Hướng dẫn viết hóa đơn điện tử hàng bán bị trả lại

Cách xử lý hàng bán bị trả lại theo quy định mới nhất đã được hướng dẫn ở nội dung trước. Trong bài viết này Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn chi tiết Cách Viết Hóa Đơn Điện Tử Hàng Bán Bị Trả Lại

>>>>> Khóa Học Kế Toán Tổng Hợp Thực Hành

Hướng dẫn lập hóa đơn điện tử trường hợp HÀNG BÁN BỊ TRẢ LẠI

Theo quy định tại Điểm 2.8 Phụ lục 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành ngày 31/3/2014:Cách viết hóa đơn điện tử hàng bán bị trả lại

"2.8. Tổ chức, cá nhân mua hàng hoá, người bán đã xuất hoá đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hoá không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng hoá, khi xuất hàng trả lại cho người bán, cơ sở phải lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi rõ hàng hóa trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT (nếu có).

Trường hợp người mua là đối tượng không có hóa đơn, khi trả lại hàng hóa, bên mua và bên bán phải lập biên bản ghi rõ loại hàng hóa, số lượng, giấ trị hàng trả lại theo giá không có thuế GTGT, tiền thuế GTGT theo hóa đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hóa đơn), lý do trả hàng và bên bán thu hồi hóa đơn đã lập"

 ⇒ Vì vậy khi xuất hàng trả lại cho người bán, người mua phải lập hóa đơn hàng bán trả lại, trên hoá đơn phải ghi rõ: "Hàng hoá trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT (nếu có)"

Cụ thể như sau: 

Cách viết hóa đơn điện tử hàng bán bị trả lại trong các trường hợp

1. Trường hợp người mua là công ty có khả năng xuất hóa đơn trả lại hàng

- Khi xuất hàng trả lại cho người bán, người mua phải lập hóa đơn hàng bán trả lại, trên hoá đơn phải ghi rõ: "Hàng hoá trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT (nếu có)"

Ví dụ: 

  • Ngày 15/01/2020, mua hàng của Công ty Khai Quốc chưa thanh toán bao gồm 10 máy chiếu đa năng KTS BENQ MX528 (6.863.636), 10 Màn chiếu điện (1.200.000) giá trị 88.700.000 VNĐ (bao gồm VAT)
  • Ngày 16/01/2020, trả lại 1 máy chiếu cho công ty Khai Quốc do bị vỡ vỏ nhựa máy chiếu

Khi thực hiện trả lại hàng, kế toán xuất hóa đơn điện tử trả lại hàng như sau:

Cách lập hóa đơn điện tử hàng bán bị trả lại

Khóa Học Kế Toán Online - Tương Tác Trực Tiếp Với Giảng Viên Kế Toán Trưởng Trên 15 Năm Kinh Nghiệm

2. Trường hợp người mua là cá nhân không có khả năng xuất lại hóa đơn

Khi trả lại hàng hoá, bên mua và bên bán phải lập biên bản hoặc thoả thuận bằng văn bản ghi rõ loại hàng hoá, số lượng, giá trị hàng trả lại theo giá không có thuế GTGT, tiền thuế GTGT theo hoá đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hoá đơn) đã lập trước đó, lý do trả hàng kèm theo hoá đơn gửi cho bên bán.

Biên bản này được lưu giữ cùng với hoá đơn bán hàng để làm căn cứ điều chỉnh kê khai doanh số bán, thuế GTGT của bên bán.

Tham khảo biên bản trả lại hàng (mẫu) dưới đây:

Biên bản trả lại hàng đã mua

Trên đây là Kế toán Lê Ánh đã hướng dẫn cách viết hóa đơn điện tử hàng bán bị trả lại chi tiết. Để biết cách kê khai thuế GTGT của hàng bán bị trả lại và cách hạch toán hàng bán bị trả lại các bạn theo dõi chi tiết trong bài viết: Xử lý hàng bán bị trả lại theo quy định mới nhất