BẢNG KÊ CHI TIỀN MẪU 09-TT

Bảng kê chi tiền mẫu số 09 - TT (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)là bảng liệt kê các khoản tiền đã chi, làm căn cứ quyết toán các khoản tiền đã chi và ghi sổ kế toán.

>>>Xem thêm: Biên bản bàn giao tài sản cố định sửa chữa lớn hoàn thành

BẢNG KÊ CHI TIỀN MẪU 09-TT

Đơn vị: …………………

Bộ phận: ………………

Mẫu số 09 - TT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

 

BẢNG KÊ CHI TIỀN

Ngày…. tháng…. năm....

Họ và tên người chi: ..........................................................................................................  

Bộ phận (hoặc địa chỉ): ......................................................................................................

Chi cho công việc:..............................................................................................................

STT

Chứng từ

Nội dung chi

Số tiền

Số hiệu

Ngày, tháng

A

B

C

D

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

Số tiền bằng chữ: ………..…………………………………………………………………………

(Kèm theo.... chứng từ gốc).

 

Người lập bảng kê
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Người duyệt
(Ký, họ tên)

HƯỚNG DẪN GHI BẢNG KÊ CHI TIỀN MẪU 09-TT

Góc trên bên trái ghi rõ tên đơn vị. Phần đầu ghi rõ họ tên, bộ phận, địa chỉ của người chi tiền và ghi rõ nội dung chi cho công việc gì.

- Cột A, B, C, D ghi rõ số thứ tự, số hiệu, ngày, tháng chứng từ và diễn giải nội dung chi của từng chứng từ.

- Cột 1: Ghi số tiền. học xuất nhập khẩu ở đâu tốt

Bảng kê chi tiền phải ghi rõ tổng số tiền bằng chữ và số chứng từ gốc đính kèm.

Bảng kê chi tiền được lập thành 2 bản:

- 1 bản lưu ở thủ quỹ.

- 1 bản lưu ở kế toán quỹ.

Hy vọng với những chia sẻ trên đây về mẫu số 09-TT và hướng dẫn cách ghi chi tiết bảng kê chi tiền từ kế toán Lê Ánh phần nào hỗ trợ các bạn trong công việc của mình.

>>>Xem thêm: Bảng kiểm kê vàng bạc, kim khí quý, đá quý mẫu số 08B-TT

Trung tâm kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

Từ khóa liên quan: mẫu bảng kê thu chi tiền mặt, mẫu bảng kê các loại tiền nộp, bảng kê các loại tiền nộp, mẫu bảng kê nộp tiền, bảng kê chi tiền theo quyết định 19, mẫu bảng kê chi phí văn phòng, mẫu bảng kê chi phí sản xuất, mẫu bảng kê chi tiền theo quyết định 15

KẾ TOÁN LÊ ÁNH 

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

HOTLINE: 0904 84 88 55 (Mrs Ánh)

 

Bài viết liên quan