Đối tượng của kế toán

Đối tượng chung của kế toán được xem xét dưới góc độ quá trình sản xuất, thông qua sự hình thành và vận động của tài sản tại một đơn vị cụ thể.

>>> Xem thêm: Các khái niệm kế toán cơ bản

Quá trình sản xuất, kinh doanh là đối tượng nghiên cứu, theo dõi, ghi chép và phản ánh của nhiều môn khoa học, trong đó có kế toán. Tuy nhiên, kế toán xem xét đối tượng này qua sự hình thành và vận động của tài sản tại từng đơn vị.

Đầu tiên, kế toán nghiên cứu và theo dõi tài sản ở trạng thái tĩnh. Ở góc độ này, kế toán phản ảnh tài sản của đơn vị được phân loại thành những loại nào (tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn) và chúng được hình thành từ những nguồn đầu tư nào (nợ phải trả và vốn chủ sở hữu).

Sau đó, khi các tài sản này tham gia vào quá trình sản xuất, kinh doanh sẽ có sự biến đổi. Lúc này kế toán phải song song theo dõi dưới trạng thái động. Ví dụ: đưa nguyên vật liệu vào sản xuất, giá trị nguyên vật liệu sẽ giảm đi nhưng kết tinh ra được thành phẩm; máy móc đưa vào sử dụng qua thời gian sẽ hỏng hóc nhưng tạo ra được sản phẩm, ...

Vậy, qua 2 quá trình mà kế toán theo dõi, có thể thấy 2 đối tượng mà kế toán phải thường xuyên theo dõi là:

- Tài sản của đơn vị 

- Sự vận động của tài sản

tai-san-va-su-van-dong-cua-tai-san

Cụ thể là:

1. Tài sản

- Điều kiện xác định tài sản

- Thuộc quyền sở hữu hoặc quyền kiểm soát lâu dài của đơn vị;

- Có giá phí xác định;

- Gắn với lợi ích trong tương lai của đơn vị.

- Phân loại tài sản

+ Phân loại tài sản theo kết cấu vốn kinh doanh gồm: Tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn

Tài sản ngắn hạn là bộ phận tài sản có thời gian sử dụng, luân chuyển và thu hồi trong một năm hay một chu kỳ kinh doanh. Tài sản ngắn hạn bao gồm: Vốn bằng tiền, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn, các khoản phải thu, hàng tồn kho và các tài khoản ngắn hạn khác.

Tài sản dài hạn là bộ phận tài sản có thời gian sử dụng, luân chuyển và thu hồi trên một năm hay kéo dài qua một chu kỳ kinh doanh. Tài sản dài hạn bao gồm: Tài sản cố định, bất động sản đầu tư, các khoản đầu tư tài chính dài hạn, tài sản dài hạn khác.

+ Phân loại tài sản theo nguồn hình thành vốn kinh doanh gồm: Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu.

Nợ phải trả là nguồn vốn tài trợ cho tài sản của đơn vị dưới hình thức đơn vị đi vay, đi chiếm dụng vốn của các đơn vị, tổ chức, cá nhân khác mà đơn vị phải có trách nhiệm hoàn trả. Xét theo thời hạn cần hoàn trả thì có hai bộ phận: nợ ngắn hạn và nợ dài hạn.

Vốn chủ sở hữu là bộ phận vốn này được hình thành do chính chủ sở hữu của đơn vị bỏ ra từ kết quả kinh doanh của đơn vị. Tùy theo loại hình doanh nghiệp mà bộ phận vốn này sẽ được hình thành theo các cách khác nhau.

2. Sự vận động của tài sản

tai-lieu-ke-toan

Sự vận động của tài sản mang tính chất hai mặt bởi sự vận động của tài sản dù có đa dạng phong phú đến đâu cũng phải nằm ở một tròn hai mặt biến động – biến động làm tăng và biến động làm giảm.

Sự vận động của tài sản thuộc một trong ba quá trình chủ yếu:

Quá trình mua hàng là giai đoạn đầu tiên của quá trình sản xuất. Ở giai đoạn này các yếu tố tài sản như tiền, công nợ với người bán, thuế giá trị gia tăng, nguyên vật liêu, công cụ dụng cụ,… sẽ bị tác động.

Quá trình sản xuất – tại giai đoạn này các yếu tố đầu vào sẽ kết hợp với nhau, kết quả quá trình là các thành phẩm. Trong giai đoạn này, nguyên vật liệu, hao mòn tài sản cố định, tiền lương, chi phí sản xuất… bị tác động.

Quá trình bán hàng và xác đinh kết quả kinh doanh – đây là giai đoạn thành phẩm được tiêu thụ trên thị trường và đem lại lợi nhuận cho đơn vị. Các yếu tố sẽ bị tác động như: thành phẩm, hàng hóa, chi phí bán hàng, doanh thu…

Thu thập và quản lý thông tin về đối tượng kế toán

Trong quá trình hoạt động của đơn vị, kế toán cần thu thập, cập nhật và quản lý thông tin về đối tượng kế toán một cách nhanh chóng, kịp thời, chính xác để có thể phục vụ cho nhu cầu quản trị của ban quản trị doanh nghiệp

Cần nắm chắc đối tượng của kế toán để tiến hành công việc của kế toán.

KẾ TOÁN LÊ ÁNH 

  Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

HOTLINE: 0904 84 88 55 (Mrs Ánh)

Hiện tại trung tâm Lê Ánh có đào tạo các khoá học kế toán và khoá học xuất nhập khẩu tại Hà Nội và TPHCM, nếu bạn quan tâm đến các khoá học này, vui lòng truy cập website: www.ketoanleanh.vn để biết thêm thông tin chi tiết.

 

Đánh giá:

Bài viết liên quan