Cách hạch toán thuế thu nhập cá nhân

Cách hạch toán thuế thu nhập cá nhân như thế nào là vấn đề được rất nhiều các bạn kế toán quan tâm. Vậy làm thế  nào để hạch toán thuế thu nhập cá nhân cho đúng.

Bài viết sau đây, Kế toán Lê Ánh sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về cách hạch toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) mới nhất

>>>>> Xem thêm: Cách đăng ký thuế thu nhập cá nhân online 

1. Nguyên tắc kê khai, nộp thuế và quyết toán thuế thu nhập cá nhân mới nhất

Căn cứ theo Điều 52, Thông tư 200/2014/TT-BTC Nguyên tắc kê khai, nộp thuế và quyết toán thuế thu nhập cá nhân như sau:

- Doanh nghiệp chi trả thu nhập hoặc doanh nghiệp được uỷ quyền chi trả thu nhập (gọi tắt là cơ quan chi trả thu nhập) phải thực hiện việc kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân theo nguyên tắc khấu trừ tại nguồn.

Doanh nghiệp chi trả thu nhập có nghĩa vụ khấu trừ tiền thuế trước khi chi trả thu nhập cho đối tượng nộp thuế để nộp thay tiền thuế vào Ngân sách Nhà nước.

- Doanh nghiệp chi trả thu nhập có trách nhiệm tính số tiền thù lao được hưởng, tính thuế thu nhập cá nhân và thực hiện khấu trừ tiền thuế thu nhập cá nhân, và nộp thuế vào Ngân sách Nhà nước.

Khi tiến hành khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, Doanh nghiệp phải cấp "Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập" cho cá nhân có thu nhập cao phải nộp thuế, quản lý sử dụng và quyết toán biên lai thuế theo chế độ quy định của pháp luật.

2. Phương pháp hạch toán kế toán thuế thu nhập cá nhân

2.1. Kế toán khi xác định số thuế thu nhập cá nhân phải nộp khấu trừ tại nguồn tính trên thu nhập chịu thuế của công nhân viên và người lao động khác, ghi:

Nợ TK 334 – Phải trả người lao động

Có TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (3335).

2.2. Kế toán Khi chi trả thu nhập cho các cá nhân bên ngoài, doanh nghiệp phải xác định số thuế thu nhập cá nhân phải nộp tính trên thu nhập không thường xuyên chịu thuế theo từng lần phát sinh thu nhập, ghi:

+ Trường hợp chi trả tiền thù lao, dịch vụ thuê ngoài… ngay cho các cá nhân bên ngoài, ghi:

Nợ các TK 623, 627, 641, 642, 635 (tổng số phải thanh toán); hoặc

Nợ TK 161 – Chi sự nghiệp (tổng số tiền phải thanh toán); hoặc

Nợ TK 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi (tổng tiền phải thanh toán) (3531)

Có TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (3335) (số thuế thu nhập cá nhân phải khấu trừ)

Có các TK 111, 112 (số tiền thực trả).

+ Khi chi trả các khoản nợ phải trả cho các cá nhân bên ngoài có thu nhập, ghi:

Nợ TK 331 – Phải trả cho người bán (tổng số tiền phải trả)

Có TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (số thuế thu nhập cá nhân phải khấu trừ)

Có các TK 111, 112 (số tiền thực trả).

+ Khi nộp thuế thu nhập cá nhân vào Ngân sách Nhà nước thay cho người có thu nhập, ghi:

Nợ TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (3335)

Có các TK 111, 112,…

Xem thêm: 

3. Quyết toán thuế thu nhập cá nhân mới nhất

Cuối năm, đơn vị chi trả phải quyết toán thuế TNCN tại nguồn, kể cả trường hợp không phát sinh thuế TNCN được khấu trừ tại đơn vị. Đơn vị quyết tóan thuế TNCN tại nguồn kê khai theo Mẫu 05/KK-TNCN.

Tùy theo khoản chi cho cá nhân là hợp đồng dài hạn, thì kê theo bảng kê Mẫu số 05A/BK-TNCN, chi cho hợp đồng ngắn hạn và chi trả  bên ngòai theo bảng kê 05B/BK/TNCN.

Nếu người lao động có hợp đồng dài hạn, và chỉ có một nguồn thu nhập tại đơn vị, mà có giấy ủy quyền quyêt tóan, thì đơn vị chi trả quyết tóan thuế TNCN cho cá nhân đó trên bảng kê 05A/BK/TNCN

Hy vọng, bài viết cách hạch toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) trên đây, sẽ giúp các bạn kế toán viên hiểu rõ hơn và làm tốt công việc kế toán của mình.

Xem thêm: Cách tính thuế Thu nhập cá nhân

Bài viết cách hạch toán thuế thu nhập cá nhân được biên soạn bởi đội ngũ kế toán trưởng kế toán Lê Ánh. Để nhanh chóng thành thạo nghiệp vụ kế toán, bạn có thể tham gia khóa học kế toán tại Trung tâm Lê Ánh

Ngoài chương trình đào tạo kế toán, Trung tâm Lê Ánh tổ chức các khóa học xuất nhập khẩu TPHCM và Hà Nội được giảng dạy bởi các chuyên gia hàng đầu trong ngành xuất nhập khẩu, để biết thêm thông tin về khóa học này, bạn vui lòng tham khảo tại website: https://xuatnhapkhauleanh.edu.vn/

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

Tag: hạch toán thuế thu nhập cá nhân, cách hạch toán thuế thu nhập cá nhân, Thông tư 200/2014/TT-BTC, kế toán Lê Ánh, phương pháp hạch toán, tài khoản 3335..