh Mục

Giảng Viên Tại lê ánh

Nguyễn Quốc Tới

Họ tên : Nguyễn Quốc Tới

Nơi làm việc : Giảng viên trường Đại học Công nghệ GTVT

Địa chỉ : Hà Nội

Hòm thư : tuyensinh@ketoanleanh.edu.vn

+ Xem thêm +
Nguyễn Thị Giang

Họ tên : Nguyễn Thị Giang

Nơi làm việc : Kế toán trưởng của đơn vị sự nghiệp Nhà nước

Địa chỉ : Hà Nội

Hòm thư : Tuyensinh@ketoanleanh.edu.vn

+ Xem thêm +
Phạm Thị Thanh Lan

Họ tên : Phạm Thị Thanh Lan

Nơi làm việc : Nguyên trưởng phòng kiểm tra thuế, Cục thuế Hà Nội

Địa chỉ : Hà Nội

Hòm thư : Tuyensinh@ketoanleanh.edu.vn

+ Xem thêm +
NGUYỄN VIẾT THÔNG

Họ tên : NGUYỄN VIẾT THÔNG

Nơi làm việc : Kế toán trưởng Tập đoàn Capital House

Địa chỉ : Hà Nội

Hòm thư : tuyensinh@ketoanleanh.edu.vn

+ Xem thêm +
Nguyễn Minh Kỳ

Họ tên : Nguyễn Minh Kỳ

Nơi làm việc : VietinBank, công ty Archetype Group, Magic Vina Co., Ltd, PVD Offshore...

Địa chỉ : HCM

Hòm thư :

+ Xem thêm +
Cô Nguyễn Thị Ngọc Khuê

Họ tên : Cô Nguyễn Thị Ngọc Khuê

Nơi làm việc : Phó Giám đốc Ban TCKT của PTI - Kế toán trưởng một Công ty con của PTI

Địa chỉ : Hà Nội

Hòm thư : Tuyensinh@ketoanleanh.edu.vn

+ Xem thêm +
Nguyễn Đức Kim Phú

Họ tên : Nguyễn Đức Kim Phú

Nơi làm việc : Kế toán trưởng Công ty TNHH MGA Việt Nam

Địa chỉ : Thành Phố Hồ Chí Minh

Hòm thư : Tuyensinh@ketoanleanh.edu.vn

+ Xem thêm +
Cấn Thị Hồng Thảo

Họ tên : Cấn Thị Hồng Thảo

Nơi làm việc : Tư vấn kế toán của Công ty TNHH Phát triển TM và XD Tất Thành

Địa chỉ : Hà Nội

Hòm thư : Tuyensinh@ketoanleanh.edu.vn

+ Xem thêm +
Thầy Trương Văn Dung

Họ tên : Thầy Trương Văn Dung

Nơi làm việc : Kế toán trưởng kiêm Giám đốc tài chính Công ty TNHH Sài Gòn Ô Tô Nguyễn Quang (Nisssan Sài Gòn)

Địa chỉ : TP Hồ Chí Minh

Hòm thư : Tuyensinh@ketoanleanh.edu.vn

+ Xem thêm +
Thầy Ngô Văn Khiêm

Họ tên : Thầy Ngô Văn Khiêm

Nơi làm việc : Công ty On Time worldwide logistics Việt Nam

Địa chỉ : Hà Nội

Hòm thư : Tuyensinh@xuatnhapkhauleanh.edu.vn

+ Xem thêm +