Các trường hợp được điều chỉnh tăng lương từ 01/09/2016

Các trường hợp được điều chỉnh tăng lương từ ngày 01/09/2016 được quy định cụ thể đối tượng và mức tăng trong thông tư 23/2016/TT-BLĐTBXH và nghị định 55/2016/NĐ-CP.

Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên tại lớp học kế toán thực tế tại Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn các trường hợp được điều chỉnh tăng lương từ ngày 01/09/2016.

>>> Xem thêm: Mức lương tối thiểu vùng năm 2017

1. Đối tượng được điều chỉnh tăng lương từ 01/09/2016

- Những người bắt đầu hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng trong thời gian từ ngày 01/01/2015 đến trước ngày 01/5/2016.

- Người có mức lương hưu, trợ cấp dưới 2.000.000 đồng/tháng.

- Giáo viên mầm non có thời gian làm việc trong cơ sở giáo dục mầm non trước ngày 01/ 01/1995 có mức lương hưu thấp hơn mức lương cơ sở.

2. Mức điều chỉnh lương từ 01/09/2016

a. Đối với người bắt đầu hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng trong thời gian từ ngày 01/ 01/2015 đến trước ngày 01/5/2016.

- Tăng thêm 8% mức lương hưu, trợ cấp hằng tháng tự học xuất nhập khẩu

Mức lương hưu, trợ cấp hằng tháng mới

=

Mức lương hưu, trợ cấp hiện hưởng

x

1,08

- Thời Điểm Điều chỉnh tính từ tháng bắt đầu hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng.

VD 1: Ông Khoa, bắt đầu hưởng lương hưu từ ngày 01/05/2015 với mức lương hưu là 3.000.000 đồng/tháng

Mức lương hưu mới của ông Khoa sau khi Điều chỉnh là:

3.000.000  x 1,08 = 3.240.000 đồng/tháng

Thời Điểm hưởng mức lương mới nêu trên của ông Khoa tính từ tháng 05/2015.

b. Đối với người có mức lương hưu, trợ cấp dưới 2.000.000 đồng/tháng

- Mức điều chỉnh  học xuất nhập khẩu ở đâu

Trường hợp 1:  Người có mức lương hưu từ 1.750.000 đồng/tháng trở xuống:

Mức lương hưu sau Điều chỉnh

=

Mức lương hưu trước Điều chỉnh

+ 250.000 đồng/tháng

Trường hợp 2: Người có mức lương hưu từ trên 1.750.000 đồng/tháng đến dưới 2.000.000 đồng/tháng:

Mức lương hưu sau Điều chỉnh

=

2.000.000 đồng/tháng

Trường hợp 3: Người có mức trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng từ 1.850.000 đồng/tháng trở xuống:

Mức trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng sau Điều chỉnh

=

Mức trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng trước Điều chỉnh

+ 150.000 đồng/tháng

Trường hợp 4: Người có mức trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng từ trên 1.850.000 đồng/tháng đến dưới 2.000.000 đồng/tháng:

Mức trợ cấp mất sức lao động, trợ cấphằng tháng sau Điều chỉnh

=

2.000.000 đồng/tháng

- Thời Điểm Điều chỉnh:

+ Từ tháng 01 năm 2016 đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng trước ngày 01 tháng 01 năm 2016

+ Từ tháng bắt đầu hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng đối với người bắt đầu hưởng từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2016.

c. Đối với giáo viên mầm non có mức lương hưu thấp hơn mức lương cơ sở.

- Giáo viên mầm non có thời gian làm việc trong cơ sở giáo dục mầm non trước ngày 01/01/1995, đang hưởng lương hưu trước ngày 01/01/2016 hoặc bắt đầu hưởng lương hưu từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016, có mức lương sau điều chỉnh

+ Dưới 1.150.000 đồng thì được Điều chỉnh Bằng 1.150.000 đồng/tháng cho Khoảng thời gian từ ngày 01/01/2016 đến ngày 30/4/2016;

+ Thấp hơn 1.210.000 đồng thì được Điều chỉnh bằng 1.210.000 đồng/tháng áp dụng cho từ ngày 01 tháng 5 năm 2016 trở đi.

- Thời Điểm Điều chỉnh:

+ Từ ngày 01/01/2016 đối với đối tượng đang hưởng lương hưu trước ngày 01/01/2016

+ Từ ngày 01/05/2016 đối với đối tượng đang hưởng lương hưu trước ngày 01/05/2016.

+ Từ tháng hưởng lương hưu đối với người bắt đầu hưởng lương hưu từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016.

Ví dụ: Bà Hoa là giáo viên mầm non làm việc tại Trường mầm non Hoa Sen từ ngày 01/10/1994, bắt đầu hưởng lương hưu từ ngày 01 tháng 3 năm 2015 với mức lương hưu là 800.000 đồng/tháng.

- Bà Hoa thuộc đối tượng Điều chỉnh tăng 8% theo quy định, mức lương hưu của bà Hoa sau khi Điều chỉnh tăng 8% là: 800.000  x 1,08 = 864.000 đồng/tháng

- Do mức lương hưu của bà Hoa thấp hơn 1.750.000 đồng/tháng, nên bà Hoa thuộc đối tượng được tiếp tục Điều chỉnh tăng thêm 250.000 đồng/tháng. Mức lương hưu của bà Hoa sau khi Điều chỉnh tăng thêm 250.000 đồng là:

864.000 đồng/tháng + 250.000 đồng/tháng = 1.114.000 đồng/tháng

- Do mức lương hưu của bà Hoa tại thời Điểm ngày 01 tháng 01 năm 2016 thấp hơn 1.150.000 đồng/tháng, nên bà Hoa thuộc đối tượng được Điều chỉnh tăng lên bằng 1.150.000 đồng/tháng; tại thời Điểm ngày 01 tháng 5 năm 2016 thấp hơn 1.210.000 đồng/tháng, nên bà Hoa thuộc đối tượng được Điều chỉnh tăng lên bằng 1.210.000 đồng/tháng.

Như vậy, bà Hoa có mức hưởng lương hưu theo từng giai đoạn như sau:

+ Từ tháng 3/2015 đến hết tháng 12/2015 là 864.000 đồng/tháng;

+ Từ tháng 01/2016 đến hết tháng 4/2016 là 1.150.000 đồng/tháng;

+ Từ tháng 5/2016 đến hết tháng 12/2016 là 1.210.000 đồng/tháng.

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)