Hướng dẫn cách kê khai bổ sung, điều chỉnh thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Kê khai sai, kê khai thiếu, bỏ sót hóa đơn, ghi sai hóa đơn là những lỗi thường gặp khi các bạn kê khai thuế GTGT. Bài viết này Kế Toán Lê Ánh hướng dẫn các bạn cách kê khai bổ sung, điều chỉnh thuế giá trị gia tăng trên phần mềm HTKK với đầy đủ các trường hợp sai sót.

Xem thêm: Hướng dẫn kê khai thuế GTGT

1. Phát hiện sai sót trong thời hạn nộp hồ sơ khai thuế GTGT

Nếu vẫn trong thời hạn nộp hồ sơ khai thuế GTGT mà phát hiện ra sai sót thì kế toán xử lý theo các bước dưới đây:

 • Khi phát hiện sai sót (dù là sai sót do kê khai sai, kê khai thiếu, bỏ sót hóa đơn hay ghi sai hóa đơn … có ảnh hưởng hay không có ảnh hưởng tới tiền thuế GTGT) nhưng còn trong thời hạn nộp hồ sơ khai thuế:
 • Cách xử lý:
 • Lập “tờ khai lần đầu”, không lập “tờ khai bổ sung” với các thông tin đúng về thuế GTGT trong kỳ sau khi đã được điều chỉnh, rồi nộp lại trước thời hạn là xong.

(Vì cơ quan thuế sẽ chấp nhận tờ khai cuối cùng trong thời hạn nộp tờ khai là tờ khai chính thức của kỳ kê khai, các tờ khai trước đó sẽ không được công nhận.)

 • Các bước thực hiện trên phần mềm HTKK như sau:
 • Mở phần mềm HTKK -> Chọn tờ khai thuế GTGT -> Chọn tháng (quý) sai sót -> Chọn “tờ khai lần đầu” (không chọn phụ lục) -> Nhập số liệu -> Ghi -> Đóng

Ví dụ: Ngày 25/01/2016 Công ty Kế Toán Lê Ánh nộp tờ khai thuế GTGT quý 4/2017. Nhưng đến ngày 26/01/2016 kế toán công ty phát hiện sai sót về tiền thuế phải nộp.

Xử lý: Chỉ cần lập lại tờ khai mới (“tờ khai lần đầu” trong phần mềm HTKK) rồi nộp lại trước ngày 30/01/2016.

(Vì hạn nộp tờ khai theo quý là ngày 30 của tháng liền sau quý)

2. Phát hiện sai sót sau thời hạn nộp hồ sơ khai thuế GTGT

Khi đã qua thời hạn nộp hồ sơ khai thuế GTGT mà phát hiện ra sai sót thì tùy thuộc vào từng trường hợp sẽ có cách xử lý khác nhau: 

2.1. Phát hiện sai sót không làm ảnh hưởng đến số tiền thuế phải nộp, tiền thuế được khấu trừ:

Những lỗi như: kê khai sai số hóa đơn, kê khai sai ngày, tháng, năm, tên công ty, mã số thuế công ty trong hóa đơn,…

 • Cách xử lý:
 • Lập “tờ khai lần đầu”, có chọn phụ lục kê khai sai, không lập “tờ khai bổ sung”.
 • Các bước thực hiện:
 • Mở phần mềm HTKK -> Chọn tờ khai thuế GTGT -> Chọn tháng (quý) sai sót -> Chọn “tờ khai lần đầu” (đánh dấu chọn phụ lục kê khai) -> Vào phụ lục kê khai sai -> Sửa thông tin sai trong phụ lục -> Ghi -> Đóng. (Lưu tại doanh nghiệp để sau này giải trình)
 • Vì: Từ ngày 1/1/2015 theo điều 5 Luật số 71/2014/Qh13 thì các bạn chỉ cần nộp tờ khai thuế GTGT mà không cần nộp phụ lục đính kèm. Nên trường hợp này các bạn không cần nộp lại tờ khai, mà chỉ sửa lại để sau này giải trình khi quyết toán là được.
 • Ví dụ: Ngày 28/12/2015 Công ty Kế Toán Lê Ánh phát hiện tờ khai quý 3/2015 bị sai số hóa đơn đầu vào.
 • Xử lý: Không lập tờ khai bổ sung mà vào trực tiếp tờ khai quý 3/2015 -> Chọn “tờ khai lần đầu” -> Vào “Phụ lục 01-2/GTGT) -> Sửa lại cho đúng số hóa đơn -> In ra lưu tại DN
 • Nếu các bạn muốn yên tâm hơn thì xem thêm: Công văn để sau này giải trình với thuế

2.2. Sai sót ảnh hưởng đến số tiền thuế GTGT phải nộp

Những lỗi sai như: Kê khai sai số tiền thuế GTGT đầu vào, đầu ra, sai giá trị hàng hóa, kê khai thừa - thiếu hóa đơn,…

