08 lỗi thường gặp khai quyết toán thuế và cách xử lý

Khi khai quyết toán thuế kế toán thường gặp phải những lỗi nào? Trong bài viết dưới đây Kế toán Lê Ánh sẽ tổng hợp tất cả những lỗi thường gặp phải khi khai quyết toán thuế và hướng dẫn cách xử lý trong những trường hợp này

Các lỗi thường gặp khai quyết toán thuế và cách xử lý

Lỗi thứ 1: Kiểm tra hóa đơn đối chiếu với bảng kê mua vào bán ra xem có bị mất mát, sai tên, địa chỉ, mã số thuế, số lượng?

 • Hóa đơn nào mắt thì lập báo mất với cơ quan thuế: Hai bên lập biên bản ghi nhận sự việc có ký tên đóng dấu của bên mua và bên bán, bên bán sao chụp liên 1 của hóa đơn, ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu trên bản sao hóa đơn đề giao cho người mua, lập báo cáo gửi lên cơ quan thuế quản lý trực tiếp (trong vòng 5 ngày kể từ ngày xảy ra mất, cháy, hỏng)

Lỗi thứ 2: Hóa đơn sai sót 1 vài đồng và vai trăm nghìn đồng

 • Lập kê khai bổ sung khi làm điều chỉnh tốt nhất photo tất cả hóa đơn bị sai ra 01 tập kẹp với tờ khai điều chỉnh kỳ bị sai và kỳ phát hiện kê khai sai có điều chỉnh chỉ tiêu. Khi thuế hỏi là mình có ngay
 • Nếu hóa đơn chỉ sai vài đồng hoặc vài trăm ví dụ: hóa đơn 16.262.265 nhưng kê khai 16.262.266 do tính nhảy số của HTKK => sai sót 1 đồng tốt nhất để kệ sai sót
08 lỗi thường gặp khi khai quyết toán thuế

08 lỗi thường gặp khi khai quyết toán thuế

Tham khảo: Khóa học kế toán tổng hợp thực hành

Lỗi thứ 3: Hóa đơn và công nợ

 • Hóa đơn trực tiếp, hay hóa đơn thuế GTGT nếu có giá trị lớn từ > 20 triệu trở lên nếu đến thời điểm thanh kiểm tra thuế tại doanh nghiệp mà vẫn treo công nợ tk 331 thì lập sẵn các chứng từ liên quan: hợp đồng trả chậm, giao nhận.. ..để chuẩn bị giải trình
 • Xem Tài khoản 131 có số dư bên Có hay không nếu có thì làm cái hợp đồng trên hợp đồng chỉ ghi tạm ứng = số tiền họ đã chuyển đề thuê không bắt bẻ tội trốn doanh thu và trốn thuế => không truy thuế GTGT và thuế TNDN.
 • Xem tài khoản 331 xem có số dư Có không nếu có thì làm hợp đồng trả chậm đến thời điểm hiện tại, phải làm thủ tục này trước thời điểm kiểm tra thanh tra.

Lỗi thứ 4: Vấn đề lao động tiền lương và hợp đồng kinh tế 

 • Toàn bộ nhân công đã có hợp đồng lao động chưa và xem lại khoản lương trên bảng lương đối chiếu với hợp đồng lao động có khớp không nếu không thì làm phụ lục hợp đồng chế thêm bổ sung 
 • Bảng kê hợp đồng kinh tế đã ký cái nào chưa xuất hóa đơn, cái nào đã kết thúc và thanh lý và kế toán sản xuất nên chuẩn bị trước các hợp đồng của công ty nào gom về 1 mối đóng bìa còng nên khi cán bộ hỏi là mang ra trình ngay

Lỗi thứ 5: Về chi phí và nguyên vật liệu

 • Cán bộ thuế sẽ yêu câu kiểm tra kỹ các tài khoản chi phí: Tài khoản 635 , 811, 642, 641 và hóa đơn xăng phải có định mức xăng dầu, lịch trình công tác, quyết định công tác phí...
 • Định mức nguyên vật liệu, đối chiếu với bảng tính giá thành soát lại xuất kho theo định mức, xem và soạn thảo bảng định mức NVL chính và phụ đã phù hợp chưa
 • Bảng tổng hợp giá thành theo đơn hàng hoặc lô (sản xuất hàng loạt) xuất sẵn ra excel khi cán bộ hỏi là có ngay và kế toán sản xuất xem xuất kho có vượt định mức không, nếu vượt xem lại bảng tính giá thành và định mức soát lại cho kỹ

Lỗi thứ 6: Chứng từ ngân hàng "Thiếu , mất "

 • Dọn và di chuyển nhiều lần ủy nhiệm chi mất khác => phải làm công văn lên ngân hàng xin sao y trích lục, tốn khá tiền phí
 • Phần do kế toán trước đó làm không theo dõi ngân hàng TK 112 trên sổ sách và báo cáo tài chính, tất cả đều bỏ hết hạch toán vào TK 111, nên doanh nghiệp cũng chủ quan nghĩ chẳng cần, cái nào còn thì còn ko còn thì quăng luôn khỏi lưu

=> Khắc phục: Đối với ủy nhiệm chi bị mất có thể sử dụng Giấy báo nợ, sao kê chi tiết tạm làm căn cứ giải trình, và cung cấp chứng từ bổ sung sau

Lỗi thứ 7: Doanh thu chưa thực hiện

 • Một số Doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh dịch vụ, khách hàng trả trước tiền phí dịch vụ và yêu cầu xuất hóa đơn theo lần thanh toán tiền. Kế toán không phân biệt được đó là doanh thu chưa thực hiện nên mỗi lần xuất hóa đơn đều ghi vào doanh thu. Trong lúc đó chưa có chi phí thực hiện các dịch vụ này dẫn đến lợi nhuận của doanh nghiệp rất lớn một cách không đúng thực tế => số thuế TNDN phải nộp rất lớn.

Lỗi thứ 8: Hợp đồng hợp tác sản xuất kinh doanh

 • Một số doanh nghiệp sản xuất tham gia hợp đồng hợp tác sản xuất kinh doanh chỉ được phân chia sản phẩm, nhưng là đơn vị đứng ra bán hàng của việc hợp tác kinh doanh này, lúc khách hàng yêu cầu xuất hóa đơn thì lại xuất cho toàn bộ giá trị hàng bán được. Do vậy bị tính thừa doanh thu mà Doanh nghiệp không được phân chia, bị nộp thuế trên phần doanh thu không nhận được

Như vậy, trên đây kế toán Lê Ánh đã gửi đến các bạn các lỗi thường gặp phải khi khai quyết toán thuế GTGT, TNCN, TNDN và cách xử lý. Mong rằng bài viết sẽ hữu ích với các bạn!

Xem thêm bài viết liên quan: