Giảng Viên Tại lê ánh

NGUYỄN VIẾT THÔNG

Họ tên : NGUYỄN VIẾT THÔNG

Nơi làm việc : Kế toán trưởng Tập đoàn Capital House

Địa chỉ : Hà Nội

Hòm thư : tuyensinh@ketoanleanh.edu.vn

+ Xem thêm +
Nguyễn Minh Kỳ

Họ tên : Nguyễn Minh Kỳ

Nơi làm việc : VietinBank, công ty Archetype Group, Magic Vina Co., Ltd, PVD Offshore...

Địa chỉ : HCM

Hòm thư :

+ Xem thêm +
Cô Nguyễn Thị Ngọc Khuê

Họ tên : Cô Nguyễn Thị Ngọc Khuê

Nơi làm việc : Phó Giám đốc Ban TCKT của PTI - Kế toán trưởng một Công ty con của PTI

Địa chỉ : Hà Nội

Hòm thư : Tuyensinh@ketoanleanh.edu.vn

+ Xem thêm +
Nguyễn Đức Kim Phú

Họ tên : Nguyễn Đức Kim Phú

Nơi làm việc : Kế toán trưởng Công ty TNHH MGA Việt Nam

Địa chỉ : Thành Phố Hồ Chí Minh

Hòm thư : Tuyensinh@ketoanleanh.edu.vn

+ Xem thêm +
Cấn Thị Hồng Thảo

Họ tên : Cấn Thị Hồng Thảo

Nơi làm việc : Tư vấn kế toán của Công ty TNHH Phát triển TM và XD Tất Thành

Địa chỉ : Hà Nội

Hòm thư : Tuyensinh@ketoanleanh.edu.vn

+ Xem thêm +
Thầy Trương Văn Dung

Họ tên : Thầy Trương Văn Dung

Nơi làm việc : Kế toán trưởng kiêm Giám đốc tài chính Công ty TNHH Sài Gòn Ô Tô Nguyễn Quang (Nisssan Sài Gòn)

Địa chỉ : TP Hồ Chí Minh

Hòm thư : Tuyensinh@ketoanleanh.edu.vn

+ Xem thêm +
Thầy Ngô Văn Khiêm

Họ tên : Thầy Ngô Văn Khiêm

Nơi làm việc : Công ty On Time worldwide logistics Việt Nam

Địa chỉ : Hà Nội

Hòm thư : Tuyensinh@xuatnhapkhauleanh.edu.vn

+ Xem thêm +
Thầy Lê Sài Gòn

Họ tên : Thầy Lê Sài Gòn

Nơi làm việc : Giám đốc điều hành công ty TNHH TMDV XNK KIẾN VÀNG

Địa chỉ : TP Hồ Chí Minh

Hòm thư : Tuyensinh@xuatnhapkhauleanh.edu.vn

+ Xem thêm +
Thầy Nguyễn Tam Hoàng Thông

Họ tên : Thầy Nguyễn Tam Hoàng Thông

Nơi làm việc : Trưởng phòng Logictis và xuất nhập khẩu công của công ty TNHH Việt Hóa Nông.

Địa chỉ : TP Hồ Chí Minh

Hòm thư : Tuyensinh@xuatnhapkhauleanh.edu.vn

+ Xem thêm +
Thầy Trần Đình Thủy

Họ tên : Thầy Trần Đình Thủy

Nơi làm việc : Kế toán trưởng tại công ty Cố Phẩn Liên hiệp vận tải Huy Hoàng

Địa chỉ : Thành Phố Hồ Chí Minh

Hòm thư : Tuyensinh@ketoanleanh.edu.vn

+ Xem thêm +