Dưới đây là các bước điều chỉnh:

Bước 1: Các bạn đăng nhập vào phần mềm HTKK ->Vào “Kỳ kê khai sai” -> Tích chọn vào“Tờ khai bổ sung”, các bạn xem hình dưới để rõ hơn:

– Chọn nút “Đồng ý”, bấm xong sẽ mở ra của sổ như hình:

ke-khai-bo-sung-thue-GTGT

Bước 2: Điều chỉnh lại các số liệu bị sai trên “Tờ khai điều chỉnh”

cach-ke-khai-bo-sung-thue-gtgt

Quy tắc:

SAI CHỖ NÀO TA SỬA CHỖ ĐÓ

a. Trường hợp sai sót hóa đơn đầu vào: Các bạn phải kê khai điều chỉnh tăng hoặc giảm trực tiếp trên 03 chỉ tiêu sau: chỉ tiêu [23], [24], [25]. Lưu ý là phải nhập liều đầy đủ cả 3 chỉ tiêu trên.

Ví dụ: Vào tháng 11/2016 Kế toán Lê Ánh phát hiện sai sót trên tờ khai thuế Giá trị gia tăng tháng 6/2016 kê khai thiếu 1 triệu tiền trên hóa đơn đầu vào, thuế GTGT: 100.000 đồng.

Cách kê khai bổ sung điểu chỉnh:

– Các bạn vào tờ khai tháng 6/2016 à chọn mục “Tờ khai bổ sung” -> vào tiếp “Lần 1” (khi là lần đầu)

– Vào điều chỉnh tăng lại ở tất cả 3 chỉ tiêu (Vì đây là do kê khai thiếu, nên cần kê khai tăng, cụ thể ở đây phải lấy số tiền hiện tại có ở trên các chỉ tiêu trên tờ khai và CỘNG số tiền thiếu) chi tiết như sau:

[23] = 33,077,00 + 1,000,000

[24] = 3,307,7000 + 100,000

[25] = 1,307,7000 + 100,000

Vì doanh nghiệp này Kinh doanh mặt hàng không chịu thuế và chịu thuế nên 24 & 25 có thể khác nhau (vì phải phân bố thuế Giá trị gia tăng dùng chung). Nếu DN chỉ kinh doanh mặt hàng chịu thuế thì mục 24 và 25 sẽ bằng nhau.

– Ấn tiếp: “Tổng hợp KHBS” hoặc bấm nút “Ghi” -> Vào xử lý số liệu như Bước 3.

b. Trường hợp sai sót là hóa đơn đầu ra: Kê khai điều chỉnh giảm hoặc tăng trực tiếp trên các chỉ tiêu [29] đến chỉ tiêu [33] như hình

Ví dụ: Tháng 11/2016 Kế Toán Lê Ánh phát hiện tờ khai thuế tháng 6/2016 kê khai sai 1 hóa đơn GTGT đầu ra, chi tiết là thừ: 1,000,000, tiền thuế GTGT là: 100,000.

Cách kê khai bổ sung điều chỉnh:

– Truy cập vào tờ khai tháng 6/2016 -> Chọn “Tờ khai bổ sung” -> “Lần 1” (khi là lần đầu)

– Điều chỉnh giảm ở chỉ tiêu 33 và chỉ tiêu 32 như sau (thuế suất 10%)

– Chi tiết là các bạn lấy số tiền có ở chỉ tiêu 32 và 33 [-] trừ đi, vì đã kê khai thừ nên cần kê khai giảm.

[32] = 54,532,453 – 1,000,000

[33] = 54,532,453 – 100

– Khi bổ sung điều chỉnh xong bấm “Tổng hợp KHBS”. Tiêp tục giải quyết số liệu như ở bước 3.

c. Các trường hợp sai sót còn lại

Ví dụ: Sai sót ở chỉ tiêu 24 thì vào trực tiếp sửa ở chỉ tiêu 24

Bước 3: Khi kê khai bổ sung điều chỉnh xong, các bạn bấm vào “Tổng hợp KHBS”bên dưới, à Màn hình sẽ sang “Phụ lục KHBS” trông sẽ như thế này:

cach-ke-khai-bo-sung-dieu-chinh-thue-gtgt

Ở đây chúng ta cần quan tâm đến 02 chi tiểu trên tờ “KHBS” là: chỉ tiêu [40] và [43] cụ thể giải quyết như sau:

Chỉ tiêu [40] < 0 giá trị âm (nằm trong ngoặc). (Giảm thuế Giá trị gia tăng phải nộp trong kỳ)

Cách giải quyết:

– Kết suất “Tờ khai điều chỉnh”“KHBS” nộp qua mạng cho CQ thuế.

