Danh Mục

Giảng Viên Tại lê ánh

Hoàng Thị Giang

Họ tên : Hoàng Thị Giang

Nơi làm việc : Trường Bồi dưỡng Cán Bộ tài chính

Địa chỉ : Hà Nội

Hòm thư : tuyensinh@ketoanleanh.edu.vn

+ Xem thêm +
Đặng Nguyễn Nhật Thảo

Họ tên : Đặng Nguyễn Nhật Thảo

Nơi làm việc : Giám đốc tài chính

Địa chỉ : Hồ Chí Minh

Hòm thư : tuyensinh@ketoanleanh.edu.vn

+ Xem thêm +
Đỗ Lê Đạt

Họ tên : Đỗ Lê Đạt

Nơi làm việc : Sale Manager – Công ty NNR Global Logistics (Viet Nam) HAN Branch

Địa chỉ : Hà Nội

Hòm thư : tuyensinh@xuatnhapkhauleanh.edu.vn

+ Xem thêm +
Trần Thị Thu Trang

Họ tên : Trần Thị Thu Trang

Nơi làm việc : Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế - Đại học Kinh tế quốc dân

Địa chỉ : Hà Nội

Hòm thư : tuyensinh@xuatnhapkhauleanh.edu.vn

+ Xem thêm +
Dương Văn Định

Họ tên : Dương Văn Định

Nơi làm việc : Giám đốc Công ty TNHH Dich vụ Xuất nhập khẩu Thuận Phát

Địa chỉ : Thành phố Hồ Chí Minh

Hòm thư : tuyensinh@xuatnhapkhauleanh.edu.vn

+ Xem thêm +
Huỳnh Trí Phương Tùng

Họ tên : Huỳnh Trí Phương Tùng

Nơi làm việc : Trưởng phòng Kinh doanh Quốc tế Công ty TNHH Nhựa Sunway Mario

Địa chỉ : Thành phố Hồ Chí Minh

Hòm thư : tuyensinh@xuatnhapkhauleanh.edu.vn

+ Xem thêm +
Lâm Văn Hà

Họ tên : Lâm Văn Hà

Nơi làm việc : Chuyên viên Xuất nhập khẩu Công ty TNHH May Thêu Thuận Phương

Địa chỉ : Thành phố Hồ Chí Minh

Hòm thư : tuyensinh@xuatnhapkhauleanh.edu.vn

+ Xem thêm +
Hoàng Thị Lê Huyền

Họ tên : Hoàng Thị Lê Huyền

Nơi làm việc : Chuyên gia Thanh toán Quốc tế - Ngân hàng Quốc Tế VIB

Địa chỉ : Hà Nội

Hòm thư : tuyensinh@xuatnhapkhauleanh.edu.vn

+ Xem thêm +
Nguyễn Huy Hòa

Họ tên : Nguyễn Huy Hòa

Nơi làm việc : Quản lí mảng Kinh doanh quốc tế Công ty Cổ phần In Hà Nội

Địa chỉ : Hà Nội

Hòm thư : tuyensinh@xuatnhapkhauleanh.edu.vn

+ Xem thêm +
Trần Thị Hồng Huệ

Họ tên : Trần Thị Hồng Huệ

Nơi làm việc : Trường Đại học Đại Nam

Địa chỉ : Hà Nội

Hòm thư : tuyensinh@ketoanleanh.edu.vn

+ Xem thêm +