Chồng tham gia BHXH bao lâu thì được hưởng chế độ thai sản?

Từ ngày 01/01/2016, theo luật bảo hiểm mới, khi vợ sinh con chồng cũng được nghỉ hưởng chế độ thai sản. Nhưng liệu có phải trường hợp nào chồng cũng được hưởng chế độ thai sản không? Nhà nước có quy định về thời gian tham gia BHXH để được hưởng chế độ thai sản của chồng không?

Bài viết dưới đây, lớp học kế toán thực tế sẽ hướng dẫn thời gian tham gia BHXH để được hưởng chế độ thai sản đối với chồng.

bao-hiem-xa-hoi

1. Điều kiện hưởng chế độ thai sản cho nam

Lao động nam đang đóng BHXH có vợ sinh con: phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi Vợ sinh con.

2. Thủ tục hồ sơ hưởng chế độ thai sản gồm có:

Trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày trở lại làm việc người lao động phải nộp hồ sơ cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày( kể từ ngày nhận được hồ sở của NLĐ) phải nộp cho Cơ quan Bảo hiểm.

Lưu ý: Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản của Nam được tính trong khoản thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con. Nên các bạn chú ý làm hồ sơ hưởng chế độ trong 30 ngày từ ngày vợ sinh con nhé.

Mẫu đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho nam có vợ sinh con:

TÊN CƠ QUAN

………………...

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------------------

 

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN


Kính gửi: ………………………………….


Tên tôi là: ................................................ Sinh ngày: ..................................................................


Chức vụ: .................................................. Vị trí công tác: ...........................................................


Số CMTND: ......................... Ngày cấp: ...............................  Nơi cấp: ......................................


Địa chỉ hiện tại: ............................................................................................................................


Vợ tôi vừa sinh con, để đảm bảo cho việc chăm sóc sức khỏe của vợ và con tôi xin phép Ban Giám đốc Công ty cho tôi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo Điều 34 của Luật bảo hiểm xã hội 2014 từ ngày...../...../2018 đến ngày...../...../2018.


Tôi xin cam đoan: Khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản, tôi sẽ bàn giao công việc cho nhân viên có liên quan và sẽ đi làm lại khi hết thời gian nghỉ theo đúng quy định của Công ty.


Kính mong Ban Giám đốc xem xét và tạo điều kiện giúp đỡ.


Xin chân thành cảm ơn!
 

Ý kiến của Giám đốc

 

Hà Nội, ngày.....tháng.....năm....

Người làm đơn

………..

3. Thời gian hưởng chế độ thai sản cho Nam

Theo quy định tại khoản 2, điều 34, Luật bảo hiểm xã hội năm 2014:

 - 05 ngày làm việc nếu vợ sinh thường;

- 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

- 10 ngày làm việc nếu vợ sinh đôi, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

- 14 ngày làm việc nếu vợ sinh đôi mà phải phẫu thuật

Lưu ý: Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

4. Mức hưởng

Theo khoản 1 điều 39 BHXH năm 2014:

“a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;

b) Mức hưởng một ngày đối với trường hợp quy định tại Điều 32 và khoản 2 Điều 34 của Luật này được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày;”

Mức hưởng được tính theo công thứ sau:

Mức hưởng = Bình quân lương đóng BHXH của 6 tháng trước khi nghỉ sinh/ 24 x số ngày được nghỉ

Trường hợp khác nếu chỉ có Nam tham gia BHXH

Theo Điều 38 Luật BHXH 2014

”Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.”

>>>> Xem thêm mức hưởng trợ cấp thai sản tại: Vợ  không tham gia BHXH chồng tham gia thì có được hưởng trợ cấp thai sản không?

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

Hiện tại trung tâm Lê Ánh có đào tạo các khoá học kế toán và khoá học xuất nhập khẩu tại Hà Nội và TPHCM, nếu bạn quan tâm đến các khoá học này, vui lòng truy cập website: www.ketoanleanh.vn để biết thêm thông tin chi tiết.

Đánh giá:

Bài viết liên quan