– Có thể trừ vào tiền thuế phải nộp của kỳ tiếp theo hoặc hoàn thuế (Các bạn cần phải theo dõi bên ngoài)

Lưu ý: Tuyệt đối không được nhập vào chỉ tiêu [38] của kỳ hiện thời.

 Chỉ tiêu [40] > 0 giá trị dương. (Tăng thuế Giá trị gia tăng phải nộp trong kỳ)

Cách giải quyết:

– Kết xuất “KHBS”“Tờ khai điều chỉnh” nộp qua mạng cho CQ thuế.

– Nộp tiền thuế phải nộp (+) CỘNG thêm tiền phạt nộp chậm mà phần mềm tự động tính cho bạn (Ở phần B “Tính số tiền chậm nộp”) và Công văn giải trình sai sót (nếu có).

Chỉ tiêu [43] < 0 giá trị âm (nằm trong ngoặc). (Giảm thuế Giá trị gia tăng được khấu trừ của kỳ bổ sung)

Cách giải quyết:

– Kết xuất “KHBS” “Tờ khai điều chỉnh” nộp qua mạng cho CQ thuế.

– Nhập số tiền này vào chỉ tiêu [37] của kỳ hiện thời.

Chỉ tiêu [43] > 0 giá trị dương (Tăng thuế Giá trị gia tăng được khấu trừ của kỳ bổ sung)

Cách giải quyết:

– Kết xuất “KHBS” “Tờ khai điều chỉnh” nộp qua mạng cho CQ thuế.

– Nhập số tiền vào chỉ tiêu [38] của kỳ hiện thời.

Ví dụ: Vào tháng 5/2016 Kế Toán Lê Ánh kê khai bổ sung, điều chỉnh thuế Giá trị gia tăng tháng 02/2016. Kết quả sau khi điều chỉnh làm tăng thuế Giá trị gia tăng chưa khấu trừ hết là 5.000.000 (Tức là chỉ tiêu [43] = 5.000.000)

Cách giải quyết:

– Kết xuất “KHBS”“Tờ khai điều chỉnh” nộp qua mạng cho CQ thuế.

– Lập công văn giải trình nếu có.

– Nhập số tiền ở chỉ tiêu [43] = 6.000.000 của tờ khai bổ sung tháng 02/2016 vào chỉ tiêu [38] của tháng 5/2016.

Làm theo hướng dẫn trên các bạn đã kê khai điều chỉnh thuế Giá trị gia tăng thành công!

Các bạn lưu ý: Các hóa đơn đầu vào bỏ sót không cần phải kê khai bổ sung mà có thể được kê khai vào kỳ hiện thời mà vẫn được khấu trừ bình thường (Nhưng cần phải làm điều này trước khi Cơ quan thuế thanh tra –  kiểm tra).

Ví dụ: Tháng 10/2016 Kế Toán Lê Ánh tìm thấy có 01 hóa đơn đầu vào của tháng 06/2016 chưa kê khai.

Xử lý: các bạn không cần lập tờ khai bổ sung mà có thể kê khai trực tiếp vào tờ khai thuế tháng 10/2016

– Các hóa đơn đầu ra bỏ sót: thì phải kê khai bổ sung lại tại kỳ phát sinh hóa đơn GTGT đó.

Ví dụ: Tháng 10/2016 Kế Toán Lê Ánh tìm thấy có 01 hóa đơn đầu ra của tháng 06/2016 bỏ sót.

Xử lý: các bạn lập tờ khai bổ sung của Tờ khai tháng 06/2016. (Cách kê khai bổ sung thế nào thì các bạn xem ở trên) (Theo Thông tư 156/2013 và Thông tư 219/2013)

Như vậy, bài viết trên đây kế toán Lê Ánh đã hướng dẫn các bạn chi tiết cách kê khai bổ sung, điều chỉnh thuế GTGT. Các bạn có thể tham khảo thêm các bài viết nghiệp vụ liên quan tới thuế giá trị gia tăng dưới đây

Trong quá trình học và làm kế toán nếu bạn có khó khăn gì thì Kế toán Lê Ánh - tổ chức đào tạo các khóa học kế toán thực tế chuyên nghiệp, với giảng viên đứng lớp 100% là những chuyên gia giàu kinh nghiệm, hiện đang là kế toán trưởng, giám đốc tài chính, nghiệp vụ XNK tại các doanh nghiệp lớn rất sẵn lòng giúp bạn.

Hoặc bạn có thể tham gia lớp học kế toán tổng hợp thực hành tại Hà Nội hoặc lớp học kế toán tổng hợp thực hành tại tp HCM để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất từ các chuyên gia, kế toán trưởng tại Kế toán Lê Ánh.

Ngoài lĩnh vực kế toán, Trung tâm Lê Ánh có đào tạo các khóa học xuất nhập khẩu hà nội và tphcm, để biết thêm thông tin về khóa học này, bạn vui lòng tham khảo tại website:

 https://xuatnhapkhauleanh.edu.vn/

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!